Tieteellisestä käsitteen- ja teorianmuodostuksesta

Ongelmana erityisesti dispositio- eli taipumusta kuvaavat käsitteet (särkyvä, joustava, magneettinen, itsesuojeluvaisto jne.) Myöh. tieteen kielen kaksitasoteoria: ainakin joillakin teoreettisilla käsitteillä yhteys havaintotermeihin ("korrespondenssisäännöt").

Author:
Uploaded by: Murkka Svensdottir
Filesize: 2 MB