Snímek 1 - prf.upol.cz

Snímek 1 - prf.upol.cz

Investice do rozvoje vzdlvn Rozvoj a internacionalizace chemickch a biologickch studijnch program na Univerzit Palackho v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Filozofie prodnch vd 6. pednka: Humanitn versus

prodn vdy Martin kabraha Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Co jsou to humanitn vdy (human sciences)? a) humanitn obory v um slova smyslu nap. historie, jazykovdn obory, prvo, umnovdy, atd., tedy tzv. humanities b) v irm pojet sem pat tak tzv. sociln vdy (social sciences)

jako sociologie, antropologie nebo ekonomie Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Co jsou to humanitn vdy (human sciences)? oproti PV nedosahuj srovnateln pesnosti a objektivity, maj omezenou (sociln vdy) i nulovou (humanitn obory) monost experimentlnho dokazovn a predikce na zklad obecnch zkon = jsou to mkk vdy nouze se ale me stt ctnost vzor

PV lze odmtnout s ohledem na pedmt HV, jm je lovk sm Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Co jsou to humanitn vdy (human sciences)? HV jsou tedy vdy o lovku nezkoumaj vak lovka tak nkter obory PV? HV se zabvaj tm, co je specificky lidsk (Geisteswissenschaften duchovdy vdy o kultue) i odmtnut pojmu vdy vbec bl se sp umn (arts = obory filozofickch

fakult) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Stet kultur? ji 1959 C. P. Snow psal o dvou nekomunikujcch intelektulnch svtech humanitn intelektulov jako novodob Luddit

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Stet kultur? v 90. letech 20. stolet probhly science wars, spojen mj. se Sokalovou afrou (1996) spor postmodernch (humanitnvdn ch) a realistickch pstup k vd

dnes nco o jeho koenech Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Stet kultur? m zkladn teze zn: podstatou nen stet dvou protikladnch typ poznn, ten pouze slou k artikulaci konfliktu uvnit jedn, avak rozporn modern kultury analogicky k marxistick kritice luddismu: na vin nejsou stroje, ale socioekonomick vztahy v pozad!

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Stet kultur? PV jsou ztlesnnm prmyslov civilizace, v n se staly nstrojem ovldnut prody to, co je ve skutenosti kritizovno, nen vda (i dokonce vdci), ale cel komplex, do nj je vestavna toto si asto neuvdomujeme a je to dvodem mnoha nedorozumn Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Investice do rozvoje vzdlvn Roztrka se svtem naeho ivota pd geocentrismu a dal objevy n pirozen svt je najednou pouze subjektivn, zaloen na pedsudcch a nvycch minimln od platnskch potk filozofie svt idej vs. vezdej svt pouhho zdn; vdn (epistm) vs. mnn (doxa); sofia (moudrost vzdlance) vs. fronsis (praktick moudrost) a modern Zpad vak dokzal apodiktick vdn pout k zsadn promn svta

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Roztrka se svtem naeho ivota Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Roztrka se svtem naeho ivota Nov svt - slbne svzanost s tm, co ns pedchz, stvoen je jen prodnm zdrojem rstu, ddictv po

pedcch jen folklrem univerzln objektivn poznn prody relativizuje platnost kultur jsou mnoh, rznorod a vzjemn nesrozumiteln, proda jen jedna, m vude stejn mravy Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Roztrka se svtem naeho ivota jene i modern lovk je ve svm konkrtnm ivot domorodcem, je ddicem njak tradice, kter

dv svtu a ivotu smysl jestlie se Bible ml ve vyprvn o potku svta, pro bychom j mli vit, kdy k Miluj blinho svho!? Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Roztrka se svtem naeho ivota Investice do rozvoje vzdlvn ne nhodou nkdy ve fantazii solidarizujeme s domorodci brncmi svj iracionln zpsob ivota proti koloniztorm

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Immanuel Kant (1724 1804) osvcenstv je vyveden lovka z jm samm zavinnho stavu nesvprvnosti (neschopnosti pouvat svj rozum)

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Immanuel Kant (1724 1804) v pedmluv ke Kritice istho rozumu (1781): Nae epocha je vlastn epochou kritiky, kter se ve mus poddit. Nboenstv se j chce obyejn vyhnout s odkazem na svou posvtnost, zkonodrstv s odkazem na svj majestt. Avak potom bud oprvnn podezen a nemohou vznet nrok na nepedstranou ctu, kterou rozum prokazuje pouze tomu, co dokzalo snst

sv svobodn a veejn pezkoumn. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Immanuel Kant (1724 1804) autoritativn svtlo rozumu odkouzluje svt z prody se stv e nutnosti, oprotn od vlastn elnosti, svt jev, do nich rozum vtiskv prodn zkony prv proto, e jsou konstrukc, jsou univerzln a objektivn z prodn nutnosti vyata e svobody

sfra subjektu, volcho mezi dobrem a zlem Kantovo een prohlubuje kartezinsk dualismus Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Immanuel Kant (1724 1804) Jan Patoka: najt zrove pdu pro morln theologii, o n soud, e to je () zkladna smyslu ivota, a pro neruen provoz prodovdy, pro smr mezi nimi toho druhu, e mravn ivot nebude oslabovn pohledem na hodnotyprostou

nezmrnost prody, a eln prodovdy bude naopak chrnn ped dogmatismem spekulativnch theolog. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Ti mon een dualismu: a) zalenit i nutnosti do e svobody = idealismus (ve je produktem ducha Hegel) b) opan postup = pozitivismus (opt se lze jen o to, co je dokazateln metodami prodovdy)

c) dret oddlenost obou sfr doasnm vtzem se bhem 19. stolet stane varianta b), pojem HV vznikne v obran proti tomuto vtzstv zpotku pjde pedevm o otzky metodologie Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn August Comte (1798 1857) zakladatel pozitivismu a sociologie, prvn modern filozof vdy

Kurz pozitivn filozofie (1830 1842) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn August Comte (1798 1857) zkon t evolunch stadi, jimi prochz kad odvtv poznn i samotn spolenost 1. teologick (fiktivn): piny veho dn vysvtleny skrze nadpirozen bytosti 2. metafyzick (abstraktn): principy nejsou vn vc, ale v nich, ne v nadpirozenu ale v prod

3. vdeck (pozitivn): vzdv hledn absolutnch princip ve prospch nekonenho pibliovn se pravd; pozorovn empirickch fakt zen teori Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn August Comte (1798 1857) usilovat o syntzu specializovanho vdn, sti vztahovat k celku, vdn obor je tm ve, m komplexnj poznn zajiuje sociologie (pvodn sociln fyzika) krlovnou vd poznn mus slouit pokroku lidstva: Vdt, aby bylo mono pedvdat, a

pedvdat, aby bylo mono dit! kurz djin pevn dn, ale na zklad vdy lze vvoj urychlovat a optimalizovat Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn August Comte (1798 1857) vize pozitivn spolenosti, zen vdeckou elitou sociokracie v pozdn fzi vytvoen novho nboenstv bez nadpirozena, kult Nejvy bytosti (ztlesnn lidstva) siln vliv nap. v Brazli (sttn

heslo Ordem e Progresso) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn pozitivistick chrm v Porto Allegre Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn John Stuart Mill (1806 1873)

obrovsk zbr, nejdleitj jeho politick filozofie (liberl); metodologii vdy se vnoval v knize A System of Logic (1843) o Comtovi: nejkompletnj systm despotismu, kter kdy vymyslela lidsk bytost snad s vjimkou Ignce z Loyoly pebr vak idel prodovd, jejich metody maj pomoci napravit stav mravnch vd jejich pedmt je sloitj, ale ne zsadn odlin; jde jen o men mru exaktnosti Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

John Stuart Mill (1806 1873) piblin zobecnn je v socilnch zkoumnch z hlediska vtiny praktickch cl tot, co zobecnn pesn; prohlen, kter jsou jen pravdpodobn, uinme-li je na adresu jednotlivch nhodn vybranch lidskch bytost, zanou bt jist, tkaj-li se povahy a kolektivnho chovn mas redukce komplexnch socilnch jev na jednodu prvky psychologick povahy: statistick zobecnn, deduktivn spojen s pirozenmi zkony mysli Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Investice do rozvoje vzdlvn Hermeneutika nejdleitj zdroj opozice proti pozitivismu; odtud se v nmeckm prosted zrod tzv. Methodenstreit nauka o interpretaci, umn vkladu, pvodn vzan na vklad Bible, v novovku adaptovna pro univerzlnj cle Friedrichem Schleiermacherem (1768 1834) novozkonn hledn ducha ivho slova (zvsti) za pouhou literou; autentick ei nutno naslouchat a odpovdat, nesta ji pouze registrovat jako nco objektivnho Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Investice do rozvoje vzdlvn Hermeneutika hermeneutick kruh z hlediska PV zsadn proheek: dl poznatek je pochopiteln jen v celkov souvislosti a naopak; z tohoto kruhu nikdy vystoupit, proto lze poznvat jen to, co u njak vme (pedporozumn) problm historismu: dl jev lze vyloit jen z kontextu jeho vlastn epochy jak by pak ale bylo mon poznn minulosti? = zjem o metodologii historie Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Investice do rozvoje vzdlvn Johann Gustav Droysen Bylo by smn netit se z ndhernch pokrok matematicko-fyziklnch discipln; e jejich pedpoklady, metody a vsledky ji zskvaj platnost jako jedin vdeck, smrodatn, spolehliv, nen vtkou vi nim, nanejv pohanou pro ty oblasti vdeckho ivota, kter jim nedok vzdorovat. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Johann Gustav Droysen

dva stejn patn pstupy k historii: pozitivistick, kter by chtl po historicch vytvet zkony svho druhu (statistick); a nezvazn diletantsk vyprvn; vchodisko v hermeneutickm rozumn pevdt vrazy na to, co se v nich chtlo vyjdit djiny maj smysl, el el, kter se v nich projevuje postupnm mravnm pokrokem to ovem nelze empiricky zkoumat, d si to rozumn Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Wilhelm Dilthey

Produ vysvtlujeme, duevnmu ivotu rozumme. nerealizovan dlo Kritika historickho rozumu jak je mon rozumjc poznn, kter by se mohlo zvt vdou? Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

Wilhelm Dilthey HV nemohou po vzoru PV redukovat zkuenost na abstraktn, vi nm vnj jevy, mus se zabvat komplexitou lidskho historickho svta, jeho vnitn provanm zakouenm hled pevn bod (nejprve psychologie, pak hermeneutika), kter by z rozumn uinil svbytn metodologick zklad duchovd (Geisteswissenschaften peklad Millova moral sciences) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

Wilhelm Windelband pslunk novokantovsk bdensk koly nomotetick metoda = formulovn obecnch zkon, pod n zaazujeme jednotliv ppady typick pro PV idiografick metoda naopak usiluje o komplexn popis individulnho ppadu v jeho jedinenosti, typick nap. pro historii Dilthey protiklad zpochyboval i PV nkdy postupuj idiograficky, i historie potebuje univerzln koncepty Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

Max Weber v rmci sociologie dal klasickou podobu diltheyovskmu pstupu rozumjc sociologie lid dvaj svmu jednn subjektivn mnn vznam, motivy, ely; metodologick individualismus protikladem mile Durkheim (1858 1917), pokraovatel Comtova pozitivismu sociln fakta existuj nezvisle na jednotlivcch, kte se mus integrovat do objektivnch struktur spolenosti; metodologick holismus Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

Edmund Husserl mohutn protiofenzva HV u ne jen obhjit jejich svbytnost, ale obnova idealistickho een souasn vrchol idelu vdy jako takovho, v obnov vdy jde o osud rozumu a humanity fenomenologie k vcem (fenomnm)

samm! Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Edmund Husserl oista vnitn zkuenosti od neprovench tez, jako je generln teze o existenci svta, kterou nutno uzvorkovat (tzv. epoch), a tm zprhlednit akty vdom nezastnn zkoumn, jak se vci ve vdom konstituuj jako pedmty zkuenosti nap. subjekt-prediktov logika se opr o evidentn axiomy, jako je zkon bezrozpornosti a nen objasnn problm

evidence sam, vkony ducha, je k n vedou Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Edmund Husserl radikalizovan kartezianismus: sil o psnou metodinost a o nalezen pevnho bodu, z nj lze obnovit vdy; sebevklad ega jako pole kadho poznn a veho smyslu ale i zsadn odlinost od Descartesa: vechny aktivity ega jsou intencionln odkazuj ke svtu, kter jako absolutn horizont veker zkuenosti sdlme

s druhmi (nen v rozporu s uzvorkovnm svta! je nazen jako fenomn) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Edmund Husserl Krize evropskch vd a transcendentln fenomenologie (1936) zdroj krize Evropy je v nahrazen univerzality filozofie ideou mathesis universalis (Galileo) lovk ije rozpolcen mezi svtem svho ivota a matematizovanm svtem istch vdeckch pravd, kter

bez prvho ztrc veker smysl ist duchovda mus zachrnit samotn vdn a evropskou humanitu Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Edmund Husserl pklad Husserlovy argumentace: HV nemohou abstrahovat od tlesnosti, v n duch kotv, naproti tomu PV me abstrahovat od ducha a zkoumat produ jako do sebe uzaven celek; historik neme zkoumat antickou kulturu bez zohlednn geografickch podmnek, atd. jde ale o produ v duchu PV? Ne! je to proda, jak ji vnmali sta ekov,

ne objektivn skutenost, ale intersubjektivn obraz ivotnho svta, (s bohy apod.), a toto je domna ducha, zde nm PV nijak nepome, i sama prodovda je produktem ducha Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Edmund Husserl ci opout nazrac filozofii subjektu a hledn archimdovskho bodu, zkladu apodiktickho vdn pejmaj ale zadn:

roztrka svta vdy (a techniky) s pirozenm svtem (Lebenswelt, svt naeho ivota) p. Jan Patoka (1907 1977) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Martin Heidegger nejvznamnj Husserlv k, kter jm ale byl exkomunikov n

Byt a as (Sein und Zeit, 1927) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Martin Heidegger radikalizuje zanoen vdom do praktick ivotn souvislosti prohlouben pojmu hermeneutika, rozumn u nen specifickou metodou duchovd, ale zkladnm rysem lidskho byt jako takovho: lovk jako pobyt (Dasein), vren do vlastn existence, m starost o sv byt, zle mu na nm; vdy ji rozumme svmu

moci bt Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Martin Heidegger vci jsou soust naich rozvrh jako prun jsoucna takov praktick rozumn nedodv objektivn existujcm vcem navc njak existenciln i instrumentln zabarven, naopak: rozumjc praktick vztah je vdy prvotn, teoretick vztah je odvozen, netematizovan rozumn pedchz kadmu vkladu, jeho kolem je vak projasnn tchto

souvislost Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Martin Heidegger kritika tradin metafyziky, proto i modern vdy: vztah k pouze se vyskytujcm jsoucnm, zapomenut na celistvou souvislost vrenho byt ve svt, v n jedin nm na vcech zle a rozumme jim kol nov pochopen hermeneutiky: destrukce tradice jako nnosu zakrvajcho nutnost vlastnho osvojen si byt jeden z potk postmodern

sebedestrukce filozofie (vliv mj. na Derridu a jeho postmodern projekt dekonstrukce) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Martin Heidegger pozdn Heidegger (po tzv. obratu, Kehre) destruuje posledn zbytky subjektivismu, obsaen v drazu na pobyt, obrac se k Byt samotnmu draz na e jako pbytek Byt, pibliovn filozofie

k bsnictv, mj. dialog se zen-budhismem Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Martin Heidegger To, co hbe modern vdou v jej nejvnitnj bytnosti (), meme dnes charakterizovat jen zcela nedostaten (), kdy to nazveme jmnem technika. Bytnost modern techniky je krom toho jet temnj ne bytnost vdy tak temn, e se mon jet ani nedovedeme na

modern techniku sprvn zeptat. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Martin Heidegger snaha duchovd o metodinost zcela miz ve prospch nostalgickho znovuobjevovn zapomenut pravdy jako by hermeneutick odkrvn ivho slova vedlo

k nenvisti vi mrtv litee vbec je to jedna z forem truchlen nad smrt Boha? Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Hans-Georg Gadamer Investice do rozvoje vzdlvn Pravda a metoda (1960) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

Hans-Georg Gadamer odkaz Hermanna von Helmholtz, kter (1862) zdraznil nadazen vznam HV, i kdy je metodicky charakterizoval jen jako nepesn vdy, na zklad rozlien logick a umlecko-instinktivn indukce ta druh vyaduje cit, takt, bohatou pam a uznn autorit tm Helmholtz naznail sprvn smr, ktermu Dilthey nebyl zcela prv (chtl bt jet pli metodick) byt ve svt je pedevm bytm v ei Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

Hans-Georg Gadamer kritika historismu odstraovn vech pedsudk je jen projev scientismu 19. stolet uvdomit si psoben djin, resp. djiny psoben: jsme vdy historicky situovni, porozumn djinm je samo djinn = vdom vlastn konenosti rozumt textu minulosti znamen rozpoznat v nm odpovdi na nae vlastn otzky (je jsou samy dny histori a nmi nov osvojeny) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

Hans-Georg Gadamer smysl eenho je konstituovn a v porozumn druhch (prolnn horizont) metoda zakrv dialektiku otzek a odpovd, redukuje e na pouh vpovdi, a tm me odvdt od pravdy Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Maurice Merleau-Ponty byt-ve-svt je teba pochopit jako

vtlen: duch me poznvat vci jen proto, e je mezi nimi; pekonvn kartezinskho dualismus pklad s vnmnm msce u horizontu je vt, protoe nae vnmn je nastaveno na podmnky naeho pirozenho svta, jsme pozeman rehabilitace ptolemaiovskho kosmu (sublunrn a supralunrn sfra) podobn mylenky u Jana Patoky Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Zvr: obrana ei? Hannah Arendtov (1906 - 1975): Proti

tomu, e bychom se mohli spolehnout na vdce jakoto vdce v otzkch tkajcch se lidskch zleitost, nemluv ani tak to, e byli ochotni zhotovit atomovou bombu, resp. e byli dost naivn na to, aby si mysleli, e se nkdo bude starat o jejich rady a bude se jich dotazovat, zda a jak by mla bt nasazena. Daleko zvanj je skutenost, e se vbec pohybuj ve svt, v nm e ztratila svou moc, ve svt, kter nevldne e. Cokoli lid in, poznvaj, zakouej nebo vd, se stv smysluplnm jen v t me, v jak o tom lze rozmlouvat. (Vita activa) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Investice do rozvoje vzdlvn Zvr: obrana ei? pro Arendtovou je e zdrojem jednn a politiky modern totalitarismus bude prv tokem na lidskou e, rozumn bude nahrazovno vysvtlenm, o nm nelze diskutovat k tomu se vrtme nkdy pt

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Zvr: obrana ei? neskrv se ale za touto obhajobou humanistick tradice urit arogance? (e jako exkluzivn lidsk vlastnost!) vdeck vysvtlen dala lovka ohromnou moc intervenovat do prody (v. lidskho tla) znalost pin umouje vcmi manipulovat rtorika produ vysvtlujeme, duevnmu ivotu rozumme byla obranou lovka ped touto jeho vlastn moc pedpokld se ale, e produ

vysvtlovat a tedy ovldat lze Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn pevdt vrazy na to, co se v nich chtlo vyjdit mnno THEOS, poslze ANTHROPOS; neml by dnes bt ivm slovem, duchem, BIOS? evoluce nae djiny! Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Hlavn pouit literatura

(sekundrn) Jean GRONDIN, vod do hermeneutiky, Praha 1997 Jan KELLER, Djiny klasick sociologie, Praha 2005 KOL. AUTOR, Filosofick slovnk, Olomouc 1998 Peter WINCH, Idea sociln vdy a jej vztah k filosofii, Brno 2004. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Recently Viewed Presentations

 • The International System International Politics Through History to

  The International System International Politics Through History to

  Realism. Believes that nation work only to increase their own power relative to that of other states. In other words, realists believe that essentially nations are simply looking out for themselves and that in order to survive, a nation must...
 • Chapter 10

  Chapter 10

  Examine the functions of lipids in food preparation. Analyze. the nutritional impact of lipids in the diet. ... triglycerides, phospholipids, and sterols. The Glycerides. Glycerides have 2 basic parts. The base is a glycerol molecule with 3 hydroxyl groups that...
 • Superconducting RF Continuous bright beams with low emittance

  Superconducting RF Continuous bright beams with low emittance

  Sn. 400 nm. CBB Contribution by: David A. Muller and Paul Cueva. Another source of loss are thin film regions, where the film is too thin to screen the bulk from the RF field. The contributions from the Muller group...
 • Activities of the Aerosol and Cloud Microphysics Group of ...

  Activities of the Aerosol and Cloud Microphysics Group of ...

  However, under experimental conditions optimized for calibrating our cavity ring-down instrument, a concentration factor attained was 4 to 5. During calibration experiments, maximum realized particle number densities were 190, 300 and 1600 cm-3 for the 900-nm, 700-nm and 500-nm spheres,...
 • Volcanoes (6.5%) Additions of Sulfur SO42- H2S Atmospheric

  Volcanoes (6.5%) Additions of Sulfur SO42- H2S Atmospheric

  Volcanoes (6.5%) Additions of Sulfur Atmospheric SO2 SO42-H2S SO42-COS (CH3)2S SO42- H2S H2S Ocean (24%) Anthropogenic Sources (35%) (CH3)2S COS Fertilizers
 • Organizational Behavior_Chapter 12 - Pearson

  Organizational Behavior_Chapter 12 - Pearson

  Organizational Behavior 4th Edition Chapter 12: ... accomplishment of all tasks Getting job done is first priority Contemporary Perspectives on Leadership Path-Goal Theory Vroom and Yetton Model Leader-Member Exchange Theory Path-Goal Theory A theory which describes how leaders can motivate...
 • Freewrite: What is figurative language? Define and Come up ...

  Freewrite: What is figurative language? Define and Come up ...

  Figurative Language. Figurative (or non-literal) language uses words deviating from their proper definitions in order to achieve a more complicated understanding or heightened effect. Figurative language is often achieved by presenting words in order for them to be equated, compared,...
 • Ohsaa Wmps

  Ohsaa Wmps

  Tyler Brooks at [email protected] ... Bring Lange skinfold calipers and calibration block. Wear appropriate clothes for skinfold testing. Perform a complete skinfold assessment and it will be compared to the Master Assessor's measurements.