Je li istina ono to su nas uili

Je li istina ono to su nas uili

Je li istina ono to su nas uili darvinisti ? Teme Povijest tzv. praovjeka Dvije studije 1. Neandertalac 2. Australopitek i Lucy

Kako ideja evolucije sprjeava kritiko razmiljanje Kako se stvari mijenjaju Starost Zemlje Povijest ovjeka Biblija jasno ui da je Bog stvorio ovjeka

Na svoju sliku stvori Bog ovjeka, na sliku Boju On ga stvori, muko i ensko stvori ih. Postanak 1,27 Evolucija poinje sa pretpostavkom da je ovjek evoluirao od majmunolikih stvorenja Koji je tvoj roak ?

to ue kolski udbenici? Holt, Rinehart, & Winston, Biology Visualizing Life, 1998, str. 213. Pogledajte poblie svoju ruku. Imate 5 fleksibilnih prstiju. ivotinje sa 5 fleksibilnih prstiju zovemo primati. Majmuni, ovjekoliki majmuni, i ljudi su primjeri primata.Primati su najvjerojatnije evoluirali od malih, glodavaca sisavaca koji su se hranili kukcima i koji su ivjeli prije 60 milijuna godina. to ue kolski udbenici? Miller and Levine, Biology, 2000, str. 757.

No svi se istraivai slau on oko odreenih temeljnih injenica. Znamo, na primjer, da su ljudi evoluirali od predaka koje dijelimo sa drugim ivuim primatima kao to su impanze... Uinci ideje evolucije 47% bivih katolika na zapadu, kao jedini razlog naputanja Crkve naveli su svoju vjeru u ideju evolucije, a uz druge razloge postotak je jo daleko vei. Jedan od glavnih razloga naputanja crkve od strane mladih jest vjera da je Biblija netona - oko 70 % mladih protestanata zbog vjere u evoluciju naputa Crkvu.

to moemo uiniti ? Biblija nas ui to moemo uiniti: Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vaim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatrai obrazloenje nade koja je u vama (1 Petrova 3,15) Javanski ovjek Pithecanthropus erectus 1891.: Naen vrh majmunolike lubanje i ovjekolika bedrena

kost meusobno odvojene 14 m tvrdili su: 500 000 godina stara karika koja nedostaje Rudolph Virchow (smatran ocem modern patologije) izjavio je u vrijeme otkria: Po mom miljenju ovo stvorenje bila je ivotinja, divovski gibon, u stvari. Bedrena kost nema ni najmanje veze sa lubanjom. Javanski ovjek Ljudski kosturi takoer su naeni na Javi, u

tom podruju, stari kao i Javanski ovjek Vodei autoriteti tog vremena odbacili su Duboisove pronalaske Hackel, vodei promotor ideje evolucije i Javanskog ovjeka, ve je bio poznat po krivotvorinama u irenju ideje evolucije Od 1950., antropolozi i udbenici nazivali su Javanskog ovjeka Homo erectus

Piltdownski ovjek Fragment donje majmunolike vilice Fragment ljudske lubanje Piltdownski ovjek Dijelovi naeni izmeu 1908. and 1912. u Piltdownu, Engleska

U timu za iskopavanje sudjelovao je i uveni Teilhard de Chardin Dio ljudske lubanje Dio majmunolike donje vilice Tvrdili su: to je 500,000 godina star prijelazni oblik

karika koja nedostaje Piltdownski ovjek New York Times o tome pie: Darwinova teorija dokazano tona. Redovito stavljan u udbenike i enciklopedije 1953. znanstvenici ponovno prouavaju kosti i dokazuju da je zapravo

Istina: Namjerno uinjena prijevara: (600 godina stare ljudske kosti + majmunska vilica) ovjek iz Nebraske 1922. otkriven je jedan fosilni zub Napravljene cijele rekonstrukcije Koriten kao potvrda evolucije 1925. u Scopes sudskom procesu Tvrdili su: 1 milijun godina stara prijelazna

karika Istina je: Jedan zub divlje svinje Ramapithecus 1930-ih Samo ovo su pronali A ovo su nacrtali Ramapithecus

Time Magazine (Nov. 7, 1977) Ramapithecus je idealno graen da bude predak hominida. Ako on nije, nemamo nita drugo to jest. Ramapithecus Tvrdili su: 14 milijuna godina star prijelaz izmeu majmunolikog bia i ljudi 1970. Istina:

je ivi babun otkriven u Etiopiji. Ima istu strukturu eljusti i zuba Ima sline morfoloke odlike naene na Ramapithecusu Ramapithecus je izbaen iz ljudske linije Saetak injenica evolucije

Java Man od dva razliita stvorenja Piltdown Man svjesna prijevara Nebraska Man .. Svinja (zub svinje) Ramapithecus .. Majmun to je sa datiranjem? U svakom od sluaja dob je bila potpuno POGRENA! Studija o dva poznata sluaja:

1. Neandertalac 2. Lucy i Australopiteci Studija sluaja 1 Karakteristike Anatomija Genetika (DNA) Neandertalci Originalni crte Neandertalca Neandertalci

Prvi je naen u Njemakoj 1856. Konstruiran je da izgleda majmunoliko Kapacitet je oko 200 cm3 vei od prosjeka Poetna rekonstrukcija pokazala se pogrenom, a istina je:

Koristio je nakit Koristio je glazbala Oslikavao peine Imao je sposobnost govora Pokapao je mrtve Neandertalska mjesta pokopa Dr. Marvin Lubenow, Obnavljanje Neandertalske mtDNA: Evaluacija, Creation Ex Nihilo Technical Journal, 1998 p.89. Veina antropologa prepoznaje pokop kao vrlo ljudski i vrlo religiozni, in. Ali, najjai dokaz da su

Neandertalci bili potpuni ljudi nae vrste je taj na etiri lokacije gdje su Neandertalci i moderni ljudi bili pokopani zajedno. Dr. Marvin Lubenow (antropolog) Manipuliranje nalazima Iz knjige Buried Alive Dr. Jacka Cuozza Crte Neandertalskog fosila kupljen u suvenirnici u berlinskom muzeju koji mu daje majmunoliki izgled.

Dr. Cuozzo je razotkrio prijevaru! Donja eljust 30 mm namjerno izvuena van svog mjesta Manipulranje nalazima Iz knjige Buried Alive Dr. Jacka Cuozzoa Toan, ljudski izgled tog istog Donja eljust 30 mm izvuena van svog mjesta

Neandertalska Anatomija Debele kosti obrva Zdepasto graeno tijelo, Kratki udovi Neandertalska Populacija Evolucionisti obino datiraju Neandertalce od prije 130,000 do 30,000 godina Po

evolucionistima, Neandertalci su postojali oko 100,000 godina (2,500 generacija) Neandertalska Populacija 2000 1 6 milijardi 300 milijuna 100 generacija

Gdje li su svi fosili? Trebalo je biti preko 50 milijardi Neandertalaca koji bi ivjeli u tom vremenu ! Neandertalci 1964: Neandertalce su proglaavali podvrstom ljudi 1997: evolucionisti Neandertalce proglaavaju odvojenom vrstom (to temelje na mtDNA nalazu) Luigi Cavalli-Sforza (Profesor genetike Stanford University), Genes, People, and Languages, 2000, str.

35. Rezultati mitohondrijske DNA jasno pokazuju da Neandertalci nisu bili nai izravni preci, suprotno ranijim hipotezama nekih paleoantropologa. Kritiko promiljanje Kako je napravljena ova usporedba? 1,669 modernih ljudi bili su usporeeni sa jednim Neandertalcem. Statistike Dr. Marvin Lubenow (antropolog), Obnavljanje

Neandertalske mtDNA: Evaluacija, CEN Technical Journal, 1998. Nepravilno je koristiti statistike prosjeke u situacijama gdje su mnogi entiteti usporeeni sa samo jednim entitetom. U ovom sluaju, 994 sekvence iz 1669 moderna ovjeka su usporeene sa jednom sekvencom iz jednog Neandertalca. Tako, nema Neandertalskog prosjeka, i ta usporedba nije valjana. Razlike Kada su usporeene sa modernim ljudima

bile su 22 mtDNA zamjenske razlike Izmeu modernih ljudi the raspon je od 1 do 24 mtDNA razlike Neandertalac i dananji ovjek Dananji ovjek i dananji ovjek to ovo zapravo znai ? Evolucija i Logika? Postoji

par modernih ljudi koji se razlikuju meusobno 2 zamjenske razlike vie nego to se razlikuju od Neandertalske individue. Dakle, koristei evolucionistiku logiku, ovi bi dananji ljudi bili meusobno odvojene vrste (a ne moderni ljudi) jer imaju vie od 22 razlike. Ispada da oko 8% ljudi koje ete danas susresti nisu ljudi !!! Neandertalski DNA

Nicholas Comninellis, M.D., Kreativna obrana: Dokaz protiv evolucije, 2001, p. 195. (citat dr. Marvin Lubenow, Obnavljanje Neandertalske mtDNA: Evaluacija, Creation Ex Nihilo Technical Journal, 1998.) Analiza Neandertalske DNA nije uspjela pokazati ikakvu izrazitu razliku od DNA modernih ljudi. Neandertalci Dr. David Menton, (stanina biologija i 30 godina profesor ljudske Anatomije), Pravljenje majmuna od ovjeka, www.answersingenesis.org/docs2/4371gc8-282000.asp

Usprkos nevjerojatnom dokazu da su Neandertalci bili jednostavno rasa zdepastih ljudi, matoviti umjetnici (ohrabreni od nekih evolucionista) dosljedno su pokazani kao pogrbljeni ljudimajmuni. Zakljuak o Neandertalcima Izboen greben obrva Zdepasto tijelo i kratki ekstremiteti Izolirana populacija ljudi ivjeli su u hladnoj, otroj klimi i zbog toga patili od rahitisa i drugih bolesti koje izobliuju tijelo 100% ovjek

Neandertalski ovjek, rekonstruiran po lubanji naenoj u La Chapelle u Francuskoj i frula i igla koju su koristili. Zakljuak o Neandertalcu i tzv. Homo erectusu Dr. Marvin Lubenow (antropolog) - Homo erectus je pravi, potpuni ovjek stvoren na sliku

Boju, manja verzija Neandertalca Dr. Sigrid HartwigScherer (paleoantropolog sa Univerziteta u Minhenu)- Homo erectusi su doista pravi ljudi, poslijepotopni ljudi potomci Noine obitelji Dr. Chris Stinger, iako evolucionist, priznaje Homo erectus je ovjek Dr. Fred Spoor, evolucionist anatom Homo erectus je hodao kao i mi, organ za ravnoteu ima potpuno isti kao i mi, izgledali su poput nas i bili profinjeni u kretanju Studija sluaja obmane: Lucy i Australopiteci

Lucy to je pronaeno? Koliko je stara? Je li Lucy hodala uspravno i kako to znamo? Tvrdnja: Lucy je na predak Izazov mladim uenicima Umjetnikova zamisao Australopithecus

africanus to primjeujete u vezi ove slike ? Zapazi kontemplativan pogled, ljudske ruke i alat u rukama. Evolucionistike predrasude i mata John Gurche, umjetnik, National Geographic, oujak, 1996., str. 109. elio sam ubaciti ljudsku duu u ovo

majmunoliko lice, da naznaim neto o tome gdje je bio usmjeren. to je zapravo pronaeno? Lucy je otkrivena 1974. (otkriveno je 40% fosila) Tvrdili su da je 3.5 milijuna godina star Tvrdili su da je hodao uspravno na dvije noge Lucy i Australopiteci Nema pojavne slinosti sa ljudima

Duge ruke su identine impanzinim eljust je slina impanzinoj Nadkoljenina kost je slina impanzinoj Lucyine noge su vrlo majmunolike Veliina mozga (400-500 cm3) poklapa se sa impanzinim Snani leni miii za boravak na drveu Ruke sline impanzinim Stopala duga i zakrivljena Poigravanje datiranjem

1972. KNM-ER 1470 fosil je pronaen Vulkanska stijena iznad 1470 datirana 2.6 milijuna godina Za fosil 1470 tvrdili da je 2.9 milijuna godina star KBS Tuf

Veliki kapacitet mozga 800cm3 Izgledom suvremen Lucy i poigravanje datiranjem Lucy VELIKI PROBLEM Problem i rjeenje Lucy: majmunolik navodno 2.9 mil. god.

Fosil 1470 : moderan izgled 2.9 mil.god. Majmunski izgled Moderan izgled Kako ovo evolucinisti rjeavaju? Evolucionistiko rjeenje Odbaci metodu datiranja potassium/argon i njen rezultat i koristi sekvence fosila svinje (!) za ponovno datiranje Lucy (tako su dobili su 3.5 milijuna

godina starosti) Tonost metoda datiranja? Ako evolucionisti ne vjeruju svojoj vlastitoj potassium/argon metodi, zato onda navode javnost da im vjeruje? Potassium/argon rezultat Sekvence fosila svinje

Poznati primjeri nevaljanosti slubenih metoda datiranja Sunset Krater, Northern Arizona Vulkanska Lava at Mt. Ngaurhoe,Novi Zeland

Potassium-argon: 275,000 stare stijene Zapravo nastale: 1949., 1954., 1975. Hualalai bazalt, Hawaii

Potassium-argon: 200,000 i vie godina star Zapravo: AD 1065. god. (dakle, star 944 godine) Potassium-argon: 1.4 22 milijuna god. star Zapravo nastao: AD 1801. (dakle,star 208 godina) Mt. Etna bazalt, Sicilija Potassium-argon: 140,000 350,000 Zapravo nastao:1972.(star 37 godina)

Poznati primjeri nevaljanosti slubenih metoda datiranja Stijene nastale nakon erupcije planine Sv. Helena 1980. god. ispale su stare 2.8 milijuna godina !!! Starost im je mjerena 1990. god. kada su bile stare 10 godina!!! Bazaltne stijene Uinkaret Platoa six K-Ar model ages five Rb-Sr model ages one Rb-Sr isochron age one Pb-Pb isochron age 0.01 to 17 milijuna god. 1270 to 1390 milijuna

1340 milijuna 2600 milijuna Paleozoic Precambrian LOGINO PITANJE: Kako mogu gornje stijene Gardenas Basalt (Precambrian) biti starije o dubljih stijena? five K-Ar model ages - 791 to 853 milijuna Oito je da neto ne valja six Rb-Sr model ages - 980 to 1100 milijun sa tim metodama datiranja ! one K-Ar isochron age -715 milijun one Rb-Sr isochron age -1070 milijuna godina

Je li datiranje radioizotopima pouzdano ? Dr. John Morris, geolog, The Geology Book, 2000, str. 52. Pouzdanost metoda i nepromjenjivost? Kada se ista stijena datira s vie od jedne metode, esto e dati razliite rezultate starosti. I kada je stijena datirana vie od jednog puta istom metodom esto e

dati razliite rezultate. Primjer zbrke i konflikta u slubenom datiranju 1993. znanstvenici su nali drvee zatrpano u bazaltuvulkanskoj lavi (69 stopa duboko) Uzorci drveta poslani u dva laboratorija da se datiraju ugljik c-14 metodom = 44,000 god. staro

Bazalt u kojem je bilo drvee u dva laboratorija datiran potassium-argon metodom 45,000 milijuna Taj bazalt (lava) oito je iste starosti kao i drvo u njemu, pa otkud tolika razlika u datiranju? Oito je da metode datiranja ne valjaju!

god. star 69 stopa duboko Drvee zatrpano u bazaltu Metoda C-14 i starost fosila Sve to bi bilo starije od 60,000 godina ne bi

smjelo imati u sebi C-14 jer bi nestao Ako u neemu otkrijemo C-14, to je dobar dokaz da to nije staro milijunima godina Prema evolucionistikim datiranjima, ugljen ne bi smio imati u sebi C-14 jer tvrde da je star milijunima godina. Pa ipak, ugljen u sebi sadri C-14 znai da je ugljen mlai od 60 000 godina ! Fosilno drvee koje evolucionisti smatraju starim preko 200 milijuna godina jo uvijek sadri C-14 znai da je mlae od 60 000 godina ! Pretpostavke (nagaanja) Ako utemelji svoju ideju na krivim

pretpostavkama, sav tvoj rad moe biti ispravan, ali e ti rezultat ipak biti pogrean. Sve slubene metode datiranja pate od velikih nepouzdanost i podrava ih se iskljuivo zbog ideolokih razloga ! C-14 i mala starost ljudskih fosila R. E. Taylor, Major Revisions in the Pleistocene Age Assignments for North American human Skeletons by C14 Accelerator Mass Spectrometry, American Antiquity, Vol. 50, 1985, str. 136-140. Kada se drevni ljudski kosturi, datiraju novom Accelerator Mass

Spectrometer tehnikom, daju iznenaujue malu starost. U jednom istraivanju 11 kompleta drevnih ljudskih kostiju, svi su dali starost od 5,000 radiokarbonskih godina ili manju. C-14 datiranje: Zakljuak Robert E. Lee, Radiocarbon: Ages in Error, Anthropological Journal of Canada, 1981, str. 26-27. Nevolje sa metodom radiokarbonskog datiranja su nepobitno duboke i ozbiljne. Usprkos 35 godina tehnolokog poboljavanja...temeljne pretpostavke [na

kojima metoda poiva] bile su snano izazvane.Tada nije udo, da je polovica rezultata odbaena. udo je, da je preostala polovica prihvaena. nastavak Implikacije...[nepouzdanosti] su ignorirane od strane onih koji temelje argument na tim datiranjima. Metoda ne daje dobre jednoznane rezultate,brojevi impresioniraju ljude i spaavaju ih od nevolje prekomjernog razmiljanja.

Je li Lucy hodala uspravno? Da bi se odredilo je li Lucy hodala uspravno tri podruja anatomije bila su istraena. 1. Rebra 2. Pelvis (karlica) 3. Kosti noge i stopala Rebra Majmunska rebra su stoasto oblikovana Ljudska rebra su valjkastog oblika

ovjek Kruni valjkasti Majmun Stoasti Lucyna rebra Peter Schmid (paleontolog sa Anthropolokog Instituta u Zurichu) Citirano iz Origins reconsidered: In Search of What Makes Us Human Richarda Leakeya and Rogera Lewina Primjetio sam da su rebra bila zaobljenija u

poprenom presjeku, vie kao ono to vidimo kod majmuna. Ljudska rebra su plosnatija u poprenom presjeku. Ali sam oblik rebara bio je najvee iznenaenje. Ljudska rebra su valjkasta i jednostavno nisam mogao Lucyna rebra uklopiti u takav oblik. Lucyna rebra Dr. Brad Harrub (anatom i neurobiolog) and Dr. Bert Thompson (mikrobiolog), Istina o ljudskom porijeklu, 2003., str. 47. U Lucynom sluaju, njena rebra su

stoasta, kao ona kod majmuna. impanzin vs. ljudski Pelvis impanza ovjek Lucyn Pelvis J. Stern & R. Sussman, American Journal of Physical Anthropology, 1983., str. 291 & 292. injenica da je prednji dio iliane otrice okrenut sa strane kod ljudi ali ne kod impanzi je oita. Upadljiva slinost AL 2881 (Lucy) impanzi jednako je oita

To nam sugerira da je mehanizam bone pelvine ravnotee tijekom dvononosti bio blii onom kod majmuna nego ljudskom. Lucyn pelvis je pogreka zato to je vrlo majmunolik Dr. Owen Lovejoy je namjerno izbrusio kosti da bi zajedno meusobno odgovarale !!! PBS Nova serija; U potrazi za ljudskim porijeklom epizoda prva 1994. Zakljuak o navodnom

uspravnom hodu na dvije noge F. Spoor, B. Wood i F. Zonneveld, Implications of early hominid morphology for evolution of human bipedal locomotion, Nature 369(6482):645648, 1994. Cat skeniranje kanala unutarnjeg uha (to se tie poloaja tijela i ravnotee) 53 ovjeka, preko 20 majmuna, fosilnih ljudi, i Australopiteka od strane anatoma Dr. Freda Spoora i njegovih kolega na University College, London, pokazalo je da Australopiteci nisu hodali uspravno (moda na trenutke).

Zato ovi podaci nisu u udbenicima? Kako ideja evolucije sprjeava kritiko razmiljanje Lucy: Kako divna stopala ima Crte iz Life: The Science of Biology, Purves, Orians, and Heller, 1992, str. 604. - stopala prikazana kao

ljudska! St. Louis zoo - replika Lucy Majmuni i ljudi - Test ovjek Koji je otisak stopala ljudski? Laetoli otisci stopala Otisci stopala otkriveni 1978. u Laetoli u Tanzaniji. Otiske su odredili starost od 3.5 milijuna godina. Tko je napravio

ove otiske stopala? Majmunski i ljudski otisci stopala ovjek Majmun (Lucy) Laetoli otisak Otisci stopala i pravi dokazi Russell Tuttle, The Pattern of Little Feet,

American Journal of Physical Anthropology, Feb 1989, str. 316. Ne razlikuju se od uobiajenih bosih stopala Homo sapiensa. Laetoli otisci stopala Donald Johanson and Maitland Edey, Lucy: The Beginnings of Humankind, 1981, str. 250. Tu je moderna peta sa jakim lukom... Palac je ravno u liniji. Ne stri van sa strane kao majmunski palac,

Ravni palac Jaki luk Peta prst pokret Anatomija Australopiteka Dr. David Catchpoole, New evidence: Lucy was a knuckle-walker, www.answersingenesis.org/docs2/4256news5-5-2000.asp anatom Dr. Charles Oxnard pokazao je da palac stri van kao impanzin.

Lucy: Muzej u Saint Louisu Stopala prikazana kao ljudska protivno svim dokazima! Evolucionisti odbacuju dokaz Profesor Betsy Schumann, evolucionist, strunjak, priznaje da stopala na kipu vjerojatno nisu tona, ali kada je bila upitana treba li kip promijeniti, rekla je:

Apsolutno ne. Iz asopisa Creation ex nihilo, Dec 1996, str. 52. Drugim rijeima, evolucionisti svjesno manipuliraju dokazima i varaju javnost! Udbenici promoviraju lou znanost Biology: Concepts and Connections, 2000, str. 404. Prije nekih 3.7 milijuna godina, nekoliko dvononih uspravno-hodajuih ljudskih ivotinja [!!!] vrste Australopithecus afarensis

ostavili su otiske stopala u vlanom vulkanskom pepelu u dananjoj Tanzaniji u istonoj Africi. OVO JE PRIMJER KAKO SE USPRKOS SVIM DOKAZIMA PROTIV TOGA I DALJE PROMOVIRA TVRDNJA DA JE TO EVOLUCIJSKI PREDAK OVJEKA KOJI JE HODAO USPRAVNO NA DVIJE NOGE, A OVJEKA SMATRAJU IVOTINJOM! Zbrka oko Lucy Robert Boyd and Joan Silk,(oboje profesori anthropologije),How Humans Evolved,2000,str. 331-334. Anatomski dokaz daje naznaku da je A.

afarensis bio dvonoac neki antropolozi su uvjereni prema anatomskom dokazu da A. afarensis nije bio...dvonoac. Otkud ova zbrka u istom tekstu? Zato uenici i studenti ne znaju za ovo ve samo za ideje evolucionista? Je li Lucy hodala uspravno? 1987. Charles Oxnard (Profesor anatomije i ljudske Biologije) Raunalna analiza

1992. American Journal of Physical Anthropology, Lucy je hodala kao impanza 1993. Christine Tardieu, (anthropolog) izvjetava da Lucy nije imala mehanizam za to 1994. Journal of Human Evolution, Biokemijska

studija kuka i bedra Je li Lucy hodala uspravno? Richmand i Strait, Evidence that Humans Evolved from Knuckle-Walking Ancestor, Nature, 2000. Usprkos statusu Lucynog koljena, novi dokaz je isplivao da Lucy ima morfologiju etveronoca. E. Stokstad, Hominid Ancestors May Have Knuckle Walked, Science, 2000. Hodao sam po kabinetu, izvukao Lucy, i... imala je morfologiju

klasinu za etveronoce. Je li Lucy hodala uspravno? Charles Oxnard (profesor anatomije i vodei strunjak za australopiteke fosile), The Order of Man: A Biomathematical Anatomy of the Primates, 1984, p. 332. Australopiteci znani tijekom nekoliko desetljea sada su definitivno uklonjeni s mjesta... ljudskog dvonotva, Zbog svega ovoga trebali bismo se zapitati o uobiajenom prikazivanju ljudske evolucije u poetnikim udbenicima

Did Lucy Walk Upright? Dr. Stuart Burgess ( CEng), Hallmarks of Design, 2002. , str. 166. Postoji tako puno jedinstvenih odlika potrebnih za dvonono kretanje da je nemogue za etveronoca da postupno evoluira u dvonoca. 10 jedinstvenih odlika 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. Fina ravnotea Plosnato lice Uspravna lubanja Ravna kima Potpuno izduljen kuk Kut kosti femura Potpuno izduljena koljena

Dugake noge Zasvoeno, luno stopalo Jaki noni palci Je li Lucy hodala uspravno? Dr. F. Spoor., anatom i urednik Journal of Human Evolution Dr. Fred Spoor je napravio CAT skeniranja regije unutarnjeg uha nekih od ovih lubanja. Ovi pokazuju da su polukruni kanali, koji odreuju ravnoteu i sposobnost uspravnog hoda, slini onima kod postojeih majmuna. F. Spoor, Implications of early hominid labyrinthine

morphology for evolution of human bipedal locomotion, Nature, June 1994 (reported in Creation, 2003, str. 17.) Lucy i impanze Joseph Weiner, The Natural History of Man, 1971, pp. 45-46. Prvi dojam dobiven od svih lubanja razliitih populacija Australopiteka jest da su izrazito majmunolika stvorenja Majmunolik profil Australopiteka je tako izrazit...[izgled] enske impanze.... Lubanja Australopiteka ima istu strukturu kao impanzina!

Zakljuak o razlogu za promoviranje Lucy William Fix, The Bone Peddlers, 1984, p. xxii. Lucy je ini se vie promocija za uvjeravanje javnosti da su Johansonovi fosili vaniji od Richard Leakeyevih vie nego pokuaj da predstave nepristranu procjenu trenutne paleoantropologije. Australopitekova anatomija Richard Milton, Lomljenje Mitova Darvinizma, 1997., str. 207.

anatomi Jack Stern i Randall Susman, opisali su Lucyne ruke i stopala kao duge i zakrivljene, tipine za majmuna koji boravi na drveu. Dovienja, Lucy je tekst iz 1999. god. u kojem ak i evolucionisti priznaju da Australopitek nema veze sa ljudima. Australopitekova anatomija Dr. David Menton, molekularni biolog, biomedicinski istraiva u Mayo klinici, i 34 godine profesor Ljudske anatomije

Menton citira evolucionistike izvore koji pokazuju da su stvorenja ove vrste imala ruke i stopala koje nisu uope kao ljudske ruke i stopala; radije, imaju zakrivljenen prste na rukama i nogama'ak i vie nego majmuni koji danas ive najvie na drveu. Creation ex nihilo, Dec 1996, str. 52. Homo habilis

Dr. Marvin Lubenow (anatom) kae da je H. Habilis podvrsta Australopiteka, a da mnogi strunjaci smatraju da je to zapravo mjeavina kostiju 2 ili ak 3 razliite vrste! Dr. Fred Spoor (anatom) iako i sam evolucionist kae da analiza slunog organa pokazuje da je Habilis jo manje mogao hodati na dvije noge od Australopiteka, a unutarnje uho pokazuje da su mu polukruni kanali za ravnoteu poput babunovih, a ne ljudskih, te da su mu kosti udova majmunske nije prijelazni oblik ve sve vie ljudi shvaa da je Habilis kanta za otpatke raznih vrsta koje su pomijeane u jednu. Dr. Chris Stinger, paleontolog evolucionist potvruje H. Habilis nije

predak ovjeka. Homo habilis i Homo rudolfensis Bernard Wood, Mark Collard, "The Human Genus," Science, vol. 284, No 5411, 2 April 1999, str. 65-71. Wood i Mark Collard, poznati evolucionisti antropolozi, 1999. god. su u poznatom listu Science rekli da H. Habilis i H. Rudolfensis nemaju veze sa ljudima i svrstali ih u Australopiteke (majmune).

Pitanje Koliko su zaista toni prikazi na slikama i odljevima u udbenicima i muzejima? Udbenici i tonost? One duplje 2 Zubi 1 3 Plosnatije lice Primjer kako se falsificiraju dokazi da bi se umanjio majmunski izgled i pribliio ljudskom

IZ UDBENIKA - Biology: The Web of Life, 1993 Evolucija i objektivnost? Philip Johnson, Darwin na sudu, 1991., str. 84. (Diplomac sa Harvarda, Profesor prava na poznatom univerzitetu u Berkeleyu) Darvinistiki pristup je bio ustrajno traenje fosilnog dokaza, tvrditi da je to dokaz evolucije, i zatim ignorirati sve potekoe [ koje se protive toj tvrdnji ].

Evolucija i cenzura Dr. Jonathan Sarfati (fizikalni kemiar), Refuting Evolution, 2002, str. 198. Oito je da se evolucionisti boje rastueg irenja informacija zastupnika biblijskog stvaranja, usprkos njihovim naporima da cenzuriraju. Tako se oajniki odupiru ovoj informaciji. Ali njihovi napori ne izdravaju znanstveno razmatranje, Znanost i evolucija

Da bi bio vjerodostojan model, svaki dokaz mora biti istraen. To nije bilo uinjeno. Zato? Zato Moda je nekome vanije promovirati ideju evolucije nego stvarne znanstvene injenice! Mehanizam za promjenu Je li mogue da stvorenje nalik na Lucy evoluira u ljudsko?

Evolucija i promjene 1. Korisne se mutacije pojavljuju 2. Prirodna selekcija odabire tu mutaciju a ne bilo koje postojee gene ili druge tetne mutacije koje kodiraju ovu funkciju 3. Mutaciju nasljeuje potomstvo KLJU: Ovaj proces mora dodati Novu informaciju Prirodna selekcija Sposobnost

da se prilagodi okolini Preivljavanje najsposobnijih Moe li prirodna selekcija uzrokovati da jedna postojea vrsta postane nova vrsta? Prirodna selekcija djeluje samo sa postojeom informacijom Prirodna selekcija Dr. Elmer Noble, Zoolog, Dr. Glenn Nobel, Biolog, Dr. Gerhard Schad, Biolog,

Dr. Austin MacInnes, Biolog, Parasitology: The Biology of Animal Parasites, 1989, str. 516. Prirodna selekcija moe djelovati samo na onim biolokim svojstvima koja ve postoje; ona ne moe proizvesti svojstva da presretne potrebe prilagodbe. Prirodna selekcija Franklin M. Harold (Profesor biokemije i molekularne biologije, Colorado State University), The Way of the Cell, 2001, str. 204.

Selekcija je za ovdje i sada; ona ne moe predviati, i ne moe unaprijed uzeti u obzir koje bi funkcije mogle biti korisne u budunosti. Prirodna selekcija Robert Boyd (profesor antropologije) i Joan Silk (profesor antropologije), How Humans Evolved, 2000., str. 334. Mutacija uvodi nove, obino tetne, varijacije, i prirodna selekcija uklanja te varijacije.

Prirodna selekcija i mutacije Mutacije i poremeaji Ako je evolucija istina Prirodna selekcija bi trebala eliminirati tetna poremeaje Vrijeme Prirodna selekcija i mutacije

podaci o genetskim bolestima 12000 10000 8000 Mendelovsko nasljee u ovjeku enciklopedija ljudskih gena i poremeaja 6000 4000 2000

0 Promatrane injenice 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 Prirodna selekcija Dr. Neil Broom, How Blind Is the Watchmaker, 2001, str. 165. (inenjering kemije i materijala) Zato uvjeravam da je sam koncept prirodne selekcije kako je definiran od neo-darvinista je fundamentalno pogrean.

Ljudske varijacije Pigmeji patuljci Dvometrai (ak i preko 3m u prolosti) Billy Barty Eskimi (Inuiti) 114 cm Ovo je primjer velike genetske raznolikosti, a NE dokaz evolucije! Shaquille Oneal

216 cm Ljudske varijacije . Jako su velike mogunosti varijacija unutar ljudske vrste. Ljudske varijacije Ljudske varijacije Ljudske varijacije

Ljude sa izboenim kostima obrva se oduvijek moglo susresti, dakle to nisu nikakvi praljudi ve najnormalniji moderni ljudi. Mutacija tetna Neutral Bolest Nema

promjene Nema evolucije Korisna Dodaje informaciju NE DA Nema Mijenja

evolucije morphologiju DA NE Nema Evolucija evolucije mogua Mutacije i evolucija Dr. Jonathan Wells, molekularni biolog Ali nema nijednog dokaza da DNA mutacije mogu pribaviti vrstu varijacije potrebne za

evoluciju Nema nijednog dokaza za korisne mutacije na razini makroevolucije, ali takoer nema niti jednog dokaza na razini onoga to se uobiajeno smatra mikroevolucijom. Mutacije i evolucija Maxim D. Frank-Kamenetski, Unraveling DNA, 1997,str. 72. (Profesor na Brown U. Center for Advanced Biotechnology and Biomedical Engineering) Mutacije su rijedak fenomen, a istovremena promjena od samo dviju ostataka amino kiselina u jednom proteinu je potpuno nevjerojatna.

Netko bi mogao misliti, na primjer, da po konstantnom mijenjanju amino kiselina jednu po jednu, bit e eventualno mogue promijeniti cijelu sekvencu sutinski nastavak nastavak Ove minorne promjene, su meutim, ograniene na to da eventualno rezultiraju situacijom u kojoj je enzim prestao izvoditi raniju funkciju ali jo nije poeo svoje nove dunosti. U toj toki bit e uniten zajedno sa organizmom koji ga nosi.

Mutacije i evolucija Dr. Lee Spetner (Fiziar sa MIT-a i Johns Hopkins University), Ne sluajnou!, 1997., str. 131, 138. Nikada nisam pronaao mutaciju koja je dodala [novu] informaciju Sve mutacije koje su bile prouavane na molekularnoj razini umanjuju genetsku informaciju, a ne da ju poveavaju. Mutacije i evolucija Ernst Chain (biokemiar i dobitnik Nobelove nagrade), Responsibility and the Scientist in Modern Western Society,

London: Council of Christians and Jews, 1970., str.25. Autor kae da se pria o razvoju i preivljavanu najsposobnijih kao rezultatu sluajnih mutacija koje stvaraju ive sustave sposobnije za preivljavanje ini da je vie hipoteza koja nije utemeljena na dokazima. Mutacije i evolucija Dr. Ray Bohlin, (molekularna i stanina biologija), Stvaranje, evolucija, i moderna znanost,2000., str. 41. Vidimo oitu nesposobnost mutacija da

istinski doprinesu porijeklu novih struktura. Teorija duplikacije gena u svom sadanjem obliku je nesposobna doprinijeti porijeklu nove genetske informacije nune za bilo koju teoriju evolucijskog mehanizma. Mutacije Dr. Kurt Wise (paleontolog), Faith, Form, and Time, 2002., str. 163. Od paljivo prouenih mutacija, za veinu je otkriveno da su tetne za organizme, Mutacije koje su zapravo korisne su izuzetno rijetke i ukljuuju nebitne promjene.

ini se da su mutacije mnogo vie degenerativne nego to su konstruktivne , Dodatno, broj mutacija u organizmima ini se bliim broju koji bi mogao biti nakupljen prije u tisuama negoli u milijardama godina... Priznanje evolucionista Dr. Michael Denton, iako evolucionist i agnostik, 1998. u dokumentarcu Od abe do kraljevia kae: Uope ne smatram da je Darwinova teorija o evoluciji u bilo kojemu smislu utemeljena injenica, kako tvrde mnogi bilolozi.

Za mene je ona velik kozmoloki ili kozmogenetski mit 20. stoljea. I danas mislim tako. Nita to smo vidjeli u biologiji ili u svim drugim znanstvenim dostignuima u posljednjih 20 godina nikako ne moe promijeniti moje temeljno gledite o tome da je darvinizam neprimjereno objanjenje... Bojim se da ne mogu shvatiti kako su sve te stvari [sloeni sustavi u organizmima] poele funkcionirati same od sebe... ja ne mogu zamisliti kako je mogue to ostvariti ako sve strukture...nisu izrasle odjednom i da u biolokom smislu nisu bile funkcionalne... nastavak

Priznanje evolucionista Dr. Denton: Ptija plua su primjer, kao iva stanica ili perje prilino sloenog sustava, toliko sloene strukture da ih, koliko ja vidim, moete zamisliti samo u funkciji disanja. Ako postoji cijela sadanja struktura i poredak u njoj, jedan od najboljih primjera u prirodi je sloen sustav to ga ine mnogi sastavni dijelovi koje su u meusobnom djelovanju. Svi ti sastavni dijelovi moraju postojati u pluima svake ptice prije nego to ponu obavljati svoju funkciju. Kada je rije o ptijim pluima, mislim da je posrijedi prilino

teak problem koji darvinisti ne mogu rijeiti. Ne mogu zamisliti kako je takvo plue ili bilo koja stvar slina njemu mogla nastati kao posljedica malih, sluajnih promjena. Helij u atmosferi Nema dovoljno helija u atmosferi da bi Zemlja bila stara milijunima godina ! Atomi helija H

H H H H H H Radioaktivni raspad Helij u granitu

Radioaktivni raspad (uran u olovo) proizvodi atome helija Helij ne ostaje dugo u stijenama vrlo brzo izlazi iz stijena na povrinu i odlazi u Zemljinu atmosferu, koju ne moe napustiti i tu se zadrava Da je Zemlja stara milijardama godina, ne bismo nalazili velike koliine helija u granitu (kristalima cirkona) i bilo bi ga puno vie u atmosferi A vie od 58% helija je jo uvijek prisutno granitu (kristalima cirkona), a malo ga je u atmosferi

TO OVO ZAPRAVO ZNAI ? Dokaz za malu starost Zemlje Nije prolo dovoljno vremena da bi helij iziao iz granita (kristala cirkona) Evolucionistiki model o starosti Zemlje od milijardi godina ne odgovara stvarnim podacima Model biblijskog stvaranja mlade Zemlje najbolje se uklapa u promatrano stanje =

starost manja od 10 000 godina ! Ja sam ipak mlada! Dokazi za mladu Zemlju Helij u Zemljinoj atmosferi Stope nuklearnog raspada (radioizotopa) Koliina soli u oceanima Brzi raspad kometa Erozija kontinenata Koliina sedimenata u oceanima

Slabljenje Zemljinog magnetnog polja Koliina ugljika C-14 u atmosferi Radioaureole polonija u granitu Broj i porast stanovnitva Udaljavanje Mjeseca od Zemlje Paul S. Taylor iznosi 107 dokaza za mladu Zemlju to je ak nepotpun popis dokaza ! RATE Grupa dokazuju malu starost Zemlje RATE: Radioisotope and the Age of The Earth (Radioizotopi i starost Zemlje) John Baumgardner, Dr. Geofizike

Larry Vardiman, Dr. Atmosferske fizike D. Russell Humphreys, Dr. Fizike Eugene Chaffin, Dr. Nuklearne fizike Andrew Snelling, Dr. Geologije Steven Austin, Dr. Geologije Donald DeYoung, Dr. Fizike John Morris, Dr. Geolokog inenjeringa Kenneth Cumming, Dr. Biologije William Hoesch, Mr. Geologije Stephen Boyd, Dr. Hebrejskih i kognitivnih studija Vjeruju u doslovnih 6 dana Stvaranja

Cijela RATE grupa (11 znanstvenika) Danny R. Faulkner Dr. Astronomije John Byl Dr. Astronomije Tom Greene Dr. Astronomije

Dave Harrison Dr. Astrofizike James Dire Dr. Astrofizike Keith Wanser Dr. Fizika kondenzirane tvari Elaine Kennedy Dr. Geolog Duane T. Gish Dr. Biokemije Ross S. Anderson Dr. Biokemije Jonathan Sarfati Dr. Fizikalne kemije

Kelly Hollowell Dr. Molekularna i stanina biologija Lane P. Lester Dr. Genetike Linda K. Walkup Dr. Molekularne Genetike Ray Bohlin Dr. Molekularna i stanina biologija Gary E. Parker Dr. Biolog Robert Herrmann Dr. Mathematike Bryant Wood Dr. Arheologije

Charles Taylor Dr. Lingvistike (O.T.) Steven Boyd Dr. Hebrejskih i kognitivnih studija Robert Cole Dr. Semitskih jezika Hermann Austel Dr. Bibliar Vjeruje u mladu Zemlju Keith Wanser (Dr. Fizike kondenzirane tvari), Creation ex nihilo, 1999, str. 39. Uvjeren sam da ima daleko vie

dokaza za nedavno Stvaranje u 6 dana i Opi Potop nego to ima za staru Zemlju i evoluciju. Priznanje jednog evolucionista Leonard Huxley, evolucionist fiziar, mogao bi sljedeom izjavom dati dobar povod teistikim evolucionistima za preispitivanje svojih ideja : stvaranje u uobiajenom znaenju rijei je, savreno razumljivo. Ne nalazim potekoa u shvaanju da, u nekom prolom razdoblju,

svemir nije postojao; i da se pojavio u est dana kao posljedica volje nekog ve postojeeg Bia. Iskreno priznanje evolucionista Dr. John A. Eddy, astronom, priznaje: Nema dokaza utemeljenih samo na promatranju Sunca da je Sunce staro 4,5 - 5 milijardi godinadani su nam neki novi i neoekivani

rezultatipretpostavljam da bismo mogli ivjeti sa vrijednosti biskupa Usshera za starost Zemlje i Sunca [biskup Ussher je izraunao po Bibliji da je godina Stvaranja 4004. god. pr. Krista]. Ne mislim da imamo mnogo toga na putu promatranim dokazima u astronomiji to bi se sukobljavalo sa time. (u Geotimes, vol. 23, str. 18.) Zakljuak: Pet injenica 1. Nije znanstveno dokazano da je Zemlja stara milijardama godina.

2. Biblija ui o doslovnih 6 dana Stvaranja. 3. Mnogi znanstvenici sa doktoratima, od kojih su mnogi bivi evolucionisti, vjeruju u doslovno Stvaranje u 6 dana prije 6 000 7000 godina. 4. Novi dokazi iz nuklearnog raspada podravaju model mlade Zemlje. 5. Postoji puno znanstvenih dokaza za mladu Zemlju Izjava o znanstvenom naputanju darvinizma Potpisalo ju je preko 700

znanstvenika sa mnogih poznatih svjetskih univerziteta Skeptini smo u vezi tvrdnji da su nasumine mutacije i prirodna selekcija doprinijele sloenosti ivota. Trebalo bi se ohrabrivati paljivu provjeru dokaza za darvinovsku teoriju. Informacija: Klju za promjenu Dr. Werner Gitt, In the Beginning was Information, 1997, str. 106. (Dr. Gitt je bio direktor u German Federal Institute of Physics and Technology)

Nema poznatog prirodnog zakona, nema poznatog procesa i nema poznatog niza dogaaja koji mogu prouzroiti da informacija nastane sama od sebe u materiji. Saetak Evolucionisti ignoriraju znanstvene dokaze Evolucionisti prave netone slike u

udbenicima da bi podrali ideju evolucije Evolucionisti provode cenzuru Znanstveni dokazi pokazuju da je Lucy izumrla verzija impanze Svi dokazi podupiru to da je Bog Stvorio

svako bie u njegovoj vrsti, ovjek je na sliku Boju i nema prelaska iz jedne vrste u drugu vrstu, unutar vrste mogua je velika raznolikost Saetak Stuart Kauffman, evolucionist,(Vodei mislioc o samo-organizaciji i znanosti o sloenosti u biologiji),At Home in the Universe, 1995, str. 43. Evolucija je puna tih bla-bla pria, scenarija za koje se nikakav dokaz ne

moe nai, pria u koje se... ne smijemo intelektualno pouzdati. Velianstvenost Boga Dr. Richard Swenson, More Than Meets the Eye, 2000, str. 17. Kao znanstvenik obuen i u medicini i u fizici, lako mi je uoiti da je velianstvenost Boga objavljena u ljudskom tijelu.

Zakljuak Dr. Giuseppe Sermonti, Genetiar, Creation ex nihilo, 1993., str. 13. Mnoge kole proglaavaju kao da nema sumnje da je ovjek proiziao iz afrikih majmuna. To je obmana protiv koje bi trebao prosvjedovati svaki iskreni znanstvenik. To nije uravnoteeno nauavanje. To to znanost nikada nije demonstrirala trebalo bi biti izbrisano iz bilo kojeg udbenika i iz naih umova i pamtiti kao neukusnu alu. Takoer ljude treba uiti koliko je prijevara bilo nacrtano da bi se podralo teoriju o majmunskom

porijeklu ovjeka. Priznanje evolucionista Dr. Michael Denton, iako evolucionist i agnostik, iskreno priznaje 1998. u dokumentarnom filmu Od abe do kraljevia : Mislim da gledajui u zakone prirode i cijelog svemira, imamo samo ove dvije konflikte mogunosti: Ili vjerovati u transcedentnog hebrejskog Boga koji je stvorio svijet i organizirao sve zakone prirode ili pak, druga mogunost, da je univerzum na neki nain cjelovit, samoorganizirajui sistem... Mislim da

svi dokazi sugeriraju postojanje natprirodnog hebrejskog Boga iz judeo-kranske tradicije, izvanjskog Tvorca koji je nainio svijet i dao mu poredak, nain postojanja i kraj. To je u skladu sa svim dokazima koje smo pronali i ni u emu im ne proturjei. Astronomija: U poetku stvori Bog nebo i zemlju Biologija:

Sve stvorio po svojim vrstama Antropologija: ovjeka nainio na sliku Boju Geologija: Pustit u Potop na svu Zemlju

Recently Viewed Presentations

 • Operation Wildlife - Weebly

  Operation Wildlife - Weebly

  Just think, after people read our book about protecting wildlife in Missouri and the World, PRR's work might influence others to protect wildlife too! Think how many animals this will save, many even from become extinct!! Remember the Red Wolf!!...
 • REPRESENTATION & THE MEDIA U.S. DEMOGRAPHICS In a

  REPRESENTATION & THE MEDIA U.S. DEMOGRAPHICS In a

  Junot Diaz, The Brief Wondrous Life of Oscar Wao "He read The Lord of the Rings for what I'm estimating the millionth time, one of his greatest loves and greatest comforts since he'd first discovered it, back when he was...
 • Assembly Language - UNC A

  Assembly Language - UNC A

  CPU tells device what to do -- write to control register. CPU checks whether task is done -- read status register. Data Registers. CPU transfers data to/from device. Device electronics. performs actual operation. pixels to screen, bits to/from disk, characters...
 • Title

  Title

  Credit Suisse 24th Annual Healthcare Conference. Milton Johnson Chairman of the Board and Chief Executive Officer. Bill Rutherford Chief Financial Officer and Executive Vice President. Vic Campbell Senior Vice President. Mark KimbroughVice President, Investor Relations.
 • Psychoanalysis - RowenaT

  Psychoanalysis - RowenaT

  Mob Boss of Psychoanalysis. Freud (1856-1939) Born in Moravia (Czech Republic) His dad was 20 years older than his mother. ... Ego. Compromise of Id and Superego. Superego. Rules and morals. Psychosexual Stages. Oral (birth-2 yrs. Old) Put things in...
 • Bellringer: Answer the following questions in your bellringer ...

  Bellringer: Answer the following questions in your bellringer ...

  The Argumentative Synthesis Essay Goal: To persuade, to convince readers to agree with a particular claim Method: The writer brings together information from various sources to support the claim, while other sources may represent views the writer rejects Focus: The...
 • Postmodernism - WordPress.com

  Postmodernism - WordPress.com

  Postmodernism maintains that frameworks and systems are merely fictitious constructs and that they cannot be trusted to develop meaning or to give order. In fact, the very act of seeking order or a singular Truth (with a capital T) is...
 • Marketing Essentials Chapter 13 Initiating the Sale Section

  Marketing Essentials Chapter 13 Initiating the Sale Section

  Marketing Essentials n Chapter 13 Initiating the Sale Section 13.1 The Sales Process * * SECTION 13.1 What You'll Learn The seven steps of a sale The importance and purposes of the approach in the sales process How business-to-business sales...