Rasyonel Emotif Terapi Albert Ellis

Pek çok bilişsel davranışçı model olmasına rağmen en çok bilinenleri Ellis'in "Rasyonel Emotif Terapi"(Akılcı Duygusal Terapi) yaklaşımı ve Beck'in "Bilişsel Terapi" yaklaşımıdır. Bilişsel Davranışçı Terapilerin Temel İlke ve Özellikleri 1- Duygusal bozuklukların bilişsel modeli üzerine kurulmuştur.

Author:
Uploaded by: Murkka Svensdottir
Filesize: 318 KB