Rasyonel Emotif Terapi Albert Ellis

Rasyonel Emotif Terapi Albert Ellis

BLSEL DAVRANII TERAPLER Artan terapi deneyimleri, davran tedavilerin hastalarn dnce ve inanlarn yeterince gz nnde bulundurmad fikrini pekitirmitir. Bunun zerine insan davranlarn belirlemede nemli olan dnce ve inanlar ieren bilisel srelerin daha iyi anlalmas ve bunlarn davran terapilere entegre edilmesi arayna girilmitir. Pek ok bilisel davran model olmasna ramen en ok bilinenleri Ellisin Rasyonel Emotif Terapi(Aklc Duygusal Terapi) yaklam ve Beckin Bilisel Terapi yaklamdr. Bilisel Davran Terapilerin Temel lke ve zellikleri

1- Duygusal bozukluklarn bilisel modeli zerine kurulmutur. 2- Zaman snrl ve ksa sreli terapilerdir 3- Etkili bir terapi iin, teraptik iliki gereklidir ancak bilisel davran terapilerde teraptik iliki temel odak deildir 4- Terapistle hasta arasnda ibirliine ynelik bir aba gereklidir 5- Daha ok SOKRATK yntem kullanlr 6- Ynlendirici ve yaplandrlmtr 7- Soruna odakldr 8- Eitimsel modele dayanr 9- Bilisel terapilerin teori ve teknikleri tmevarmc ynteme dayanr 10- Ev devleri bilisel davran terapilerin vazgeilmez esidir Rasyonel Emotif Terapi (Aklc Duygusal Terapi) Albert Ellis

Albert Ellis (1913 ) Pittsburg,Pennsylvania da dodu 12 yandayken anne-babas boand (zor bir ocukluk geirdi) NewYork ehir niversitesinden i ynetimi alannda mezun

oldu Hediye ve ss eyas firmasnda alt Kurgusal yazlar yazd fakat yaynlatma konusunda skntlar yaad 1942de Columbia niversitesi klinik psikoloji master programna balad, 1947de doktora eitimini de tamamlad Doktoradan sonra psikanaliz eitimi ve spervizyonu alarak, psikanaliz uygulamaya balad Psikanalize kar pheleri ortaya kmaya balaynca, terapisinde yava yava daha aktif ve ynlendirici olmaya balad Albert Ellis

Kendi analizine balamadan nce kendi kiisel sorunlarn zmek zere Epictetus, Spinoza, Russell gibi filozoflar okuyup, kendi sorunlarnn zmne katks olan felsefi ilkeleri hastalarna da retmeye balad. zellikle Epictetusun insanlar eylerden deil, eylerle ilgili dncelerinden rahatsz olurlar szlerinden etkilendi ve bunu benimsedi. 1955de Rasyonel Emotif Terapiyi kullanmaya balad 1956da APAnn yllk toplantsnda terapisini tantan ilk bildiriyi sundu

1959da aklc yaamn ilkelerini retmek iin Rasyonel Yaam Enstitsn kurdu 1978de bu enstitnn ad deierek Rasyonel Emotif Terapi (RET) Enstits oldu 1990larda yaklamnn adn Rasyonel Emotif Davran Terapisi (REBT) olarak deitirdi. Temel varsaymlar nsanda hem rasyonel hem de irrasyonel

eilimler doutan vardr rrasyonel dnme biimi kiinin iinde bulunduu aile ve kltr tarafndan artrlabilir Dnce ve duygu birbirleriyle ok yakn iliki iindedir ABC modeli A (Activating event); harekete geiren durumdur. Bir olay veya bir kiinin davrann ve tutumunu ierir.

B (Belief); kiinin A hakkndaki inanlarndan ve dncelerinden oluur. C (Consequences) sonu veya bireyin duygusal ve davransal tepkisidir. Genellikle mutsuzluk veya duygusal rahatszlklardr. Davranlarda Cnin dorudan Ay izleyecei varsaylmaktadr. A (bir i grmesine gittim ve ie alnmadm) mantksz inanlar mantkl inanlar B B (reddedilmek bir felakettir,

ben buna tahamml edemem) C Depresyon kayg bir daha i aramak istememe (reddedilmekten holanmyorum ne kadar can skc bir durum) C znt, kayg, becerilerini gelitirme yeniden i arama Psikopatoloji

Ellise gre, uyumsuzlua ya da psikopatolojiye neden olan 12 temel inan vardr: Bunlar; 1- Herkes tarafndan sevilip onaylanmalym 2-Tamamen yetkin, baarl, yetenekli olmal ve hata yapmamalym 3- Kt, ayplanacak eyler yapan, sulu bireyleri gnahlar iin ciddi biimde ayplamak, lanetlemek ve cezalandrmak gerekir 4- Olaylar kendi istediim biimde gelimediinde, bu, yaamn ok kt, berbat, korkun veya felaket olduunu gsterir

5- Duygusal skntlar dsal olaylardan kaynaklanr, depresyon, dmanlk gibi durumlardan kurtulmak ya da duygular kontrol etmek iin pek fazla becerimiz yoktur 6- Eer bir eyler tehlikeli ya da korkutucu grnyorsa, zihnimi srekli bununla megul etmeli ve bundan rahatszlk duymalym. 7- Yaamn pek ok zorluu ve sorumluluuyla yzlemekten ve bunlar stlenmekten kanmak gerekir

8-Gemiimizdeki nemli olaylar yaammz ok fazla etkilediinden, bugnk duygu ve davranlarmzn belirlenmesinde rol oynar. 9- nsanlar ve eyler olduklarndan daha iyi olmaldrlar, eer ben de yaamn glklerine iyi ve abuk zmler retemiyorsam, bunu ok kt ve korkun bir ey olarak grmeliyim 10- Atalet iinde, hareketsiz veya pasif bir biimde durarak ve kendini bir eye adamadan zamann harcayarak mutlu olunabilir 11- Son derece dzenli olmalym veya rahat olmamalym veya gvenebileceim baz doa st glere gereksinim duyuyorum 12- Bir insan olarak kendi kendime deer vermem ve kendimi kabullenmem, benin genel olarak deerim; benim performansmn iyi olmasna ve insanlarn beni onaylama dzeyine baldr.

rrasyonel inanlarn baz temel zellikleri vardr: 1- Talepkarlk (rn; snavdan gemeliydim, ie alnmalym) 2- Felaketletirme (rn; snavdan kt not almak bir felakettir, ie alnmamak ok berbat bir eydir) 3- Engellenmeye toleransn olmamas (rn; snavdan kt not almay kaldramam, i grmesinde reddedilmeye tahamml edemem)

4-Ar genelleme (rn; bu snavdan kt not aldm, bu dersi asla geemeyeceim, ie alnmadma gre, bir daha kimse beni beenip ie almaz) Terapi Modeli ABC modeli ABCDEye geniler. D (Dispute); mantksz inanlarn rtlmesi E (Effects); olumlu psikolojik etkiler tartlp RETin zellikleri

RET bireysel ve grup olarak uygulanabilir. Genellikle ksa sreli ve yaplandrlm bir tekniktir. Terapist ynlendirici ve aktiftir. Ev devleri, model olma, davran provalar gibi davran teknikler de kullanlr. RET iliki merkezli bir terapi modeli deildir, terapist ve danan arasnda ok scak ve yakn bir iliki olmas gerekmez. Ancak terapistin danan

koulsuz bir kabul sz konusudur. Felsefi bir yntemdir felsefi olmasnn nedeni, hastann genel olarak dnyaya bak zerine odaklanlmasndan kaynaklanmaktadr. Temel ama, kiinin koulsuz olarak ve olduu gibi kendini kabul etmesi, bakalarn kabul etmesi ve yaam kabul etmesidir. Pek ok bozuklukta uygulanabilir: anksiyete, depresyon, fke, evlilik sorunlar, kiiler aras ilikilerde yetersizlik, cinsel problemler, kiilik bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozukluklar, psikosomatik bozukluklar, cinsel ilev bozukluklar ve psikotik bozukluklar gibi. Bilisel Terapi Aaron T.Beck (1921- ) Aaron Beck ve Albert Ellis (2000)

Beckin Bilisel Terapisi Beck ilk olarak depresyonun geliimini bilisel olarak aklam ve bilisel terapiyi depresyonun tedavisinde kullanmtr. Balangta bilisel terapinin baka bozukluklarda kullanlp kullanlamayaca konusunda tereddtleri olmu ancak ok sonralar yntemi baka bozukluklara da uyarlamtr. Bilisel Terapide Temel Kavramlar Olumsuz l zellikle depresyonda

grlen bir durumdur. Kiinin kendisine, evresine ve geleceine ynelik olumsuz dncelerinin olmasdr. Bilisel Terapide Temel Kavramlar emalar Beck e gre ocukluk andaki yaantlar kiide baz temel dnce, varsaym ve inan sistemlerinin olumasna neden olur. Bu temel dnce ve varsaymlara ema denir. Bu emalar ileride kiinin kendisine, yaad dnyaya ve gelecee ilikin alglarn ve bunlardan yola karak gelecee ilikin beklentilerini ekillendirir. emalar, kat ve

deiime direnlidirler. Ancak patoloji iin tek balarna yeterli deildirler. rnein: Birey ne yaparsa yapsn kendisini deerli hissedebilmesi iin bakalarnn onayna ihtiya duymas Baarl saylmak iin her alanda baarl olma zorunluluunu hissetme Yaamda her eyin kontrol edilebileceine inanma Bu eit fikir ve inanlar srekli olarak bilisel arptmalarla desteklenmektedir. Bilisel Terapide Temel Kavramlar Olumsuz Otomatik Dnceler

Kiide ho olmayan duygulara (znt, sululuk, fke, kayg vb.) yol aan olumsuz dncelerdir. Bunlar kiiye mantkl gelirler. Temeldeki emalar yansttklar iin yaanan kritik olaylarla emalar biraz daha besleyerek onlarn kalcln artrrlar. Otomatik dnceler, kiinin iinde bulunduu durumla ilgili bilgi ve verilerin ilenmesi srasnda oluan bilisel hatalar ierirler. Bilisel Terapide Temel Kavramlar Bilisel Hatalar Gereklii konusunda yeterince veri olmayan bilgilerin yanl ya da hatal olarak ilenme biimlerini yanstrlar. Beckin ileri srd temel bilisel hatalar unlardr: Seici Soyutlama: Bir durumun seici olarak belirli bir ayrntsna odaklanlarak,

dier zelliklerin gz ard edilmesidir. Abartma: Olumsuz olaylar bytmedir. Kmseme: Olumlu olaylar kmsemedir. Ar Genelleme: Bir tek olaydan genel kurallar kartma Kiiselletirme: Gnlk aksiliklerden kendini sorumlu tutmadr. Ya hep ya hi tarz dnme: Olaylarn siyah ya da beyaz, ok kt ya da ok iyi gibi iki uta alglanmas Keyfi karsama: Kant olmadan ya da aksi ynde kantlar olduu halde baz sonulara ulama Terapinin leyii

nce danann sorunlarn anlamaya odaklanlr Duygusal problemin ortaya kmasna neden olan otomatik dnceler incelenir. Bunu yaparken eitli sorularla hastaya yardmc olunur Hastann tekrarlayan olumsuz otomatik dncelerini tanmas iin kayt tutturulabilir. Olumsuz otomatik dnceler bulunduktan sonra bunlarn gereki olup olmadna ynelik sorgulama yaplr. Bu sorgulamada, 1- Bu dncenin doruluunu gsteren kantlar neler? 2-Bu ekilde dnmenin yararlar ve zararlar neler? 3- Ne tr bir mantk hatas yapyorum?

Terapinin leyii Otomatik dncenin hatal ve kii iin zararl olduu ve gereki olmad anlaldktan sonra alternatif dncenin ne olabilecei tartlr. Bunu kolaylatrmak iin u sorular sorulabilir: - Kendinizi daha iyi hissettiiniz bir zaman olsa ne dnrdnz - Gvendiiniz bir kii olsa bu durumda ne dnrd? - Bir arkadanz size bunu anlatsa ona ne derdiniz? emalarla alma Hasta, olumsuz otomatik dnceleri tanyp, sorgulayarak alternatif dnce tarzlaryla onlar deitirme becerisi kazandktan sonra,

tedavide iyilemenin daha kalc olabilmesi iin emalar oluturan temel varsaymlarn sorgulanmas gerekir. Ancak bu ilevsel olmayan varsaymlarn (temel inanlarn) ortaya karlmas otomatik dncelerin ortaya karlmasndan daha zordur. Bunlar ortaya karmak iin baz ipularndan faydalanlr. 1- Tedavi srasnda bir araya gelen ortak dnceler ve temalardan yola karak 2- Bu duyguyu ilk defa ne zaman hissetmitin gibi sorularla 3- Arya kaan duygularn aratrlmasyla 4- Aa inen oklar tekniiyle. (burada otomatik dnceyi deitirmek yerine farz edelim ki bu doru, bunun senin iin anlam nedir? gibi tekrarlayan sorular sorarak temel varsaymlara ular) emalarla alma

levsel olmayan varsaymlara (emalara) ulaldktan sonra bunlarn deitirilmesi aamasna gelinir. Bunun iin u sorular sorulabilir: 1- Bu varsaym ne kadar gereki? Ya da gerek hayata uygulanabilir mi? 2- Bu varsaymn yararlar ve zararlar neler? 3- Bu varsaymlar nereden geliyor? Erken yaam olaylarna dayanyorsa, bunlarn imdiki yaam koullarna uymad gsterilebilir 4- Bu varsaymn alternatifi ne olabilir? rnein; hayatla tek bama mcadele etmeli kimseden yardm almamalym yerine, ben bir insanm benim de yardma ihtiyacm olabilir ya da problemlerle mcadele etmek gzel ama hepsiyle tek bama mcadele edemem dnceleri gelebilir.

Hem otomatik dncelerin hem de emalarn deitirilmesinde davransal denemeler kullanlabilir. rnein kiiden varsaymn tam tersi ynde bir davran deneyerek bunun sonucunu grmesi istenebilir. rnein yardm isteyemeyen birine gerekli olmad halde birinden yardm istemesi ynnde dev verilerek sonular gzlemesi ve sonucun dncesiyle tutarl olmadn grmesi salanabilir.

Recently Viewed Presentations

 • Chapter 1

  Chapter 1

  Chapter 13 The Family and ... Husband-dominated Wife-dominated Autonomic--each spouse makes an independent decision about half the time Syncratic--decisions are made jointly The family life cycle (FLC) A steady and predictable (at one time) series of stages that most families...
 • Document Delivery of Chinese Language Materials East Asian

  Document Delivery of Chinese Language Materials East Asian

  If found; If not found Not Found Found Gateway contact partner libraries in Asia Search partner library's OC can't be obtained Notify patron Found Taiwan Hong Kong Mainland China Ariel system/Fax Send order to CUHK Refer patron to their ILL...
 • Les Tsimshian - Authentification

  Les Tsimshian - Authentification

  Par contre, au nord des Kwakwaka'wakw se trouvent des groupes considérés « matrilinéaires » : les Kwakiutl septentrionaux (Haisla, Wuikinuxv et Heiltsuk. Ces trois derniers parlent des langues apparentées aux Kwak'wala, aux Haïdas et aux Tlingits.
 • Enviro Presentation Template

  Enviro Presentation Template

  Four Hydrolox engineered polymer vertical traveling screens. Installed in 1990. Moss debris removal. At time of installation, was deemed largest debris removal project in US
 • Operant Conditioning - Administration

  Operant Conditioning - Administration

  Operant Conditioning A type of learning in which behavior is strengthened if followed by reinforcement or diminished if followed by punishment. Edward Thorndike Law of Effect: rewarded behavior is likely to recur. B.F. Skinner Shaping A procedure in Operant Conditioning...
 • Further Education Evening Overview 1.Why A Levels? 2.How

  Further Education Evening Overview 1.Why A Levels? 2.How

  , and coursework has all but disappeared from AS Level. (There are some exceptions to this, such as Art and Music.) The practical component of Science A Levels (Biology, Chemistry and Physics) no longer counts. towards the final grade. There...
 • College of Engineering and Built Environment Teaching ...

  College of Engineering and Built Environment Teaching ...

  College of Engineering and Built Environment Teaching Fellowship Report Gavin Duffy School of Electrical Engineering Systems May 19, 2010
 • Unit 1 : Native American Culture and Early Exploration

  Unit 1 : Native American Culture and Early Exploration

  Geography of South Carolina. Please turn in your Venn Diagrams today 2nd and 6th Period. 1. st. Period Boys-Venn Diagram due Fri. 8/28. 6Landform Regions of South Carolina Notes. Work on your state maps-label the land regions and on the...