Psihološki tipovi u životnom ciklusu projekta - pmi-osijek.com

Psihološki tipovi u životnom ciklusu projekta - pmi-osijek.com

Psiholoki tipovi u ivotnom ciklusu projekta Ivan Matejai, PMP, Spin Informatica Osijek, 29.05.2015. www.pmidayz.com Podsjetnik 14.11.2013. 2 Hvala sponzorima Medijski pokrovitelji: Internet veza: 29.05.2015. 3 Sadraj Mjesto i uloga tipologije linosti u PM Osnove Myers Briggs tipologije linosti Tipovi linosti :: Stilovi PM :: projektu Glavne poruke Uloge u Obilan Winner s Kaos Heroes Neadekvatan Izvrstan

Budet Budet Politics Nedostatan Budet i Tim Tim 5 Tipologija linosti pozicija u PM mapi elimo znati: Temeljne osobine (kvalitete) lanova projektnog tima i svih drugih sudionika! ..... Scope Team Zainteresirane strane: Sponzo ri Time ..... Risk Quality Comm PM Resurse ..... Klijent lanovi tima 6

Tipologija Pros & Cons Pros Preduvjet evolucijskog opstanka i razvoja Tipologija je nain da se organizira (prividni) kaos Tipologija omoguava efikasniju organizaciju (strategiju) Cons Pogreke Predrasude, generalizacija Zanemarivanje dinamike 7 Povijest i korijeni Karl Gustav Jung Karl Gustav Jung 1875-1961 1875-1961 Utemeljitelj Utemeljitelj analitike i analitike i kompleksne kompleksne psihologije psihologije Ekstrovertno :: introvertno Ekstrovertno :: introvertno Misaono :: Osjeajno Misaono :: Osjeajno Intuitivno :: Senzitivno Intuitivno :: Senzitivno Katharine Briggs Katharine Briggs 18751968 18751968 Isabel Briggs Isabel MyersBriggs

Myers 1897 1980 1897 1980 Perceiving :: Perceiving Judging :: Judging dimenzija dimenzija Najbolja novela Najbolja novela temeljena na temeljena tipologiji: na tipologiji: Murder Yet to Murder Come Yet to Come 1929 1929 8 Osnovne dimenzije Gdje nam je Kako fokus? spoznajemo? Unutra Intuitivno Introvertno Perceptivno Vani Ekstrovertno Linost Kako procesiramo? Emocionalno Misaono Kako djelujemo? Promatra Sudac 9 Kako odrediti tip?

Testiranje Testiranje ++ -- Procjena Procjena Preciznost Preciznost Brzina Brzina Primjenjivo Primjenjivo u u svakoj svakoj situaciji situaciji Vrijeme Vrijeme Neprimjenjiv Neprimjenjiv o ou u realnim realnim situacijama situacijama Otpor Otpor Pogreke Pogreke u u procjeni procjeni Potrebna Potrebna vjetina vjetina (znanje (znanje ii iskustvo) iskustvo)

10 Ja E/I N/S T/F J/P lan mog tima E/I N/S T/F J/P Koji je najei tijek energije? Svaka osoba ima dva lica. Jedno je okrenuto prema vanjskom svijetu aktivnosti, uzbuenja, ljudima i stvarima. Drugo lice okrenuto je unutranjem svijetu misli, interesa, ideja i zamisli. Iako su ta su dva razliita ali nadoponjuvajua principa nae prirode, veina ljudi ima odreenu sklonost da usmjerava energiju ili prema van ili prema unutra. Tako jedno od njihovih lica, ili ekstrovertno ili introvertno, preuzima vodstvo u osobnom razvoju i igra vie dominantnu ulogu u njihovom ponaanju. Ekstrovertne karakteristike (E) Introvertne karakteristike (I) E Prvo razmiljam, zatim djelujem Redovito mi treba znatna koliina samoe da bi napunio baterije Motiviran sam iznutra, um mi

je ponekad tako aktivan da je zatvoren za vanjski svijet Preferiram jedan na jedan komunikaciju i odnose Prvo djelujem, razmiljam poslije Osjeam se tuno kada sam odvojen od vanjskog svijeta Veinom otvoren i motiviran ljudima i stvarima iz okruenja Uivam u razliitostima i promjenama u odnosima s ljudima I Koji je na prirodni nain spoznaje i razumijevanja svijeta? Osjetilni (sensing) dio naeg mozga primjeuje znakove, zvukove, mirise i sve druge osjetilne detalje stvarnosti. On kategorizira, organizira, biljei i pamti sve detalje okruenja. On se temelji na stvarnosti, bavei se stvarima kakve jesu. On takoer pribavlja specifine detalje i pamenja prolih dogaaja. Intuitivna (N) stran mozga trai razumijevanje, objanjenja i trai pravila u informacijama koje su prikupljene i pamti ta pravila. Intuicija se bavi vjerojatnostima, mogunostima ukljuujui i predvianja budunosti. Ona je konceptualna i imaginativna. Iako su obje osobine spoznaje stvarnosti potrebne i koriste ih svi ljudi, svatko od nas instinktivno ima tendenciju da favorizira jednu od ove dvije funkcije. Osjetilno (S) ivi u sadanjosti, prihvaajui trenutne prilike Upotreba zdravog razuma i kreiranje praktinih rjeenja je instinktivna Sjeanja (memorija) je bogato u detaljima i injenicama Najbolje improvizira na temelju prolog iskustva Voli jasne i konkretne informacije; ne voli nagaanja i zbunjujue injenice

S N Intuitivno (N) ivi u budunosti, razmiljajui o buduim mogunostima Imaginacija i kreiranje, stvaranje novih mogunosti je instinktivno Sjeanje se odnosi na pravila, kontekst i veze Najbolje improvizira na temelju teoretskog razumijevanja Dobro se osjea s dvosmislenim, zbunjujuim i nejasnim podacima. Kako donosimo odluke i kao biramo? Misaona strana (T) naeg mozga analizira informacije na izdvojen, objektivan nain. Ona radi na principu injenica, zakljuuje i formira zakljuke sistematino. To je naa logina strana. Emocionalna (osjeajna) strana mozga stvara zakljuke u povezanom i irokom stilu, temeljei se na svianju ili ne svianju, utjecaju na druge, ljudskim i estetskim vrijednostima. Iako svi koristimo oba naina donoenja odluka, svaka osoba ima prirodnu sklonost prema jednom ili drugom principu, pogotovo u situacijama kada ova dva principa daju konfliktne odgovore. Tada jedan od ova dva principa misaoni ili osjeajni presuuje i prevladava u donoenju odluke. Misaoni tip Emocionalni tip Misaoni tip U situaciji kad donosi odluku instinktivno trai injenice i logiku. Prirodno primjeuje zadatke i posao koji treba obaviti. Jednostavno radi objektivne i kljune analize. Prihvaa konflikte kao prirodan, normalni dio meuljudskih odnosa. T F Emocionalni tip Instinktivno uvodi osobne osjeaje

i utjecaj na druge ljude pri donoenju odluka Prirodno je osjetljiv na potrebe drugih ljudi i njihove reakcije. Prirodno trai konsenzus i javno mnijenje. Nesretan je pri konfliktima, disharmonija ga moe otjerati u bolest. Kako djelujemo na vanjski svijet? Svi ljudi koriste prosudbu (miljenje i osjeanje) i opaanje (osjet i intuiciju) da bi dobili informacije, organizirali misli, donijeli odluke i upravljali svojim ivotima. Jedan od ta dva procesa (prosuivanje ili opaanje) ima tendenciju da preuzme vodeu ulogu u naem odnosu s vanjskim svijetom. Stil Suenje (Judging) prilazi vanjskom svijetu uvijek s PLANOM i usmjeren je na to da organizira svoje okruenje, bude pripravan, donosi odluke, zavrava poslove. Stil Opaanje (Percevieving) prihvaa vanjski svijet takav kakav je, on je prihvaajui i prilagoavajui, fleksibilan, nedefiniran i otvoren za nove prilike i promjene scenarija. Stil Suenje Planira puno detalja prije ngo krene u akciju. Fokusiran na aktivnosti vezane za zadatak, zavrava vane segmente prije prelaska n druge segmente Funkcionira najbolje kada nije pod pritiskom rokova Prirodno koristi ciljeve, rokove i standardne postupke za upravljanje ivotom J P Stil Opaanja Bezbrino ide u akciju bez plana, stvar plan u hodu Voli multi tasking, varijacije u poslu i igri Prirodno tolerantan prema pritisku vremena, najbolje radi kad je blizu krajnjeg roka

Instinktivno izbjegava obveze koje dolaze u sukob s slobodom, fleksibilnou i irinom izbora. 16 tipova linosti Nadzornik 13% Promotor13% Drutvenjak 13% 1111 - ESTJ Ekstrovertno osjetilno misaoni sudac 1110 - ESTP Ekstrovertno osjetilno misaoni promatra 1101 - ESFJ Ekstrovertni osjetilno osjeajni sudac Zabavlja 13% Inovator 5% Uitelj 5% 1100 - ESFP Ekstrovertno osjetilno osjeajni promatra 1010 - ENTP Ekstrovertno intuitivno misaoni promatra Inspektor 6% 0111 - ISTJ Introvertno osjetilni misaoni sudac Umjetnik 5% 0100 - ISFP Introvertni osjetilni osjeajni promatra uvar

6% 0101 - ISFJ Introvertno osjetilni osjeani sudac Zatitnik 1% 0001 - INFJ Introvertni intuitivni osjeajni sudac 1001 - ENFJ Ekstrovertno intuitivno osjeani sudac Majstor 7% 0110 - ISTP Introvertni osjetilni misaoni promatra Konstruktor 1% 0010 - INTP Introvertni intuitivni misaoni promatra Voa 5% 1011 - ENTJ Ekstrovertni intuitivno misaoni sudac Zastupnik 5% 1000 - ENFP Ekstrovertno intuitivno osjeani promatra Strateg 1% 0011 - INTJ Introvertni intuitivni misaoni sudac

Sanjar 1% 0000 - INFP Introvertni intuitivni osjeajni promatra 16 Distribucija 75% Ekstrovertno 25% Introvertno 75% Osjetilno 25% Intuitivno 66% misaono 50% Misaono 50% uvstveno 33% misaono 50% Sudac 33% uvstveno 66% uvstveno 50% Promatra 17 Zatitnici Djelatnici Mislioci Vizionari Populatio n Male Female ESTJ Nadzornik 11% 13.5%

8.5% ESFJ Drutvenjak 10% 6% 14% ISTJ Inspektor 12% 15.5% 8.5% ISFJ - uvar 10% 5% 15% All SJs 43% 40% 46% Zatitnici (SJ) Mislioci (NT) Populati on Male Female Djelatnici (SP )

Male Female ESTP Promotor 8% 9% 7% ESFP Zabavlja 9.5% 8% 11% ISTP Majstor 9% 11.5% 6.5% ISFP Umjetnik 9% 8% 10% 35.5% 36.5% 34.5% All SPs Vizionari (NF ) ENTJ - Direktor

3% 4.5% 1.5% ENFJ - Mentor ENTP - Poduzetnik 3% 4.5% 1.5% INTJ Strateg 1.5% 2.5% 0.5% INTP - Konstruktor 2.5% 4% 1% 10% 15.5% 4.5% All NTs Populati on Populati on Male Female

3% 1.5% 4.5% ENFP - Zastupnik 5.5% 4.5% 6.5% INFJ Povjerenik 1% 0.5% 1.5% INFP - Sanjar 2% 1.5% 2.5% 11.5% 8% 15% All NFs 18 Nauite vie..... Test: http://www.mypersonality.info/test-personality/ Opis tipova: http://www.mypersonality.info/personality-types/ Slavne osobe: http://www.mypersonality.info/personality-types/famous -people/ Slavni (izmiljeni) likovi : http://www.mypersonality.info/personalitytypes/fictional-characters/ Idealna karijera: http://www.mypersonality.info/personality-types/ careers/

....... 19 Tipovi linosti & Faze projekta INxx Explorer type ISxx Coordinator ENxx Driver Type ISxx Coordinator ESxx Administrator Inicijacija Planiranje Izvoenje Kontrola Zatvaranje Izbor Izbor PM PM Scope Scope Izvoenje Izvoenje plana plana Verifikacija Verifikacija opsega opsega Zatvaranje Zatvaranje ugovora

ugovora Korporativna Korporativna kultura kultura Tim Tim Upravljanje Upravljanje promjenama promjenama Mjerenje Mjerenje Potvrda Potvrda obavljenog obavljenog posla posla Povijest Povijest WBS WBS Team Team building building Odobravanje Odobravanje promjena promjena Arhiviranje Arhiviranje Stakeholderi Stakeholderi Aktivnosti, Aktivnosti, vrijeme, vrijeme,

dijagram, resursi resursi dijagram, Nagrade Nagrade ii priznanja priznanja Praenje Praenje perfomansi perfomansi Pouke Pouke Business Business case case Budget Budget Izbor Izbor dobavljaa dobavljaa Praenje Praenje ugovora ugovora Oslobaanje Oslobaanje resursa resursa Pretpostavke Pretpostavke ii ogranienja ogranienja Role, Role, odgovornost odgovornost Komunikacija Komunikacija

....... ....... Preliminarni Preliminarni scope scope Risc Risc Mngmt Mngmt ..... ..... ..... ..... 20 Stilovi voenja projekta Pristup - upravljaki Autokracija (N) Fokus problemi i zadaci Coordinator (Katalizator) Driver (direktor) Fokus ljudi i odnosi Pristup - prijemivi Introvertno (I) (imaginacija) Adhockracija (S) Administrator (Profesionalac) Ekstrovertno (E)

Explorer 21 16 tipova linosti & PM Stil Strateg 1% 0011 - INTJ Introvertni intuitivni misaoni sudac Konstruktor 1% 0010 - INTP Introvertni intuitivni misaoni promatra Poduzetnik - 5% 1010 - ENTP Ekstrovertno intuitivno misaoni promatra Voa 5% 1011 - ENTJ Ekstrovertni intuitivno misaoni sudac Zatitnik 1% 0001 - INFJ Introvertni intuitivni osjeajni sudac Sanjar 1% 0000 - INFP Introvertni intuitivni osjeajni promatra Zastupnik 5% 1000 - ENFP Ekstrovertno intuitivno osjeani promatra Uitelj 5% 1001 - ENFJ

Ekstrovertno intuitivno osjeani sudac uvar - 6% 0101 - ISFJ Introvertno osjetilni osjeani sudac Umjetnik 5% 0100 - ISFP Introvertni osjetilni osjeajni promatra Zabavlja 13% 1100 - ESFP Ekstrovertno osjetilno osjeajni promatra Drutvenjak- 13% 1101 - ESFJ Ekstrovertni osjetilno osjeajni sudac Inspektor 6% 0111 - ISTJ Introvertno osjetilni misaoni sudac Majstor 7% 0110 - ISTP Introvertni osjetilni misaoni promatra Promotor - 13% 1110 - ESTP Ekstrovertno osjetilno misaoni promatra Nadzornik - 13% 1111 - ESTJ Ekstrovertno osjetilno misaoni sudac

Explorer 4% Coordinator 24% Driver 25% Administrator 52% 22 16 tipova linosti na projektu PM tip & rola EXPLORER (1%; 2%) DRIVER (5%; 15%) MB tip preferirani (100%) INTJ Dizajner 1% ENTJ Direktor - 5% COORDINATOR (6%) ADMINISTRATOR (13%; 39%) ISTJ Inspektor 6% ESTJ Nadzornik 13% FOLLOWER (7%; 36%) INFJ Zatitnik 1% ISFJ uvar 6% NEPRIKLADAN (26%;44%) INFP Sanjar 1% ISFP Umjetnik 5% ESFP Zabavlja 13% ISTP Majstor 7% MB tip prolazni (50%) INTP Mislilac 1% ENTP Poduzetnik 5% ENFJ Uitelj 5% ESFJ Drutvenjak 13% ESTP Promotor 13% INTP Mislilac 1% ENTP Poduzetnik 5%

ENFJ Uitelj 5% ESFJ Drutvenjak 13% ENFP Zastupnik 5% ENFP Zastupnik 5% ESTP Promotor 13% 23 Umjesto zakljuka Tipologija (bilo ega) omoguava bolju orijentaciju (u prividnom kaosu) MB tipologija: 4 dimenzije (E-I, S-N, T-F, J-P) 16 osnovnih tipova 4 glavna tipa (Zatitnici, Djelatnici, Mislioci i Sanjari) PM stilovi na osima I-E & N-S: Explorer, Driver, Coordinator, Administator 25% populacije po svom psiholokom tipu nije prikladno za rad na projektu Samo 25% populacije po psiholokom tipu je PM u jednom od stilova. Samo 5% je PM DRIVER tipa ENTJ Direktor Samo 1% populacije po psiholokom tipu je prikladno za fazu inicijacije. 24

Recently Viewed Presentations

 • Autism Spectrum Disorder (ASD) - Dashboard

  Autism Spectrum Disorder (ASD) - Dashboard

  -Autism Spectrum Disorder (ASD) ... ndividuals with autism have 'weak central coherence', and are better than typical individuals at processing details but worse at integrating information from many different sources. ... Genetics of Autism Spectrum Disorder . Since the 1980s...
 • 6. Light Scattering, Reflection, and Refraction

  6. Light Scattering, Reflection, and Refraction

  Obserwujemy kolor l dla konstruktywnej interferencji, gdy: L= m /2 Praktycznie m=1, gdyż dla wyższych wielokrotności rozdzielczość oka jest byt mała (bańki mydlane, warstwy oleju czy benzyny na kałużach.
 • Signature & Slogan - Dysart High School

  Signature & Slogan - Dysart High School

  Slogan (continued). Rhythm and RhymeMake it have rhyming words or phrases. Pillsbury Foods: " Nothin ' says . lovin ' like . somethin ' from the . oven" Pun. Make . HUMOROUS. use of a word that suggests two or...
 • What works for literacy at primary/secondary transfer? Presentation

  What works for literacy at primary/secondary transfer? Presentation

  What works for literacy at primary/secondary transfer? Presentation at Lemos and Crane conference, Inmarsat, London 7 July 2011 Greg Brooks Emeritus Professor of Education.
 • CSCI6370: Topics in Computer Science Advanced Topics in ...

  CSCI6370: Topics in Computer Science Advanced Topics in ...

  The Stack ADT. The Queue ADT. Abstract Data Types (ADTs) Definition: An abstract data type(ADT) is a set of objects together with a set of operations for processing the objects. Examples: Objects such as lists, sets, and graphs, along with...
 • Presentation Title

  Presentation Title

  Why R? R can handle very large datasets. R can automate and calculate much faster than Excel. R source code is reproducible. Community libraries worth of R source code are available to all
 • Andalousie (12) - Séville - Église del Salvador

  Andalousie (12) - Séville - Église del Salvador

  Tour de l'or. La Torre delOro est une tour almohade du 13e siècle qui surplombe le fleuve Guadalquivir. Elle est couronnée de créneaux et surmontée d'une tourelle qui a été ajoutée au 18e siècle.
 • The New Mexico Economic Development Toolbox Rewarding and

  The New Mexico Economic Development Toolbox Rewarding and

  Detailed legal and technical structure; typically associated with $30-$50K in fees; rule of thumb for the IRB is investment should be north of $4+ million. Facebook and Intel represent highest profile IRBs in State, but not limited to mega-scale projects.