Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint

formalnie: Narzdzia sztucznej inteligencji (NAI) wprowadzenie w tematyk wykaduDorota Cendrowska nieformalnie: ??? motto: Twoje I can jest znacznie waniejsze od

twego IQ Robin S. Sharma Plan wykadu Prolog gdzie jestemy? Inteligencja, czyli co? Inteligencja, czy to nie szkodzi? Meandry ludzkiego mylenia o ludzkiej inteligencji Historia fakty i mity dotyczcej sztucznej inteligencji Sztuczna inteligencja i co dalej? Mapa drogowa cyklu wykadw:

terminy zagadnienia cele (?) zasady zaliczenia (E)

Prolog gdzie jestemy? Did you know 3.0 www.youtube.com/watch?v=jpEnFwiqdx8 Prolog gdzie jestemy? Did you know 3.0 www.youtube.com/watch?v=jpEnFwiqdx8 Prolog gdzie jestemy?

Did you know 3.0 www.youtube.com/watch?v=jpEnFwiqdx8 Prolog gdzie jestemy? Did you know 3.0 www.youtube.com/watch?v=jpEnFwiqdx8 Prolog gdzie jestemy? Did you know 3.0

www.youtube.com/watch?v=jpEnFwiqdx8 Prolog gdzie jestemy? Did you know 3.0 www.youtube.com/watch?v=jpEnFwiqdx8 Prolog gdzie jestemy? Did you know 3.0

www.youtube.com/watch?v=jpEnFwiqdx8 Prolog gdzie jestemy? Czowiek: istota problematyczna (?!) przyczyna-skutek racjonalizacja http://blogs.sfweekly.com/thesnitch/equation1.jpg Prolog gdzie jestemy? Czowiek: istota problematyczna (?!)

przyczyna-skutek racjonalizacja Inteligencja, czyli co? Inteligencja zwyka (ac. intelligentia = pojtno): zdolno rozumienia otaczajcych sytuacji i znajdowania na nie waciwych, celowych reakcji; zdolno rozumienia w ogle, bystro,

pojtno. [Sownik wyrazw obcych, PWN, Warszawa 1977] Inteligencja niezwykle zwyka (?) rda: wrodzona (?) nabyta (?) metody pomiaru (?) moliwo czy wiara (?) w usprawnianie inteligencji

Inteligencja na kilogramy Inteligencja zwyka (?) Inteligencja na kilogramy Inteligencja zwyka (?) Inteligencja emocjonalna Inteligencja na kilogramy Inteligencja zwyka (?) Inteligencja emocjonalna

Inteligencja spoeczna Inteligencja na kilogramy Inteligencja zwyka (?) Inteligencja emocjonalna Inteligencja spoeczna Inteligencja erotyczna Inteligencja na kilogramy Inteligencja zwyka (?) Inteligencja emocjonalna

Inteligencja spoeczna Inteligencja erotyczna Inteligencja ekologiczna (08.2009!) Inteligencja vs. AI inteligentne lodwki inteligencja emocjonalna

inteligencja inteligentne domy inteligencja spoeczna inteligencja erotyczna

inteligentne zakupy inteligentne telefony inteligentne opony sztuczna inteligencja (AI)

sztuczne zby sztuczne kwiaty Niechciany ojciec idei: sztuczna inteligencja Maszyna Turinga (1936) Test Turinga (1950) Zdolnoci maszyny do posugiwania si

jzykiem naturalnym, co porednio ma dowodzi opanowania przez ni Alan Turing umiejtnoci mylenia. Pomys na test: (19121954) Zabawa polegajca na zgadywaniu pci osoby znajdujcej si w innym pokoju przy pomocy serii pyta i odpowiedzi pisanych na kartkach

papieru. Problem: czy test prawidowo definiuje inteligencj? Zakopotana (?) maszyna wobec testu Turinga Czy jeste komputerem? Ktra godzina? Ile jest 2276546 razy 2345?

Zakopotana (!) maszyna wobec testu Turinga Czy jeste komputerem? Ktra godzina? Ile jest 2276546 razy 2345? Jak sdzisz ile wyniesie WIG w przyszym tygodniu? Jakie wraenia wywiera na Tobie wiersz: ...? Jak si dzisiaj czue idc do szkoy?

Z jakimi emocjami kiepsko sobie radzisz i dlaczego? Zakopotana (!) maszyna wobec testu Turinga Czy jeste komputerem? Ktra godzina? Ile jest 2276546 razy 2345? Jak sdzisz ile wyniesie WIG w przyszym tygodniu?

Jakie wraenia wywiera na Tobie wiersz: ...? Jak si dzisiaj czue idc do szkoy? Z jakimi emocjami kiepsko sobie radzisz i dlaczego? inteligencja ? emocje wraenia

przekonania przesdy uczucia przeczucia intuicja Test Turinga, wiara i czyny... Test Turinga: Zdolnoci maszyny do posugiwania si

jzykiem naturalnym, co porednio ma dowodzi opanowania przez ni umiejtnoci mylenia. Test Turinga, wiara i tumaczenia... Test Turinga: Zdolnoci maszyny do posugiwania si jzykiem naturalnym, co porednio ma dowodzi opanowania przez ni umiejtnoci mylenia.

Intensywne badania nad maszynowym tumaczeniem rosyjski/angielski (lata 50 XX wieku) anegdota: Test Turinga, wiara i tumaczenia... Test Turinga: Zdolnoci maszyny do posugiwania si jzykiem naturalnym, co porednio ma

dowodzi opanowania przez ni umiejtnoci mylenia. Intensywne badania nad maszynowym tumaczeniem rosyjski/angielski (lata 50 XX wieku) anegdota: out of sight, out of mind Test Turinga, wiara i tumaczenia...

Test Turinga: Zdolnoci maszyny do posugiwania si jzykiem naturalnym, co porednio ma dowodzi opanowania przez ni umiejtnoci mylenia. Intensywne badania nad maszynowym tumaczeniem rosyjski/angielski (lata 50 XX wieku) anegdota:

out of sight, out of mind invisible idiot Test Turinga, wiara i tumaczenia... Test Turinga: Zdolnoci maszyny do posugiwania si jzykiem naturalnym, co porednio ma dowodzi opanowania przez ni umiejtnoci mylenia.

? Intensywne badania nad maszynowym tumaczeniem rosyjski/angielski (lata 50 XX wieku) anegdota: out of sight, out of mind invisible idiot

Test Turinga, wiara i czyny... Test Turinga: Zdolnoci maszyny do posugiwania si jzykiem naturalnym, co porednio ma dowodzi opanowania przez ni umiejtnoci mylenia. May eksperymencik: ?

Mylenie o inteligencji: dziedziny naukowe... Lingwici: syntaktyka (skadnia) semantyka (znaczenie) inteligencja: zdolno posugiwania si jzykiem

Mylenie o inteligencji: dziedziny naukowe... Lingwici: syntaktyka (skadnia) semantyka (znaczenie) inteligencja: zdolno posugiwania si jzykiem Specjalici od percepcji: inteligencja: zdolno

rozpoznawania wzorcw opisy przestrzeni przestrzennych 2D, 2.5D, 3D Mylenie o inteligencji: dziedziny naukowe... Lingwici: syntaktyka (skadnia) semantyka (znaczenie)

inteligencja: zdolno posugiwania si jzykiem Specjalici od percepcji: inteligencja: zdolno rozpoznawania wzorcw opisy przestrzeni przestrzennych 2D, 2.5D, 3D Informatycy: systemy

reprezentacja wiedzy inteligencja: wnioskowanie i logiczne mylenie Inteligencja i... otoczenie wyobrania twrczo

inteligencja dowiadczeni e spostrzegawczo mdro ?

Mylenie, spostrzegawczo... inteligencja? Eduard de Bono, Mylenie lateralne Mylenie, spostrzegawczo... inteligencja? Eduard de Bono, Mylenie lateralne Mylenie, spostrzegawczo...

inteligencja? Eduard de Bono, Mylenie lateralne Mylenie, spostrzegawczo... inteligencja? Eduard de Bono, Mylenie lateralne Mylenie, spostrzegawczo... inteligencja?

Eduard de Bono, Mylenie lateralne Mylenie, spostrzegawczo... inteligencja? Eduard de Bono, Mylenie lateralne Mylenie, spostrzegawczo... inteligencja?

Eduard de Bono, Mylenie lateralne Mylenie, spostrzegawczo... inteligencja? Eduard de Bono, Mylenie lateralne Mylenie, spostrzegawczo... inteligencja? Eduard de Bono, Mylenie lateralne

Mylenie, spostrzegawczo... inteligencja? Eduard de Bono, Mylenie lateralne Mylenie, spostrzegawczo... inteligencja? Eduard de Bono, Mylenie lateralne

Mylenie, spostrzegawczo... inteligencja? Eduard de Bono, Mylenie lateralne Inteligencja i... otoczenie (II) twrczo inteligencja mdro

Inteligencja i... otoczenie (II) twrczo mylenie inteligencja mdro Inteligencja i... otoczenie (II)

twrczo mylenie inteligencja zrozumienie mdro Historia sztucznej inteligencji Era prehistoryczna: do ok.. 1960

Kiedy pojawiy si powszechnie dostpne komputery. Historia sztucznej inteligencji Era prehistoryczna: do ok. 1960 Kiedy pojawiy si powszechnie dostpne komputery. Era romantyczna: 19601965

Przewidywano, e AI osignie swoje cele w cigu 10 lat. inteligencja = inteligentne zachowanie Historia sztucznej inteligencji

Era prehistoryczna: do ok. 1960 Kiedy pojawiy si powszechnie dostpne komputery. Era romantyczna: 19601965 Przewidywano, e AI osignie swoje cele w cigu 10 lat. inteligencja

= inteligentne zachowanie sztuczna inteligencja = symulacja

inteligentneg o zachowania Historia sztucznej inteligencji Era prehistoryczna: do ok. 1960 Kiedy pojawiy si powszechnie dostpne komputery. Era romantyczna: 19601965

Przewidywano, e AI osignie swoje cele w cigu 10 lat. Okres ciemnoci: 19651970 Opad entuzjazm i pojawiy si gosy krytyczne. Historia sztucznej inteligencji Renesans: 19701975 Pierwsze systemy doradcze. Okres partnerstwa: 19751980

Absorbcja metod z nauk poznawczych i nauk o mzgu. Historia sztucznej inteligencji Renesans: 19701975 Pierwsze systemy doradcze. Okres partnerstwa: 19751980 Absorbcja metod z nauk poznawczych i nauk o

mzgu. John Searle (1980): eksperyment chiski pokj Komercjalizacja: od 19801990 Zagadnienia sztucznej inteligencji Optymizm Stworzenie maszyn o inteligencji dorwnujcej

(przewyszajcej) ludzk. Zagadnienia sztucznej inteligencji Optymizm Stworzenie maszyn o inteligencji dorwnujcej (przewyszajcej) ludzk. Realizm Stworzenie maszyn (algorytmw) przejawiajcych tylko wski aspekt inteligencji (grajcych w szachy, rozpoznajcych obrazy,

czy tworzcych streszczenia tekstu). Zagadnienia sztucznej inteligencji Optymizm Stworzenie maszyn o inteligencji dorwnujcej (przewyszajcej) ludzk. Realizm Stworzenie maszyn (algorytmw) przejawiajcych tylko wski aspekt inteligencji (grajcych w szachy, rozpoznajcych obrazy,

czy tworzcych streszczenia tekstu). To err is human to screw things up you need a computer. [ale w wersji optymistycznej!] Zdolno uczenia si jako przejaw inteligencji uczenie si: wiersza na pami, jako przyswajanie wiedzy teoretycznej, jako rozwijanie umiejtnoci wykorzystywania

wiedzy posiadanej, jako umiejtno korzystania z dowiadczenia (wasnego i cudzego), jako umiejtno wnioskowania, jako umiejtno dostrzegania podobiestw, jako umiejtno generalizacji. Uczenie si a inteligencja maszynowa Przejawy inteligencji u maszyn identyfikacja konkretnych obiektw (inteligencja?) np.:

rozpoznawanie twarzy, orientacja w przestrzeni. Uczenie si a inteligencja maszynowa Przejawy inteligencji u maszyn: identyfikacja konkretnych obiektw (inteligencja?) rozpoznawanie twarzy, orientacja w przestrzeni;

umiejtno wnioskowania, generalizowania umiejtno dostrzegania podobiestw. Inteligencja obliczeniowa Zagadnienia: trudne do modelowania i rozwizywania w sposb analityczny, niealgorytmizowalne (problemy klasy NP), obliczalne, ale nieefektywnie.

Mapa drogowa: zagadnienia Wstpna obrbka danych Sieci neuronowe rne idee dotyczce: architektury, uczenia, zastosowania Klasyfikatory Drzewa decyzyjne Systemy rozmyte Algorytmy genetyczne Algorytmy ewolucyjne (?)

Mapa drogowa: terminy Blok A obrbka wstpna danych sieci neuronowe coll. A Blok B nie-sieci neuronowe coll. B

Egzamin termin 0 termin 1 wrzesie [zajecia.htm] Mapa drogowa: forma zaliczenia warunek konieczny: zaliczone wiczenia coll. 1 + coll. 2 + 0 lub coll. 1 + coll. 2 + 1 lub

coll. 1 + coll. 2 + opowiadanie (do 1.06.09) inspiracja: Jostein Gaarder opowiadanie Skaner czasu z ksiki: Diagnoza i inne opowiadania materia: wykady lub wykady dr. Jakuba Wrblewskiego (info do 2.04.09) www.jakubw.pl/zajecia/nai/index.html Mapa drogowa: szybsza forma

zaliczenia zwolnienie z egzaminu: minimum ocena 4 z wicze. zamiana oceny z wicze na punkty: 20 punktw 5 18 punktw 4+ 16 punktw 4 proponowana ocena rednia punktw: coll. 1 + coll. 2 + wymiana oceny z wicze na punkty

Mapa drogowa: cele NAI Formalny: przedstawienie idei i cieek po ktrych bka si inteligencja maszynowa; zapoznanie z wybranymi zagadnieniami inteligencji maszynowej. Mapa drogowa: cele NAI Formalny: przedstawienie idei i cieek po ktrych bka si inteligencja maszynowa;

zapoznanie z wybranymi zagadnieniami inteligencji maszynowej. Nieformalny: wzrost apetytu na to co wok, nawet jeli nie jest techniczne; wyrobienie wraliwoci na fakt, e kada idea ma wielu pradziadkw; hodowanie efektowi wanny: mam ci!. Literatura (rozproszona) Rutkowski Leszek:

Metody i techniki sztucznej inteligencji Michalewicz Zbigniew: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne J. urada, M. Barski, W. Jdruch:

Sztuczne sieci neuronowe P. Cichosz: Systemy uczce si plus cokolwiek co wpadnie w rce i jest pomocne!

[propozycje] zamiast zakoczenia... [mona ju i] filozoficznie: fragment okadki i ksiki pt. Paddington daje sobie rad

(autor: Michael Bond) Wie pani powiedzia do pani Bird, gdy przysza do jadalni, by sprawdzi, czy ju zjad grzank z marmolad nigdy dotd nie zrobiem wszystkiego, bo gdybym zrobi, to nie czekayby mnie ju adne niespodzianki.

Recently Viewed Presentations

 • PowerPoint プレゼンテーション

  PowerPoint プレゼンテーション

  The dynamics in the lowest Landau level (LLL) (1+1)-D dispersion relation. Anomalous transport phenomena. Chiral magnetic/separation effect. in a number of literatures.
 • Kein Folientitel

  Kein Folientitel

  IBLC-Vortrag 20.10.2000 Buchmesse Frankfurt Problemstellung Publikationen in Mathematik und Physik Beispiel: keywords RDF - long example Ziele AP9 Prototyp für verteiltes, interdisziplinäres Informationssystem automatische Generierung der Konkordanz zwischen MSC und PACS Vergleich zwischen ...
 • 3.1 The Indo-Europeans

  3.1 The Indo-Europeans

  The Aryans - an Indo-European people who crossed the Hindu-Kush Mts into the Indus Valley. Greatly influenced Indian Culture - established the caste system. The Dalits are so low they are beneath the caste system.
 • To point to the thing: Which one are

  To point to the thing: Which one are

  pre-modification. Pointer. Numerative. Describer/ s. Classifier/ s. Thing. Qualifier/ s. To quantify. the thing: How many or how much? To point to. the thing: Which one
 • African Development

  African Development

  Implications of Primordialism Corporate sentiments of oneness Personality flaw that must be corrected Undermines the Nation Ethnicity is destructive Embedded in ancient myths and history Myths of Origins Critique of Primordialism- Ethnicity as a Process Contextual and Changing Towns: urban...
 • The Future of Ag-biotech in Africa and its Contribution to ...

  The Future of Ag-biotech in Africa and its Contribution to ...

  challenges that the AFGRI-Biotech industry is facing in Africa. Anti-Biotech campaigns. Many of Ag-Biotech public projects are poorly. funded lacking regulatory expertise with limited chance of success. Need for critical mass in technological expertise. Need for common approach to issues...
 • Rocketr - Fruity Chutes Inc.

  Rocketr - Fruity Chutes Inc.

  Use heavier webbing for shroud lines (fewer connections to carry the load) More complex design, two to three patterns shapes needed. Use a lot of tape reinforcement on edged and on all seams. Can rotate under load due to variations...
 • Elder Abuse Prevention Action Plan

  Elder Abuse Prevention Action Plan

  Biggs, Simon, Manthorpe, Jill, Tinker, Anthea, Doyle, Melanie & Erens, Bob 2009, 'Mistreatment of older people in the United Kingdom: Findings from the first National Prevalence Study', Journal of Elder Abuse and Neglect, vol. 21, pp. 1-14. ... Cripps 2001;...