PowerPoint-presentatie

PowerPoint-presentatie

WELKO M Sheet: Sheet: 1 1 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info WORKSHOP PROGRAMMA Programma Inleiding Enneagram( Persoonlijkheids cirkel) De 9 typen:type-schets positieven / negatieve eigenschappen omgangstips en overige kenmerken Persoonlijkheidscirkel in bedrijfsleven

Sheet: Sheet: 2 2 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info De Persoonlijkheidscirkel BEMIDDELAAR 9 BAAS AVONTURIER 8 1 7

LOYALIST 2 6 3 5 WAARNEMER Sheet: Sheet: 3 3 PERFECTIONIST Het Het Enneagram Enneagram 4 HELPER WINNAAR ROMANTICUS

Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info DE CENTRA DOE CENTRUM (Instictief / buik / woede) 9 8 1 7 2 6 3 DENK CENTRUM (Intelectueel / hoofd / angst) Sheet:

Sheet: 4 4 5 Het Het Enneagram Enneagram 4 VOEL CENTRUM (Intutief / hart / verdriet) Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info HET MECHANISME Verdediging Verleiding Fixatie

Vermijding Sheet: Sheet: 5 5 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info VLEUGELS, STRESS & ONTSPANNING BEMIDDELAAR 9 BAAS AVONTURIER 8 PERFECTIONIST

7 LOYALIST 2 6 3 WAARNEMER Sheet: Sheet: 6 6 1 5 Het Het Enneagram Enneagram 4 HELPER WINNAAR

ROMANTICUS Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 1. PERFECTIONIST Doen 9 1 2 7 4 Denken Sheet: Sheet: 7 7 Het Het Enneagram Enneagram

Voelen Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 1. PERFECTIONIST REACTIE FORMATIE WOEDE PERFECTIE ONVOLMAAKTHEID Sheet: Sheet: 8 8 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin

Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 1. PERFECTIONIST Levensvisie: De wereld is niet perfekt, ik zet me in voor verbetering! Sheet: Sheet: 9 9 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 1. PERFECTIONIST Positieve eigenschappen: Hangt naar perfectie, alles kan beter.

Heeft zelfdiscipline, werkt hard en nauwgezet. Hanteert hoge normen en waarden. Is verantwoordelijk en principieel. Streeft voor hogere idealen en een betere wereld. Sheet: Sheet: 10 10 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 1. PERFECTIONIST Negatieve eigenschappen: Dwangmatig en rigide Is vaak teleurgesteld in zichzelf of in anderen vanwege hoge verwachtingen, het kon immers beter. Kritisch op zichzelf en anderen, legt lat hoog. Wordt boos als anderen niet zo hun best doen. Uiting boosheid: Ik ben helemaal niet kwaad !

Te serieus vanwege teleurstelling t.o.v. verwachtingen Sheet: Sheet: 11 11 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 1. PERFECTIONIST Omgang Kom je afspraken en verantwoordelijkheden na. Zeg hen dat goed goed genoeg is. Stel zijn adviezen op prijs, ze zijn oprecht en weloverwogen Luister eerst naar hun zorgen en problemen, moedig ze aan om milder voor zichzelf en anderen te zijn en te relativeren. Sheet: Sheet: 12

12 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 1. PERFECTIONIST Sheet: Sheet: 13 13 Communicatiestijl: moet of moeten wordt veel genoemd en dat hoort zo (niet) ! Bekende 1-en: Louis van Gaal, Johan Cruyff, Felix Meurders, Monica van Friends, J.P. Balkenende.

Dier: Mier, Eend, Bij Land: Zwitserland Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 2. HELPER Doen 1 8 2 3

4 Denken Sheet: Sheet: 14 14 Het Het Enneagram Enneagram Voelen Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 2. HELPER VERDRINGING TROTS HELPEN INADEQUAAT

Sheet: Sheet: 15 15 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 2. DE HELPER Levensvisie: Mensen zijn afhankelijk van mijn hulp, ik ben onmisbaar ! Sheet: Sheet: 16 16 Het Het Enneagram Enneagram

Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 2. DE HELPER Positieve eigenschappen: Makkelijk in contact met anderen, kijken je aan. Weet wat anderen nodig hebben, vergeet zichzelf daarbij of stelt zichzelf op de tweede plaats. Gul, verzorgend en warm. Gevoelig en kan zich goed inleven. Enthousiast, houd van plezier en humor. Sheet: Sheet: 17 17 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens

Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 2. DE HELPER Negatieve eigenschappen Sheet: Sheet: 18 18 Kan geen nee zeggen. Heeft een laag gevoel van eigenwaarde. Doet soms teveel voor anderen (ongevraagd) Is bang om egostisch gevonden te worden. Heeft veel zelfkritiek Ben niet goed genoeg

Boos op mensen met weinig empathie. Als ze tactvol wil zijn onderdrukt ze gevoel. Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 2. DE HELPER Hoe kun je het beste met tweeen omgaan ? Vertel dat je waardeert wat ze doet, geef complimenten. Nodig ze uit om leuke dingen te doen, wees specifiek. Interesseer je voor haar problemen, hoewel ze zal blijven focussen op die van jou. Laat weten dat ze belangrijk en speciaal voor je is. Wees vriendelijk, als je al besluit kritiek op ze te hebben.

Sheet: Sheet: 19 19 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 2. DE HELPER Sheet: Sheet: 20 20 Communicatiestijl: Hulp biedend en adviserend. Bekende 2-en: Moeder Theresa, Bill Cosby.

Dier: Hond (poedel, Ierse setter) Land: Itali Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 3. WINNAAR Doen 9 2 6 3

4 Denken Sheet: Sheet: 21 21 Het Het Enneagram Enneagram Voelen Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 3. WINNAAR IDENTIFICATIE BEDROG SUCCES VERLIES

Sheet: Sheet: 22 22 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 3. DE WINNAAR Levensvisie: Succesvolle mensen worden gewaardeerd, ik mag niet falen ! Sheet: Sheet: 23 23 Het Het Enneagram Enneagram

Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 3. DE WINNAAR Positieve eigenschappen: Is succesvol en streeft daarnaar. Is optimistisch en vriendelijk. Vind snel een nieuwe uitdaging. Is goed genformeerd en gemotiveerd. Is succesvol, competent en efficint. Sheet: Sheet: 24 24 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info

www.ecinfo.info 3. DE WINNAAR Negatieve eigenschappen: Bang om niet succesvol of competent te zijn of om niet gezien te worden. Identificeert zich met succes of met andere mensen of dingen. Brengt faades aan om anderen te imponeren, is daardoor niet zichzelf. Sheet: Sheet: 25 25 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 3. DE WINNAAR

Hoe kun je het beste met drieen omgaan ? Zorg voor competitie mogelijkheden en erkenning daarvoor. Zeg dat ze gewaardeerd worden als persoon en zichzelf mogen zijn. Sheet: Sheet: 26 26 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 3. DE WINNAAR Sheet: Sheet: 27 27

Communicatiestijl: zelfpromotie. En kom op, we gaan ervoor, ik ben de beste ! Bekende 3-en: Tom Cruise, John de Mol, John F. Kennedy Dier: Kameleon, Adelaar Land: USA Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 4. ROMANTICUS

Doen 1 2 3 5 Denken Sheet: Sheet: 28 28 Het Het Enneagram Enneagram 4 Voelen Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 4. ROMANTICUS

INTROJECTIE AFGUNST BIJZONDERHEID NIET UNIEK ZIJN Sheet: Sheet: 29 29 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 4. DE ROMANTICUS Levensvisie: Er ontbreekt iets wezenlijks in mijn leven, anderen hebben

het wel, ik voel me in de steek gelaten ! Sheet: Sheet: 30 30 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 4. DE ROMANTICUS Positieve eigenschappen Begrijpt de bedoeling van het leven en kan dat op een diep gevoelsniveau ervaren, intuatief. Kan warme, diepgaande contacten onderhouden. Bewondert schoonheid, oprechtheid en waarheid. Is creatief, intutief en heeft gevoel voor humor. Is apart en uniek, en zo zien anderen hen ook. Kan emoties van anderen makkelijk invoelen.

Sheet: Sheet: 31 31 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 4. DE ROMANTICUS Negatieve eigenschappen Vaak depressies en buien van leegheid en wanhoop. Haat en schaamte, ben niet waard ben om van te houden. Voelt zich schuldig wanneer ze anderen teleurstelt. Het kwets ze wanneer anderen haar niet goed begrijpen. Verwacht teveel van zichzelf en van het leven. Is bang om verlaten te worden. Verlangd altijd naar wat niet te bereiken is. Sheet: Sheet: 32 32

Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 4. DE ROMANTICUS Hoe je het best met vieren omgaan? Geef ze veel complimenten, het betekent echt veel voor hen Wees een ondersteunende vriend, help haar om van zichzelf te houden. Erken haar feilloze intutie en visie. Vertel ze niet dat ze te gevoelig is of over kan reageren. Bezorg ze eens wat afleiding als ze melancholiek is. Sheet: Sheet: 33 33 Het Het Enneagram

Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 4. DE ROMANTICUS Communicatiestijl: Verdrietige verhalen. Bekende 4-en: Janis Joplin, Vincent van Gogh, Andre Hazes, Elvis Presley. Dier: zwart raspaard (Black Beauty) , Oester Land: Frankrijk Sheet: Sheet: 34 34 Het Het Enneagram Enneagram . Enneagram

Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 5. WAARNEMER Doen 8 7 6 5 Denken Sheet: Sheet: 35 35 Het Het Enneagram Enneagram 4 Voelen Enneagram Enneagram Coaching

Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 5. WAARNEMER ISOLATIE GIERIGHEID KENNIS OPPERVLAKKIGHEID Sheet: Sheet: 36 36 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info

5. DE WAARNEMER Levensvisie: De wereld dringt zich aan mij op,ik heb privacy nodig om na te kunnen denken en me op te kunnen laden ! Sheet: Sheet: 37 37 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 5. DE WAARNEMER Positieve eigenschappen Is onafhankelijk, teruggetrokken en objectief.

Wil alle dingen grondig begrijpen, analytisch Is zeer integer en stoort zich niet aan sociale druk. Zit niet vast in materieel bezit en status. Blijft kalm in een crisis-situaties Kan goed luisteren en in een zin samenvatten. Sheet: Sheet: 38 38 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 5. DE WAARNEMER Negatieve eigenschappen Vind het moeilijk om met kennis en inzichten naar buiten te treden. Voelt zich vervelend wanneer ze zich defensief of alwetend opstellen. Voelt zich naar als ze met mensen samen zijn die ze

niet zo mogen. Vind het vervelend wanneer mensen met minder intelligentie of technische vaardigheden, het professioneel beter doen. Sheet: Sheet: 39 39 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 5. DE WAARNEMER Hoe kun je het beste met vijven omgaan ? Stel je onafhankelijk op, claim niet. Spreek ronduit en zo bondig mogelijk. Houdt rekening met hun behoefte aan tijd om gedachten te ordenen. Besef dat ze vaker onzeker zijn als ze arrogant of afstandelijk overkomen.

Geef ze een welkom gevoel, maar niet te klef anders wantrouwen ze. Grote feesten, heftige emoties, luide muziek (van anderen) ervaren ze als een inbreuk op hun privacy. Sheet: Sheet: 40 40 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 5. DE WAARNEMER Sheet: Sheet: 41 41 Communicatiestijl: Stellingen en veronderstellingen.

Bekende 5-en: Prins Claus, inspector Clouso, Baantjer Dier: Uil, Vos, Hamster Land: Engeland, India. Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info ENNEAGRAM WORKSHOP Pauze

Sheet: Sheet: 42 42 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 6. LOYALIST Doen 9 7 3 6 5 Denken Sheet:

Sheet: 43 43 Het Het Enneagram Enneagram Voelen Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 6. LOYALIST PROJECTIE ANGST ZEKERHEID ONZEKERHEID Sheet: Sheet: 44 44

Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 6. DE LOYALIST Levensvisie: De wereld is bedreigend, ik wantrouw autoriteiten ! Sheet: Sheet: 45 45 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens

Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 6. DE LOYALIST Positieve eigenschappen Gecommitteerd en loyaal naar familie en vrienden. Werkt hard en met groot verantwoordelijkheidsbesef. Is op anderen gericht. Is intelligent en waarheidlievend. Past zich makkelijk aan in de groep. Sheet: Sheet: 46 46 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 6. DE LOYALIST

Negatieve eigenschappen Kan moeilijk beslissingen nemen blijft twijfelen. Heeft weinig zelfvertrouwen en is huiverig voor onbekende dingen. Is bang dat anderen over hen heen lopen en hen in de steek laten Maakt zich veel zorgen over gevaar en bedreigingen. Wil regels zodat ze alles goed kunnen doen. Is te zelfkritisch als verwachtingen niet uitkomen. Sheet: Sheet: 47 47 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 6. DE LOYALIST Sheet: Sheet: 48

48 Hoe je het best met ze kunt omgaan? Wees direct en duidelijk. Luister zorgvuldig naar wat ze te zeggen hebben. Veroordeel ze niet omdat ze het naadje van de kous willen weten. Verzeker ze regelmatig dat alles goed gaat tussen ons. Leid ze voorzichtig naar nieuwe ervaringen, geef ze de tijd.

Ga niet mee in hun soms extreme reacties. Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 6. DE LOYALIST Sheet: Sheet: 49 49 Communicatiestijl: Wij, waarom en ja, maar.. Bekende 6-en: Freud, Bush Jr., Willebrord Frequin.

Dier: Haas, Muis, Wolf, duitse Herder Land: Duitsland Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 7. AVONTURIER Doen 8 1 7 6 5

Denken Sheet: Sheet: 50 50 Het Het Enneagram Enneagram Voelen Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 7. AVONTURIER RATIONALISATIE GULZIGHEID PLEZIER PIJN Sheet: Sheet: 51

51 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 7. DE AVONTURIER Levensvisie: Het leven biedt talrijke kansen en mogelijkheden. Ik zie er naar uit Sheet: Sheet: 52 52 Het Het Enneagram Enneagram

Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 7. DE AVONTURIER Positieve eigenschappen Is optimistisch, problemen krijgen hem er niet onder. Is spontaan en heeft een open geest. Is uitgesproken en uitbundig, ziet de pret van het leven. Is genereus en wil de wereld prettiger maken. Heeft lef om risicos te nemen en avonturen te beleven. Ze hebben zeer gevarieerde interesses en vaardigheden. Sheet: Sheet: 53 53 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens

Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 7. DE AVONTURIER Negatieve eigenschappen Heeft niet genoeg tijd om alle dingen te doen die ze willen. Maakt zelden af waar hij mee begint, geen specialiteiten. Vind het lastig om zich aan n carrire te committeren. Komt ondoordringbaar over en verliest zich in fantasien Voelt zich opgesloten in een n op n relatie. Sheet: Sheet: 54 54 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 7. DE

AVONTURIER Hoe je het beste met zevens om kunt gaan? Wees hun maatje, geef ze affectie en laat ze vrij. Doe met ze mee om de discussie op gang te brengen en om te lachen. Waardeer hun geweldige visie en luister naar hun verhalen. Probeer niet om hun stijl te veranderen, accepteer ze zoals ze zijn. Neem eigen verantwoordelijkheden, ze hebben de pest aan claimers en aan zuigers. Vertel ze niet wat ze moeten doen! Sheet: Sheet: 55 55 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 7. DE

AVONTURIER Sheet: Sheet: 56 56 Communicatiestijl: positief, praten in anekdotes, zijn enthousiast en dol op brainstormen. Bekende 7-s: Mozart, Jack Nickelson, Spielberg, Eddy Murphy, W. Alexander, Andre van Dyun, Joey (Friends) Dier: Vlinder, Aap Land: Brazili Het Het Enneagram Enneagram Enneagram

Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 8. DE BAAS Doen 9 8 2 7 5 Denken Sheet: Sheet: 57 57 Het Het Enneagram Enneagram Voelen Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin

Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 8. DE BAAS ONTKENNING WELLUST (nu) CONTROLE KWETSBAARHEID Sheet: Sheet: 58 58 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info

8. DE BAAS / LEIDER Levensvisie: De wereld is onrechtvaardig. Ik verdedig de onschuldigen ! Sheet: Sheet: 59 59 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 8. DE BAAS / LEIDER Positieve eigenschappen Ze zijn onafhankelijk en houden zichzelf aan de gang. Ze zijn doelgericht en gaan de confrontatie aan. Ze zijn moedig, recht door zee, eerlijk en zelfvertrouwd. Ze halen al het plezier uit het leven dat er in zit. Ze steunen, motiveren en beschermen hen die ze na zijn.

Sheet: Sheet: 60 60 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 8. DE BAAS / LEIDER Negatieve eigenschappen Kunnen onbedoeld mensen overdonderen en bot zijn. Rusteloos en ongeduldig met incompetentie van anderen. Krijgen weinig waardering voor nek uitsteken voor anderen Heeft olifantengeheugen, kan daarom moeilijk vergeven. Zet zichzelf te veel onder druk en wil altijd de kontrole. Woedend wanneer mensen zich niet aan hun regels houden. Wil dat de dingen gaan zoals hij dat wil. Sheet: Sheet: 61 61

Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 8. DE BAAS / LEIDER Hoe je het best met ze kunt omgaan? Zorg voor jezelf en voor mij. Wees zeker van je zaak, sterk en direct. Roddel niet over ze en beschaam hun vertrouwen niet. Wees kwetsbaar en deel je gevoel, ze hebben ook een zachte kant. Kom je afspraken na, maar vlei ze niet. Bedenk dat hun assertieve optreden geen persoonlijke aanval is. Bedenk dat als hij schreeuwt en met deuren slaat, dat hij zo is Sheet: Sheet: 62 62 Het Het Enneagram

Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 8. DE BAAS / LEIDER Sheet: Sheet: 63 63 Communicatiestijl: de waarheid, hun waarheid. Ze spreken in superlatieven en komen veelal intimiderend en bedreigend over. Bekende 8-en: Stalin,, Emile Ratelband, Jan Timmer, Pieter Storms. Dier: Stier, Tijger, Neushoorn, Ratelslang

Land: Marokko, Irak, (onderdrukte landen) Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 9. BEMIDDELAAR Doen 9 8 1 3 6 Denken Sheet:

Sheet: 64 64 Het Het Enneagram Enneagram Voelen Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 9. BEMIDDELAAR ZELFVERDOVING TRAAGHEID HARMONIE CONFLICT Sheet: Sheet: 65 65

Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 9. DE BEMIDDELAAR Levensvisie: Mijn inspanningen zullen niets opleveren. veroorzaak geen moeilijkheden, bewaar de vrede ! Sheet: Sheet: 66 66 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin

Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 9. DE BEMIDDELAAR Positieve eigenschappen Ze zien vele kanten van een zaak, zijn goede bemiddelaars. Willen harmonie en rust met de wereld om hen heen. Onbevooroordeeld en accepteert dingen erg snel. Onvoorwaardelijk zorgend en bezorgd. Ze kunnen makkelijk ontspannen en plezier hebben. Ze zijn gemakkelijk in de omgang en gezellig. Ze zijn meegaand met de stroom en spiritueel. Sheet: Sheet: 67 67 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info

9. DE BEMIDDELAAR Negatieve eigenschappen Sheet: Sheet: 68 68 Besluiteloos en traag (zelfverdoving) Uitgestelde (onderdrukte) woede, die kan ontploffen ! Zelfkritiek vanwege weinig initiatief en zelfdiscipline. Overgevoelig voor kritiek, neemt veel persoonlijk Zijn teveel bezig met wat anderen van ze denken.

Voelt zich vaak niet serieus genomen en gehoord. Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 9. DE BEMIDDELAAR Hoe kun je het beste met negens omgaan ? Druk of hoge verwachtingen kunnen ze niet mee omgaan. Ze luisteren en helpen je graag, maar misbruik dat niet. Wacht tot ze helemaal uitgesproken ben, ook al talmen ze eens. Geef ze tijd om hun beslissingen te nemen, moedig hen aan. Stel ze vragen om het voor henzelf duidelijk te krijgen. Zeg het hun als ze er goed uitzien, hebben geen hekel aan vleien Geef fysieke aandacht (aanraken, omhelzen) Ze houden van een goed gesprek, maar niet van confrontaties. Sheet: Sheet: 69 69 Het Het Enneagram

Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info 9. DE BEMIDDELAAR Communicatiestijl:Verhalenbreiend, uitweidend en in herhaling vallend. Bekende 9-s Bill Clinton, Ron Brandsteder, Ross van Friends Dier: Olifant, Dolfijn, Luiaard Land: Mexico Sheet: Sheet: 70 70 Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin

Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info GEMIDDELD 1) door de ander te corrigeren, dat ze hun standaard overnemen 2) door uitvinden wat ander nodig heeft creren ze afhankelijkheid 3) door anderen te charmeren -en ieder masker voor te houden 4) door buiig te zijn - en te zorgen dat anderen op hun tenen lopen 5) door verstrooid te zijn - en door zich emotioneel vrij te houden 6) door te klagen - en door de toewijding van anderen uit te testen 7) door anderen af te leiden, dat anderen voldoen aan hun behoefte 8) door anderen te overheersen - en erop te staan dat die hun eisen gehoorzamen. 9) door te "verdwijnen" - en passief -agressief weerstand bieden Het Het Enneagram Enneagram Sheet: Sheet: 71 71 Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin

Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info ENNEAGRAM IN BEDRIJFSLEVEN Bedrijfsculturen. (of subculturen in bedrijven) Type Cultuur gericht op: Een Twee : Kwaliteit : Service Drie : Vier : Vijf :

Zes : Zeven : Acht : Negen : Sheet: Sheet: 72 72 Uit in in het volgende gedrag: Men wil goed zijn en dingen verbeteren Men wil gewaardeerd worden en een zinvolle bijdrage leveren Winnen Men wil zich waardevol en geaccepteerd voelen en competitie t.o.v. anderen Authenticit. Men wil zichzelf uitdrukken in bijzonder produkt of dienst Observeren Men wil zoveel mogelijk begrijpen en competent zijn Loyaliteit Men wil zekerheid, veiligheid en duidelijkheid Inpuls Men wil gelukkig en tevreden zijn door leuke dingen doen Ondernemen Men wil sterk en vol zelfvertrouwen zijn Harmonie Men wil eenheid en harmonie met anderen

Het Het Enneagram Enneagram Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info ENNEAGRAM IN BEDRIJFSLEVEN Visies van de medewerkers: Enen : Perfectionist : hard werken en nauwgezet Tween : Helper : werkt achter de schermen, Drien : Winnaar : nemen graag de leiding Vieren : Romanticus : denkt en droomt fantastische plannen Vijven : Waarnemer : werken onafhankelijk van anderen Zessen : Loyalist : altijd loyaal als dank voor waardering Zevens : Generalist : procesgerichte, snelle werkers, Achten : Leider : natuurlijke, dwingers Negens : Bemiddelaar : teambuilders Sheet: Sheet: 73 73 Het Het Enneagram Enneagram

Enneagram Enneagram Coaching Coaching Edwin Edwin Corstjens Corstjens www.ecinfo.info www.ecinfo.info

Recently Viewed Presentations

 • IEEE Region 8 - past and present

  IEEE Region 8 - past and present

  IEEE Region 8 vision and mission. Vision. Region 8 is an effectively organized, dynamic and influential entity, recognized as a leading and esteemed part of a truly transnational IEEE, with IEEE benefits equally available to all members. Mission
 • Psychological consequences of ABI - SHIPS Project

  Psychological consequences of ABI - SHIPS Project

  Discuss common psychological and cognitive consequences of ABI. Provide overview of some case studies to demonstrate functional impact. What is an ABI. ... These preserved functions can be tapped into to aid rehabilitation process. Initial Assessment. Glasgow Coma Scale -...
 • Imaging in Acute Torticollis - AJNR Blog

  Imaging in Acute Torticollis - AJNR Blog

  Imaging in Acute Torticollis ... there is an antecedent history of trauma or upper respiratory infection "Grisel's syndrome" = non-traumatic atlanto-axial subluxation secondary to ligamentous laxity and inflammation following infection or surgery in the head and neck region It has...
 • Liquid Dosage Form

  Liquid Dosage Form

  Difinition. Oral Liquids are homogeneous liquid preparations, usually consisting ofa solution, an emulsion or a suspension of one or more medicaments in a suitablevehicle.. All liquid dosage forms are dispersed systems in which medical substance (the internal phase) is dispersed...
 • Etika = Morálka = Psychohygiena = EQ

  Etika = Morálka = Psychohygiena = EQ

  Etika = Morálka = Psychohygiena = EQ Ako prežiť expanziu civilizácie, príčiny šikany Čierne dedičstvo 40 rokov neslobody 1948-89 Slovensko poslalo do oblasti rozvojových krajín Dnes sme mohli byť tam, kde je dnes Rakúsko, Švajčiarsko...
 • Windows Server 2008 R2 Overview Part 2 Technical

  Windows Server 2008 R2 Overview Part 2 Technical

  Title: Windows Server 2008 R2 Overview Part 2 Technical Author: Doug Last modified by: Doug Created Date: 6/5/2008 6:35:40 PM Document presentation format
 • Philosophy of Religion Year 13 Eternal, Omnipotent ...

  Philosophy of Religion Year 13 Eternal, Omnipotent ...

  Philosophy of Religion Year 13 Eternal, Omnipotent, Omniscient, Omnibenevolent: Summary of Arguments Mr. DeZilva December 17th and 18th, 2013 For the Break: Will provide plenty of wider reading material, including further material on Boethius and Aquinas (Eternal God) Will provide...
 • Eggs Parts of the Egg Air Pocket Thick

  Eggs Parts of the Egg Air Pocket Thick

  Parts of the Egg. Air Pocket. Yolk. High in fat and cholesterol . Chalazae. Keeps the yolk centered. Shell . Protects the egg contents. Thick Albumin (Egg White) Around the egg yolk. Thin Albumin (Egg White) Between the thick albumin...