Mato Lovrak Vlak u snijegu - razredna-nastava.net

Mato Lovrak Vlak u snijegu - razredna-nastava.net

Mato Lovrak Vlak u snijegu Kviz 1. to je po zanimanju bio Mato Lovrak? a) eljezniar

b) novinar c) uitelj 1. to je po zanimanju bio Mato Lovrak? a) eljezniar b) novinar c) uitelj

2. U kojem se mjestu rodio Mato Lovrak? a) u Novoj Gradiki b) u Velikom Grevcu c) u Velikoj Gorici

2. U kojem se mjestu rodio Mato Lovrak? a) u Novoj Gradiki b) u Velikom Grevcu c) u Velikoj Gorici 3. Koju od ovih knjiga nije napisao Mato

Lovrak? a) Neprijatelj broj jedan b) Druba Pere Kvrice c) Trojica u Trnju d) Devetorica hrabrih 3. Koju od ovih knjiga nije napisao Mato

Lovrak? a) Neprijatelj broj jedan b) Druba Pere Kvrice c) Trojica u Trnju d) Devetorica hrabrih 4. Kako se zove selo u kojemu

zapoinje radnja romana Vlak u snijegu? a) Veliko Selo b) Malo Selo c) Veliki Grevac d) Dugo Selo 4. Kako se zove selo u kojemu

zapoinje radnja romana Vlak u snijegu? a) Veliko Selo b) Malo Selo c) Veliki Grevac d) Dugo Selo 5. Ljuban, Pero i Draga dolaze u

kolu iz zaselka koji se zove a) Krukovac b) Jabukovac c) ljivarevo d) Malo Selo 5. Ljuban, Pero i Draga dolaze u kolu iz zaselka koji se zove

a) Krukovac b) Jabukovac c) ljivarevo d) Malo Selo 6. Djeca iz Jabukovca posvaala su se jo tijekom ljeta igrajui se a) skrivaa

b) putovanja vlakom c) vjenanja d) kole 6. Djeca iz Jabukovca posvaala su se jo tijekom ljeta igrajui se a) skrivaa b) putovanja vlakom

c) vjenanja d) kole 7. Draga se teko uvrijedila kad je Ljuban odbio u igri biti njezin a) kum b) mladoenja c) djever

7. Draga se teko uvrijedila kad je Ljuban odbio u igri biti njezin a) kum b) mladoenja c) djever 8. U koli su osnovali zadrugu, a

Ljuban je izabran za a) predsjednika b) tajnika c) voditelja d) domaina 8. U koli su osnovali zadrugu, a Ljuban je izabran za

a) predsjednika b) tajnika c) voditelja d) domaina 9. Kad su birali domaina zadruge, za koga je Pero glasovao? a) za Dragu

b) za Ljubana c) ni za koga d) sam za sebe 9. Kad su birali domaina zadruge, za koga je Pero glasovao? a) za Dragu b) za Ljubana

c) ni za koga d) sam za sebe 10. Kad su birali domaina zadruge, za koga je Ljuban glasovao? a) za Dragu b) za Peru c) ni za koga

d) sam za sebe 10. Kad su birali domaina zadruge, za koga je Ljuban glasovao? a) za Dragu b) za Peru c) ni za koga d) sam za sebe

11. to je Pero uinio kako bi on postao domain zadruge? a) alio se uitelju na nepravilno glasovanje b) pokuao je glasae podmititi slatkiima c) doveo je svoga bogatog oca u kolu 11. to je Pero uinio kako bi on

postao domain zadruge? a) alio se uitelju na nepravilno glasovanje b) pokuao je glasae podmititi slatkiima c) doveo je svoga bogatog oca u kolu 12. Uenici iz Velikoga Sela krenuli su vlakom u grad da bi posjetili a) kazalinu predstavu

b) zooloki vrt c) higijensku izlobu 12. Uenici iz Velikoga Sela krenuli su vlakom u grad da bi posjetili a) kazalinu predstavu b) zooloki vrt c) higijensku izlobu

13. Mogue nevolje s vremenskim prilikama najavila je sprava za mjerenje tlaka zraka koja se zove a) barometar b) termometar c) kronometar

13. Mogue nevolje s vremenskim prilikama najavila je sprava za mjerenje tlaka zraka koja se zove a) barometar b) termometar c) kronometar 14. Nakon izleta uitelj je morao

ostati u gradu a) jer je morao obaviti neki vaan posao b) zbog obiteljskih problema c) jer se iznenada razbolio 14. Nakon izleta uitelj je morao ostati u gradu a) jer je morao obaviti neki vaan posao

b) zbog obiteljskih problema c) jer se iznenada razbolio 15. Vlak s je iznenada stao u snijegu zbog a) kvara lokomotive b) visokih snjenih nanosa kroz koje nije

mogao proi c) veoma hladne zimske noi 15. Vlak s je iznenada stao u snijegu zbog a) kvara lokomotive b) visokih snjenih nanosa kroz koje nije

mogao proi c) veoma hladne zimske noi 16. Tko je od odraslih cijele bio uz djecu i pomagao im kad god je trebalo? a) kondukter b) policajac

c) strojovoa 16. Tko je od odraslih cijele bio uz djecu i pomagao im kad god je trebalo? a) kondukter b) policajac c) strojovoa

17. Kako je zadruga Ljubanovac osigurala da nitko ne ostane gladan? a) svi su morali uvati svoju hranu kod sebe b) kondukter je djeci podijelio namirnice c) zadrugari su svoje zalihe hrane slono

podijelili s ostalima 17. Kako je zadruga Ljubanovac osigurala da nitko ne ostane gladan? a) svi su morali uvati svoju hranu kod sebe b) kondukter je djeci podijelio namirnice c) zadrugari su svoje zalihe hrane slono

podijelili s ostalima 18. Tko je zadruzi Ljubanovac poslao poruku s molbom za povratak u njihove redove? a) Pero b) Draga

c) Duan 18. Tko je zadruzi Ljubanovac poslao poruku s molbom za povratak u njihove redove? a) Pero b) Draga c) Duan

19. ime su djeca oistila kotae vlaka od snijega? a) samo svojim vlastitim rukama b) lopatama c) posebnim rukavicama koje su dobili od strojovoe

19. ime su djeca oistila kotae vlaka od snijega? a) samo svojim vlastitim rukama b) lopatama c) posebnim rukavicama koje su dobili od strojovoe

20. Zbog ega je Pero u tajnosti doao u vagon sa zadrugarima? a) da bi ukrao neto hrane jer je bio gladan b) da bi pomogao Ljubanu i zadrugarima c) da bi bolesnoj Dragi donio hranu i topliju odjeu

20. Zbog ega je Pero u tajnosti doao u vagon sa zadrugarima? a) da bi ukrao neto hrane jer je bio gladan b) da bi pomogao Ljubanu i zadrugarima c) da bi bolesnoj Dragi donio hranu i topliju odjeu

21. to se dogodilo s Ljubanom kada su napokon stigli u Veliko Selo? a) svi su ga nosili na rukama kao zaslunog za spas cijeloga razreda b) zaspao je od silnoga umora

c) odrao je govor okupljenim roditeljima i djeci 21. to se dogodilo s Ljubanom kada su napokon stigli u Veliko Selo? a) svi su ga nosili na rukama kao zaslunog

za spas cijeloga razreda b) zaspao je od silnoga umora c) odrao je govor okupljenim roditeljima i djeci

Recently Viewed Presentations

 • Cell - Mrs. Earland's Class Resources

  Cell - Mrs. Earland's Class Resources

  - The shape of the cell is more rectangular - There is only 1 large central vacuole - There are no centrioles -Surrounding the cell membrane is a cell wall made of cellulose that helps give it structure - Plant...
 • Radiation in the Atmosphere Radiation basics Solar radiation

  Radiation in the Atmosphere Radiation basics Solar radiation

  Radiation in the Atmosphere Radiation basics Solar radiation Radiation laws The Sun and Earth Optical phenomena in air Different Forms of Energy Energy comes in different forms, and can be transformed between these forms: Kinetic energy: energy of motion.
 • CSE306 Operating Systems Lecture #1 Introduction and a

  CSE306 Operating Systems Lecture #1 Introduction and a

  setup sequence. Thus, a considerable amount of time was spent just in setting. up the program to run. This mode of operation could be termed serial processing , reflecting the fact. that users have access to the computer in series....
 • Google Scholar - lums.ac.ir

  Google Scholar - lums.ac.ir

  Google Scholar search results include: "cited by", "related article" links, and more. Google Scholar is a branch of Google's main search engine. It provides a simple springboard for searching the internet for scholarly resources, such as articles, legal opinions, briefs,...
 • IE Activities at FedEx Ground Transportation Segment

  IE Activities at FedEx Ground Transportation Segment

  Hub engineering support, with focus on throughput planning 10. Facility planning and expansion 11. Equipment planning, inventory control, allocation, asset tracking Financial 12. Costing and financial engineering and analysis 13. Capital budgeting and planning IE Activities at FedEx Ground ...
 • Endoluminal radiofrequency ablation and Endovenous laser therapy for

  Endoluminal radiofrequency ablation and Endovenous laser therapy for

  klöf B, Rutherford RB, Bergan JJ, Carpentier PH, Gloviczki P, Kistner RL, Meissner MH, Moneta GL, Myers K, Padberg FT, Perrin M, Ruckley CV, Smith PC, Wakefield TW; American Venous Forum International Ad Hoc Committee for Revision of the CEAP...
 • Islamic Achievements

  Islamic Achievements

  Sub-Saharan Africa Section 1 ... Vegetation Zones Each zone has its own climate and types of plants that fit its climate. A savannah is a broad grassland with scattered trees. The African savannah has wet and dry seasons. South of...
 • Options for S6

  Options for S6

  YASS (Young Applicant Scotland Scheme) Open University modules (equivalent to Advanced Higher depending on number of credits) Introduction to Scots Law, Digital Engineering, Art History etc - list of courses available will be on the website.