Lokale producten in de 'sociale catering'

Lokale producten in de 'sociale catering'

Lokale producten in de sociale catering 21 feb 2014, conferentie naar eerlijke en duurzame voedsel en landbouw systemen Greet Goverde, Platform Aarde Boer Consument Ingrid Cremer, Centrum Biologische Landbouw www.aardeboerconsument.nl Vooral: lobbyen voor een ander landbouwbeleid. Vrije markt past niet bij landbouw! Meer regulering nodig: quotas, voorraden aanleggen. Gaat tegen EU filosofie in, dus niet opgenomen in beleid 2013 - 20.

Dus: (ondanks subsidies): te lage prijzen, slecht voor de boer De helft op het minimum inkomen of minder. 7 per dag stoppen, 4 vanwege de bank. Rendementsverdeling in de keten, 2000 - 2009: Melkveehouders 2% Bijna 60% gaat naar: Toeleveranciers (veevoer etc.) 14% Verwerkers 18% Supermarkten 24%

De Zandloper EU: 503 miljoen consumenten 5 verwerkers 5 distributeurs 5 supermarktketens 11 m boeren .. Voedselsoevereiniteit! Door beter beleid of van onderop: Buurman Boer (zie website) : supermarkten omzeilen: leveren aan burgers, instellingen, gemeentes? Burgers vragen om verandering:

Drie moties in de Tweede Kamer O.a. een op ons verzoek (Samenwerkingsverband Regionale Versketens): opgepakt door SP: motie v. Gerwen Uitkomst: zie pianoo.nl: criteria voor aanbesteding catering: - biologische producten en SPN (Streekproducten Nederland) mogen wl criterium zijn, - lokaal geproduceerd mag niet EU Services Directive (met dank aan Annemiek Canjels, prov. Limburg, FoodLinks project)

Richtlijn 2006/123/EC van het Europees Parlement en de Raad (= lidstaten): Verbiedt het stellen van speciale eisen die de Vrije Markt belemmeren, of het voortrekken van bepaalde bedrijven Maar mag bepaalde publieke belangen veilig stellen (bijv. gezondheid, veiligheid, milieu) Evaluatie: EU Foodlinks project Het aanbesteden verloopt nog moeizaam: beleidsmakers die het beleid willen veranderen,( bijv.

verduurzamen, werkgelegenheid bevorderen etc.) hebben niet veel contact met: de mensen die verantwoordelijk zijn voor de financin, de aanbesteders. Die zijn huiverig. Maar uit de case-studies in Foodlinks bleek dat de kosten niet erg omhoog gaan als het aanbesteden vergroend wordt, en dat er mooie resultaten kunnen worden behaald. (Malm, Tukums in Letland, etc.) Creatief aanbesteden (bijv. 30% voor de prijs, 70% andere criteria, daarop kunnen kandidaten scoren.) - niet vermelden: plaatselijke boeren (die in Afrika zijn nog armer). - Minder vervuiling door minder vervoer is nog maar de vraag.

(p.s.niet te bang zijn: er is nog nooit een rechtszaak geweest) creatief omgaan met criteria: - vers voedsel eisen, seizoensgebonden, of kleine CO2 voetafdruk, - specifieke producten zoals verse uitloop eieren, duurzame vis, etc. - welzijn (lokale werkgelenheid) gehandicapten (producten van zorgboerderij) (Je kunt TEVOREN al leveranciers in kaart brengen, en de aanbesteding op hen toesnijden. ) om MKB kansen te geven: pakketten opsplitsen: In Den Haag bijv.: 4 kavels: kant en klaar lunches voor vergaderingen (bijna 100% bio) / koel en vries / droge kruidenierswaren / brood en banket. Stedennetwerk Stadslandbouw:

Agenda Stadslandbouw Agenda Stadslandbouw: 7 voornemens (plus 4 vragen aan de overheid), ondertekend door 19 gemeentes. o.a.: - Onze gemeente geeft het goede voorbeeld door regionale- of stadslandbouwproducten op te nemen bij de aanbesteding van de eigen catering; - Onze gemeente stimuleert andere (semi-)overheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen of grote onderwijsinstellingen) om dit voorbeeld te volgen.

Deze twee goede voornemens zijn aangevinkt door: Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, Dordrecht, Ede (Amersfoort: EU stedennetwerk URBACT: zelfde doestellingen) Resultaten na een jaar: moeizaam Rotterdam: veel klanten, grootschalig. Veel schijven. Eigen service-bedrijf, landelijke cateraar Eurest, landelijke leverancier/serviceberijf Deli XL; lastig Den Haag: eigen catering. Bezig met nieuwe regels: CO2 neutraal, en MKB stimuleren. 4 kavels; Begonnen m. brood/banket van lokaal bedrijf Nijmegen: boeren(- coperatie Oregional) willen wel, gemeente (nog) niet;

incidenteel. (Veel gepraat, weinig resultaat.) Grote cateraar Albron Dordrecht: nieuwe regels samen met Drechtsteden. Nog geen lokale catering, wel Fair Trade. Grote cateraar Albron. Ede: het bedrijfsrestaurant is uitbesteed aan een ondernemer. Ede betrekt vlees van het plaatselijke bedrijf Ecofields Amersfoort: Vitam restaurant, (Vitam = landelijk, duurzaam maar niet regionaal) biedt wel handfruit van Willem &Drees. Incidenteel SPN Vragen/ initiatieven Stimuleert de gemeente instellingen om lokaal aan te besteden? ( Rdam wel, anderen - nog - niet. )

Lokaal en/of biologisch? Heeft men gezocht naar groepen boeren, bijv. onder Buurman Boer? (per provincie, zie site Platform ABC) .. diverzio.nl (koks), vredeseilanden.be/duurzame-grootkeukens Biologischelandbouw.org : Milieuwinst op het Menu, Proef de Smaak van Flevoland

Recently Viewed Presentations

 • Roach: Introductory Clinical Pharmacology

  Roach: Introductory Clinical Pharmacology

  Anticholinergic effects (cholinergic blocking) Dryness of mouth, nose, and throat; thickening of bronchial secretions ... individuals undergoing monoamine oxidase therapy, and in patients with angle-closure glaucoma, stenosing peptic ulcer, symptomatic prostatic hypertrophy, and bladder neck ...
 • SHSM Gr.10 Information Session Friday, Dec 9, 2016

  SHSM Gr.10 Information Session Friday, Dec 9, 2016

  The College SHSM Construction program is a hands on learning environment where students will learn and understand many aspects of Construction either at Co-op or in the shop. Main focus of the program is on Carpentry, Electrical, Plumbing and Drywall...
 • MnDOT Presentation

  MnDOT Presentation

  Ed Johnson and John Garrity, MnDOT. 2016 (1) "Research Pays Off Seminars" ... States continue to look for effective ways to recycle materials into unbound bases.
 • Business Writing Skills

  Business Writing Skills

  Firefighters rescued a dog from a car that had a broken leg. Avoid Unclear Pronoun References… it??? Although the motorcycle hit the tree, it was not damaged. If you receive an e-mail titled "Win A Holiday," do not open it....
 • Regions

  Regions

  • climate, landform, or vegetation. • capital city, states, regions. Functional . ... Cylindrical map projection. ... These four New York counties (New York, Kings, Queens, and Bronx) have a combined African-American population of 2,121,882 and outnumbers the total number...
 • User, Task and Needs Analysis

  User, Task and Needs Analysis

  User, Task and Needs Analysis. Overview. Needs analysis. Types of analyses. Job/Task analysis. Audience analysis. Data-collection techniques. Needs analysis. 1st phase of analysis. It focuses on determining the current state and the desired state and the discrepancies between them +...
 • www.justanswer.com

  www.justanswer.com

  Sofia's Mommi "A Unique fashion Boutique" Connie Reynosa Axia College of University of Phoenix
 • SACT (Systemic anti-cancer therapy) Overview and Screening ...

  SACT (Systemic anti-cancer therapy) Overview and Screening ...

  Endocrinopathies. Hepatitis. Pneumonitis. Nephritis or renal dysfunction. Management should involve specialists, ESMO or local guidelines. Steroids are mainstay of treatment for immune-related toxicities. Most toxicities can be resolved but endocrinopathies tend to require lifelong management, e.g. levothyroxine supplementation for hypothyroidism