Elipsa, Zeugma

Elipsa, Zeugma

ELIPSA, ZEUGMA Petra Libkov 14.4.2010 ELIPSA Z eckho slova ellipsis = nedostatek, chyba, vynechn Oznaovna t vpustka (vpustek) ELIPSA = vynechn takovch slov nebo vt, kter oznauj skutenosti znm ze situace nebo z kontextu, a kter si proto meme bez deformace smyslu doplnit. Pinou elipsy bv siln citov vzruen nebo snaha vyjadovat se strun a neopakovat se ELIPSA Rozliujeme

tyto druhy: a)elipsa aktuln zvisl na kontextu projevu a lexikalizovan a)elipsa ustlen nap. Je est. Eliptick vty jsou bn v hovorovm stylu, zejmna v dialogu nebo v rozkaze (tak npisy, nadpisy, telegramy, drobn zprvy) Uplatuje se tak v publicistickch projevech a v umleckm stylu (v ei autorsk i v ei postav)

ELIPSA - pklady Dialog nka a hosta: nk: Dte si? host: Gul se esti a mal svtl. Po jdle: host: Platit. nk: Okamek! Sedmdest est. host: Osmdest. Zajist poznvte, co vyplynulo ze situace, a jak slova jet mohla bt uita. ELIPSA - pklady Nevm, kam dv. Ztra musm do Londna. tlo jeho skla na skle lec (K. J.

Erben) Kolik je? Prodava pi placen: Kartou nebo hotov? Po zkouce se zeptme studenta: Za kolik? Hodie mihi, cras tibi (dnes mn, ztra tob.) Aut Caesar, aut nihil. (Chci bt bu Caesarem, nebo nim) Et tu, mi fili? (I ty, mj synu?) ELIPSA Bn pouit elipsy je v podku. Nevhodn elipsa pat k chybm ve

vtn stavb. Vypustme st sdlen, kter znme. Adrest vak tuto skutenost nezn a text nemus sprvn pochopit. Nap. Policista byl pokozenho navtvit. Stle jet nemohl vypovdat. (Kdo nemohl vypovdat?) ZEUGMA Pejato z etiny = spojen Zeugma chybn speen vazeb = odchylka od pravideln vtn stavby. Vznik spojenm jednoho pdu se dvma rznovazebnmi slovesy. Mluvnicky sprvn je tak pouze posledn spojen. Dochz

k nmu nkdy v pekladech pod tlakem syntaxe originlu. Nap: .. nesnm, bojm se, nenvidm vs.. (esk peklad Anny Kareninov) splv vazba akuzativn s genitivn ZEUGMA Za speen rznch vazeb se tak povauje: a)Navzn vrazu na dc vtn len pomoc dvou pedloek, z nich kad vyaduje rzn pd: nap. Vsledky nelze oekvat ped nebo bhem mrovch

rozhovor. b)Souadn spojen pvlastk neshodnch, kter vyaduj jin navzn na dc jmno: nap. Pro podobn typ chovn a boje s vnjm neptelem nen v zkon opora. ZEUGMA - pklady Starala se a vyuovala svho syna.(strarat se o koho, co, vyuovat koho co). Pednesl a diskutoval svj refert.

(pednet koho co/pp. komu, emu a diskutovat koho co) Sprvn znn: Starala se o svho syna a vyuovala ho. Pednesl svj refert a diskutoval o nm. pomeme si tm, e pedmt ve druh vt nahradme zjmenem. ZEUGMA - pklady Sylvestr Stallone nael a ujal se velmi

chlupatho psa, ktermu dal jsmno Charlie. vyskakovn a naskakovn do tramvaje nien a lapn po trvnku zneuvn A a pltvn prodnmi zdroji tak jsem osobn vidla a mluvila s nam jubilantem.

ZEUGMA v AJ a NJ Anglitina: V tomto jazyce je speen vazeb zcela bn, ba stylisticky elegantn: Nap: They love and take care of their children. (= Miluj sv dti a staraj se o n.) Nmina: Podobn jako J v tomto ohledu mn prun: Nap. Sie lieben und kmmern sich um ihre Kinder. Sprvn: Sie lieben ihre Kinder und kmmern sich um sie. ZEUGMA Stylistika dnes pipout uit takovch zeugmat, jejich odstrann by vedlo k

pesnmu, ale tkopdnmu vyjden. Nap: Existuje ada faktor, kter hovo pro i proti vstupu do EU. Toleruje se i speen jmen, jejich koncovky jsou ve 2 pdech nhodou shodn, ale pouze pokud jde o konkurenci 1. a 4. pdu. Nap: Lze uskutenit a jsou divadeln ivotn i takov vci, kter ELIPSA, ZEUGMA - vlastn pklady elipsa: Jak je? Kdo to? Pejete si? Opova se! Tempo!

D quand? (Od kdy?) Cr nn? (Pro ne?) Nn dcte! (Nekejte!) Zeugma: ast pouvn a pltvn vodou je nedouc. Nememe chodit po nebo pes ciz pozemek. Chpu a souhlasm s tmto nzorem. Caedere et laedere bestiae nn hmnum est. (Bt a ubliovat zvatm je nelidsk)

Currere in et ex schol nn licitus est. (Bhn do a ze koly nen dovoleno) Zdroje: stav pro eskou a svtovou literaturu SAV. Slovnk literrn teorie. Praha: eskoslovensk spisovatel, 1984 KOSTEKA, Ji. esk jazyk pro 3. ronk gymnzi. Praha: SPN pedagogick nakladatelstv, 2002 PECH, Jaroslav. Schzky s etinou aneb hezky esky. Praha: NS Svoboda, 2007

MAJSOV BUCHTOV, Boena. Rtorika. Grada Publishing, 2006 http://www.mojecestina.cz

Recently Viewed Presentations

 • iWARP Redefined: Scalable Connectionless Communication Over ...

  iWARP Redefined: Scalable Connectionless Communication Over ...

  Addition of New Queue-pair (QP) Types. For reliable and unreliable datagrams. Current iWARP does not have QP types. QP Operations. QP Create: new input modifiers for datagram mode. QP Modify: need a pre-established datagram socket for RTS state. Work Requests....
 • CHAPTER 14 Formatting a Workbook Part 2 CMPTR

  CHAPTER 14 Formatting a Workbook Part 2 CMPTR

  a header row that contains titles for the different columns in the table. a total row that contains formulas summarizing the values in the table's data. You can create more than one Excel table in a worksheet. Creating an Excel...
 • GRASP: Designing Objects with Responsibilities

  GRASP: Designing Objects with Responsibilities

  GRASP: Designing Objects with Responsibilities Applying UML and Patterns Craig Larman Chapter 17 Glenn D. Blank CSE432, Lehigh University Chapter Learning Objectives Learn about design patterns Learn how to apply five GRASP patterns You've learned about static class diagrams and...
 • PKI Audits and Assessments - edu

  PKI Audits and Assessments - edu

  PKI Audits and Assessments "Another Bump on the Road" Noel Nazario, IRM Manager KPMG Agenda Background PKI "Audit" Activities PKI and other Audit Activities What's Next Discussion Background Qualifications Noel Nazario is a manager in KPMG's Washington DC, Information Risk...
 • The Dance between Accuracy and Bias - David A. Kenny

  The Dance between Accuracy and Bias - David A. Kenny

  Correspondence between a judgement and a criterion measure A Renewed Interest in Individual Differences Types of Measures Standardized Scales (fixed targets) PONS IPT CARAT Sternberg measures Agreement Across Targets empathic accuracy (EA) slide viewing Standardized Scales Develop a pool of...
 • Quiz 1 - Matthew Bolek

  Quiz 1 - Matthew Bolek

  Paragonimus spp. Paragonimus westermani Definitive Hosts Definitive Hosts Paragonimus kellicotti Chest roentgenogram of a patient with North American paragonimiasis Pathology and Symptoms Juveniles Asymptomatic Adults Tissue damage Ciliated epithelium Inflammatory response Worms become ...
 • Measuring outcomes Emma Frew Measuring outcomes October 2012

  Measuring outcomes Emma Frew Measuring outcomes October 2012

  Measuring outcomes Emma Frew October 2012 Learning objectives By the end of the session students should be able to Explain how different methods of economic evaluation may be appropriate in different circumstances; Describe the methods involved in obtaining quality of...
 • Laying the Foundation PPT

  Laying the Foundation PPT

  Unit 1: "St. Lucy's Home for Girls Raised by Wolves" by Karen Russell . Unit 2: Excerpts from . Black Swan . Green . byDavid Mitchell, and excerpts from . Letters to a Young . Poet. by Rainer Maria Rilke...