Eği̇ti̇mde Ölçme Ve Yazili Yoklamalar

Eği̇ti̇mde Ölçme Ve Yazili Yoklamalar

ETMDE LME VE DEERLENDRME: YAZILI YOKLAMALARIN ETKL Samih BAYRAKEKEN KULLANIMI Atatrk niversitesi Kazm Karabekir Eitim Fakltesi Atatrk niversitesi Fen Bilimleri Enstits 06 Mays 2011 Snavlar hakknda baz ilgin renci szleri altm konulardan hibir soru kmad.

Sorularn bir ounu anlayamadm. Sorularn tamam ezbere dayalyd. Zaman yetseydi hepsini cevaplandrabilirdim. Hocann nem verdii konulardan hi soru kmad. Sorular ok kolayd bouna almm. Bizim hoca kitapta yazlanlarn aynsn istiyor. 2/71 Snavlar hakknda baz ilgin retmen szleri Benim dersimden daha 100 alan kmad.

Ben ne yapaym bu rencilerin hepsi tembel olduklarndan kaldlar. Benim dersim nemli olduu iin geen renci says genelde azdr. Ben bir soru ile rencilerin neler bildiklerini ortaya karrm. Ben snav sorularm be dakikada hazrlarm. 3/71 Gnmz insannn geldii noktadaki en

nemli buluu; anlaynn deimesiyle hayatnn da deieceini anlam olmasdr. William James 4/71 Kendini mesleine en fazla adayanlar ve sonunda en iyi olanlar, genellikle kendi yeterlilik ve ustalk seviyeleriyle en az tatmin olan kiilerdir. Ksaca gerek profesyoneller asla tatmin olmazlar, daima becerilerini gelitirmeye yardmc olacak aralar ararlar. Kenneth D. Moore

5/71 Deien artlara ayn tepkileri vererek yaayamayz. Prof.Dr.Erol Gngr 6/71 almadan, renmeden ve yorulmadan rahat yaamann yollarn aratrmay alkanlk haline getiren milletler, evvela haysiyetlerini

sonra hrriyetlerini ve daha sonra istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Mustafa Kemal ATATRK 7/71 Konferans erii 1.Giri 2.lme Aralarnn zellikleri 3.Yazl Yoklamalarn zellikleri 4.Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler 5.Yazl Yoklamalarda Puanlama 6.lme lemlerinde Dikkat Edilmesi

Gereken nemli Noktalar Sorular ve Tartma 8/71 Okul Okul, belli bir program uyarnca iletilmekte olan bir davran deitirme kuruluudur. 9/71 Okulun Amac

Okulun en nemli amac, rencilerin renme kapasitelerini artrmaktr. 10/71 retmen retmen, retme-renme srecinin iletilmesinden sorumlu kiidir. 11/71

lme ve Deerlendirme Denetlenmeyen bir sre kontrol edilemez. Bunun iin de lme ve deerlendirme eitimin ayrlmaz bir parasdr. 12/71 lme ve Deerlendirme lme: Geni anlamyla herhangi bir nitelii gzlemek ve gzlem sonucunu saylar ya da baka sembollerle ifade etmektir. Deerlendirme: lme sonularnn ayn alana

ait bir kriter(lt) ile kyaslanarak bir deer yargsna ve bir karara ulama srecidir. 13/71 retim Srecinde Deerlendirme Yaklamlar Tanma ve Yerletirme Deerlendirmesi (Placement Assessment): Programn uygulanmasna balanmadan nce yaplarak n koul davranlarn varl ve derecesi belirlenir. zleme

Deerlendirmesi (Formative Assessment): Programn uygulanmas srasnda renme derecesi, retim yntemleri ve aralarnn uygunluu konusunda renciye ve retmene geri bildirim salama amal yaplr. Tehis Deerlendirmesi (Diagnostic Assessment): retim esnasnda rencilerin renme glklerinin ayrntl bir ekilde incelenmesi amacyla yaplr. Baar Dzeyi Belirleme Deerlendirmesi (Summative Assessment): Uygulama sonunda rencilerin yetime seviyesi ve retim programnn uygunluunu belirleme amacyla yaplr. 14/71

lme Hatas llen zelliin gerek deeri ile gzlenen deeri arasndaki farka lme hatas denir. lmede karlalan hatalar unlardr: -Sabit hata (Btn rencilere 5 puan fazla vermek) -Sistematik hata (Yazs gzel olana rencilere 5 puan fazla vermek) - Rasgele hata (Snav katlarnn dikkatsiz okunmas)

15/71 lmede Gvenirlik ve Geerlik Gvenirlik: lme aracnn bir zellii her seferinde ayn ekilde lebilme derecesidir. (Duyarllk, kararllk ve tutarllk) Geerlik: Bir lme aracnn lmeyi amalad zellii baka herhangi bir zellikle kartrmadan doru olarak lebilme derecesidir (Amaca uygunluk).

16/71 lme ve Deerlendirmenin Yararlar retmene renciyi tantr. renciye, davrann nasl deitirecei veya gelitirecei konusunda geri bildirim (feed back) salar. retmenin renciler ve uygulad retim yntem ve teknikleri hakknda salkl kararlar vermesine temel oluturur. Eitim hizmetinin daha nitelikli yaplmasn salar. Velilere rencinin durumunun ve geliiminin

bildirilmesi salanr. 17/71 lmede Geerlik ve Gvenirlii Etkileyen Olumsuz Faktrler lme aracndan kaynaklanan faktrler a) Ak olmayan ynerge b) rencinin okuma dzeyinin zerinde bir dil kullanlmas c) renci seviyesinin zerinde soru sorulmas d) Test maddelerinin teknik adan zayf olmas e) Sorularda belirsizlik olmas

f) llmek istenen davranlar iin uygun olmayan sorular sorulmas g) Az sayda soru sorulmas h) Sorularn uygun ekilde sralanp gruplandrlmam olmas 18/71 lmede Geerlik ve Gvenirlii Etkileyen Olumsuz Faktrler lme aracnn uygulanmasndan ve puanlanmasndan kaynaklanan faktrler:

a) rencilerin kopya ekmesi b) Puanlamann yanl ya da yanl yaplmas c) lme aracnn uyguland zamann veya ortamn uygun olmamas 19/71 lmede Geerlik ve Gvenirlii Etkileyen Olumsuz Faktrler rencilerden kaynaklanan faktrler a) rencilerin psikolojik durumlar (yksek snav kaygs v.s.) b) Cevaplarn geliigzel iaretlenmesi veya

cevaplarda blf yaplmas c) renci grubunun cinsiyet, ya ve eitim dzeyi dalmnn geni olmas d) Grubun llen nitelik asndan ok homojen ya da heterojen bir dalm gstermesi 20/71 Baarnn llmesinde Kullanlan Yazl Trden lme Aralar Objektif Testler * Ksa cevapl * Snflamal (Doru-Yanl) * Eletirmeli

* oktan semeli Yazl Yoklamalar (Subjektif Testler) *Snrl cevapl *Serbest cevapl 21/71 Yazl Yoklamalar Yazl yoklama: rencilere birka soru yazdrlp veya yazl olarak verilip belli bir srede yazl olarak cevap istenmesidir.

22/71 Snrl Cevapl Yazl Yoklamalar Snrl cevapl sorular: Cevabn niteliine, uzunluuna ve biimine ilikin snrlamalar konur. rnein, neden belirtin, iki benzerlik yazn, verilen bolua yazn gibi. 23/71 Snrl Cevapl Yazl Yoklamalar rnek 1: nsan gz ile kameray iki benzerlik ve iki farkllk yazarak iki stun halinde

karlatrnz. rnek 2: oktan semeli testlerin yazl yoklamalara gre avantajl olan iki zelliini yaznz. 24/71 Snrl Cevapl Yazl Yoklamalar rnek 3: Ali ve Mehmet 6. snfta okuyan rencilerdir. Her iki renci de di bakmna zen gstermektedirler. Yine her iki renci de sabah ve akam yemeklerinden hemen sonra dilerini fralamakta fakat len ve yemek aralarndaki beslenmelerinden sonra

dilerini fralamamaktadrlar. Ayn zamanda her iki renci alt ayda bir di hekimine muayene olmaktadrlar. Ancak Alinin dileri Mehmete gre daha abuk rmektedir. Bu duruma sebep olan faktrleri yaznz. 25/71 Serbest Cevapl Yazl Yoklamalar Serbest cevapl sorular: Cevabn ierii, nitelii ve uzunluu bakmndan cevaplayc serbest braklr. Genellikle zgn ve yaratc dnme, bunlar rgtleme ve

deerlendirme gcn lmede kullanlr. 26/71 Serbest Cevapl Yazl Yoklamalar rnek 1: Bir lme arac olarak oktan semeli testler ve yazl yoklamalar gl ve zayf ynlerini maddeler halinde yazarak karlatrnz. 27/71 Serbest Cevapl Yazl Yoklamalar

rnek 2: Yazl snavlarda puanlama anahtarnn kullanlmamas snavn geerlik ve gvenirliliini nasl etkiler? Aklaynz. 28/71 Serbest Cevapl Yazl Yoklamalar rnek 3: Bir kiinin Trk ve Dnya Edebiyat dersi alm olmas onun eski alarn politik, ekonomik, sosyal ve dini ynlerini daha iyi anlamasna nasl yardmc olabilir? Bu ders kiinin mevcut anlay ve modern hayata kar tutumunu nasl etkiler?

29/71 Yazl Yoklamalarn zellikleri retmenlerin en fazla kulland bir test trdr. 30/71 Yazl Yoklamalarn zellikleri Yazl yoklamalarda renciler cevaplarn

kendi cmleleriyle daha serbeste yazarlar. 31/71 Yazl Yoklamalarn zellikleri Bu tr snavlarda rencilerin; yazacaklarn seme, organize etme, sentezleme, deerlendirme, yaratclklarn kullanma ve iliki kurma gibi imkanlar bulunur. 32/71 Yazl Yoklamalarn zellikleri

oktan semeli testlerle yazl yoklamalarn karlatrlmas llen Davranlar oktan Semeli Test Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz dzeyindeki davranlarla, deerlendirme

dzeyindeki davranlarn bazlarnn lm iin uygundur. Yazl yoklamalar Sentez ve deerlendirme dzeyindeki davranlarn llmesinde ok elverilidir. Kavrama uygulama ve analiz dzeyindeki davranlarn llmesinde iyi saylr. Bilgi dzeyindeki davranlarn llmesinde uygun deildir.

33/71 Yazl Yoklamalarn zellikleri oktan semeli testlerle yazl yoklamalarn karlatrlmas eriin rneklenmesi oktan Semeli Test

ok sayda madde kullanlmasn, ieriin temsil edici biimde rneklenmesini mmkn klar. Yazl yoklamalar Az sayda soru kullanlmas, ieriin temsil edici biimde rneklenmesini engeller. 34/71

Yazl Yoklamalarn zellikleri oktan semeli testlerle yazl yoklamalarn karlatrlmas oktan Semeli Test Maddelerin Hazrlanmas yi madde yazmak gtr, zaman alcdr, az da olsa zel bilgi ve

beceri gerektirir. Yazl yoklamalar yi madde yazmak, oktan semelilerde olduu kadar g deildir, ok zaman almaz. 35/71 Yazl Yoklamalarn zellikleri oktan semeli testlerle yazl

yoklamalarn karlatrlmas oktan Semeli Test Puanlanmas Kolay, abuk, nesneldir. Puanlama gvenirlii yksektir. Yazl yoklamalar G, zaman alc, zneldir.

Puanlama gvenirlii dktr. 36/71 Yazl Yoklamalarn zellikleri oktan semeli testlerle yazl yoklamalarn karlatrlmas rencilerin Baar Puanlarn arptan

Etkenler oktan Semeli Test Baar puanlarn, okuma yetenei ve tahmin arptabilir. Yazl yoklamalar Yazma yetenei ve blf baar puanlarn arptabilir. 37/71

Yazl Yoklamalarn zellikleri oktan semeli testlerle yazl yoklamalarn karlatrlmas renme Srecine Olabilecek Etkisi oktan Semeli Test

Yazl yoklamalar rencileri, bakalarnn fikirlerini hatrlamaya, yorumlamaya ve analize tevik eder. Eitim srecinde olgusal bilgileri bir sistemletirme yapmakszn ezberlemeye yneltir. Kendi bilgilerini, fikirlerini ifadeye, btnletirip rgtlemeye tevik eder.

Aratrmalar gstermitir ki, bu tr test, rencileri, srekli ve anlayarak almaya yneltir. 38/71 Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler Yazl yoklamalar, objektif testlerle iyi bir ekilde llemeyen analiz, sentez ve deerlendirme gibi karmak renme rnlerinin llecei durumlarda kullanlmaldr.

39/71 Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler Yazl yoklamalarda aadaki soru trleri kullanlabilir. * Karlatrma .aras benzerlik ve farkllklar aklaynz. .ait olan aadaki iki metodu karlatrnz. * Sebep sonu ilikisi .nn ana sebepleri nelerdir?

.nn en muhtemel etkileri neler olur? 40/71 Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler * Dorulama Sizce aadaki alternatiflerden hangisi daha uygundur? Niin? Aadaki ifadeye katlma veya katlmama nedeninizi aklaynz. * zetleme . deki ana hususlar belirtiniz. . nn ieriini ksaca zetleyiniz.

41/71 Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler * Genelleme Aadaki verilerden birka geerli genelleme yapnz. Aadaki olaylar aklayabilen bir dizi ilkeyi ifade ediniz. * karsama Sunulan olgulardan hareket ederek, olduunda olmas en muhtemel olan nedir?

42/71 Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler * Snflama e gre aadaki maddeleri gruplandrnz. Aadaki maddeler hangi ortak zelliklere sahiptir? * Yaratma . iin dnebildiiniz birka yol neriniz. .. olmas halinde ne olabileceini gsteren bir hikaye tamamlaynz.

43/71 Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler * Uygulama Rehber olarak nn prensibini kullanarak aadaki problem durumunu nasl zebileceinizi anlatnz. nn prensibini temsil eden bir durumu anlatnz. * Analiz etme Aadaki paragraftaki mantk hatalarn aklaynz. nn ana zelliklerini belirterek aklaynz. 44/71

Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler * Sentez n kantlamak iin bir plan ortaya koyunuz. n gsteren iyi dzenlenmi bir rapor yaznz. * Deerlendirme nn zayf ve gl ynlerini aklaynz. yukarda verilen bir lt kullanarak nn bir deerlendirilmesini yapnz. 45/71

Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler Yazl yoklamalar da dier testler gibi uygulanan retim programnn ieriini iyi rneklemeli, yani mmkn olduunca kapsamaldr. Bunun iin snav sorularn hazrlamaya balamadan nce bir belirtke tablosunun oluturulmas yararl olacaktr. 46/71 Yazl Yoklama Sorularnn

Hazrlanmas in neriler Aada verilen Bloomun bilisel alan aamal snflandrmasnn gz nne alnmas sorularn hazrlanmasnda yararl olacaktr. 1. Bilgi 2. Kavrama 3. Uygulama 4. Analiz 5. Sentez 6. Deerlendirme 47/71 Belirtke Tablosu rnei Davranlar

Konular Hava Basnc Rzgar Scaklk Nem ve Sis Madde Say. Top. Bilgi Kavrama Hava durumu ile Hava ilgili temel oluumuna etki

kavramlar bilme eden faktrleri kavrama 4 3 2 1 10 2 4 3 2 11

Uygulama Verilen hava haritasn yorumlama 2 2 2 2 8 48/71

Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler Yazl yoklamalardaki sorularda renciden ne istenildii ak bir ekilde ifade edilmelidir. rnein, Kular niin g eder? sorusu renciler iin yeterince ak bir soru deildir. Bu soru Kularn sonbaharda gneye g etmesine neden olarak dnlebilecek faktr yaznz, bunlardan en muhtemel olan seerek seim nedeninizi aklaynz. eklinde ifade edilirse renci kendinden bekleneni daha iyi anlam olur. 49/71

Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler Bir alann bilimsel verileri yorumlama gcn nasl lersiniz? eklinde bir soruyu dnelim. Bu sorunun iyi bir soru olduunu syleyemeyiz. nk alann kim olduu, hangi dzeyde olduu belirtilmemitir. Ayrca aklama m yaplaca yoksa sadece yntemin adnn m yazlaca ak deildir. 50/71

Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler Sorulara uygun cevaplarn verilebilmesi iin rencilere yeterli zaman tannmal ve her bir sorunun cevaplanmas iin gerekli yaklak zaman belirtilmelidir. Genellikle retmenlerin sorular zme srelerinin yaklak kat bir zaman rencilere tanmalar nerilmektedir 51/71

Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler Yazl yoklamalarda seimlik sorulardan kanlmaldr. Baz renciler nemli bilgi ve becerilerin llmesini amalayan sorularn cevaplandrlmasndan kanabilirler. Ayrca seimlik sorular puanlarn kyaslanma imkann ortadan kaldrr. 52/71 Yazl Yoklama Sorularnn

Hazrlanmas in neriler Sorular snavdan nce her renci iin bir adet decek ekilde oaltlmaldr. Yani sorular rencilere basl olarak verilmelidir. 53/71 Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler Sorularn banda cevaplama ilemine ilikin kurallar belirten bir aklama ya da ynerge bulunmaldr.

54/71 Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler rnek Ynerge: Aada, her biri 20 puan deerinde olan 5 soru vardr. Sorularn tmn cevaplandrmak iin tannan sre 60 dakikadr. Her bir soruya yaklak olarak eit zaman ayrn. Cevaplarda; ilgisiz, iirilmi veya blf ifadeler iin negatif puan kullanlacaktr. Cevaplamaya istediiniz sorudan balayabilirsiniz.

55/71 Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler Yazl yoklamalarda sorulacak sorularn glk dereceleri belirlenmelidir. Sorular; ok kolay kolay orta g ok g eklinde dzenlenebilir.

56/70 Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler rnein, 10 soruluk bir snavda sorularn glk derecesine gre dalm yle olabilir: 1 soru ok kolay 2 soru kolay 4 soru orta 2 soru g 1 soru ok g 57/71

Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler Bir snavn gvenirlii dier etkenler sabit kalmak artyla ancak her soru snfn % 50 si tarafndan doru cevaplandrlabildii takdirde en byk deere ular. ok zor sorulardan oluan bir snavn gvenirlii dk olaca gibi, ok kolay sorulardan oluan bir snavn gvenirlii de dk olur. 58/71 Yazl Yoklama Sorularnn

Hazrlanmas in neriler Yazl yoklama sorular kitap ve dier yazl kaynaklardan aynen alnmamaldr. Sorular birbirlerinden bamsz olarak cevaplandrlabilmelidir. 59/71 Yazl Yoklama Sorularnn Hazrlanmas in neriler Yazl yoklama sorular kontrol listesi Evet Hay r

1- Amaca en uygun olan test yazl yoklama mdr? 2- Sorular karmak davranlar lecek zellikte midir? 3- Sorular dersin hedef davranlar/kazanm ile ilikili midir? 4- Her bir soru beklenen cevab ak olarak ifade etmekte midir? 5- Snavla ilgili ak bir ynerge verilmi midir? 6- Sorularn cevaplandrlmas iin yeterli zaman verilmekte midir? 7- Sorular hazrlayp bir sre getikten sonra tekrar kontrol ettiniz mi? 60/71

Yazl Yoklamalarda Puanlama Yazl yoklamalar; genel izlenimle puanlama, snflama ile puanlama, sralama ile puanlama, puanlama anahtar ile puanlama yntemleri kullanlarak puanlanabilir 61/71 Yazl Yoklamalarda Puanlama Puanlayc (retmen) okuduu kadn kime ait olduunu bilmemelidir.

Puanlayc; ifade becerisi, yaz gzellii gibi faktrlerin puanlamada yanltc rol oynadnn bilincinde olmaldr. Yani dersin hedef davranlar arasnda olmayan hibir faktr puanlamaya etki etmemelidir. 62/71 Yazl Yoklamalarda Puanlama Yazl yoklamalarda cevaplar okunurken, ayn soruya verilen tm cevaplar okunduktan sonra dier soruya geilmelidir (Soru soru

puanlama yaplmaldr). 63/71 Yazl Yoklamalarda Puanlama renciler hakknda nemli kararlar verilecekse puanlama ilemi birden fazla bamsz puanlayc tarafndan yaplmaldr. 64/71 Yazl Yoklamalarda Puanlama

Yazl yoklamalarda sorulara verilen ilgisiz, iirilmi veya blf cevaplarla ilgili olarak ne yaplaca nceden kararlatrlarak rencilere duyurulmaldr. Puanlama anahtar ile yaplan puanlamada negatif puanlar kullanlabilir. 65/71 Yazl Yoklamalarda Puanlama Snflama yntemi ile puanlamada cevap

katlar iyi, orta, zayf gibi gruplara ayrlarak puanlanr. 66/71 Yazl Yoklamalarda Puanlama Anahtarla puanlama ynteminde ise puanlama anahtar kullanlarak puanlama yaplr. 67/71

Yazl Yoklamalarda Puanlama rnek puanlama anahtar Soru: zmleme organ olarak yapraklarn yass ve geni yzeyli olular bitkiye ne gibi yararlar salar ve ne gibi glkler karr? Anahtar Yararlar: a) Ik enerjisini sourma yzeyi artar (genilik) .. b) Ik enerjisi ieriye girebilir (yasslk) c) CO2 alp O2 vermeyi kolaylatrr ... d) Su buharlamas kolay olur (Suyun fazla olduu hal).. Glkler: e) Su kayb ok olur (Suyun kt olduu hal) .. Toplam 10

Negatif Puan: (c) deki bilgiyi tersine yazmak -1 (d) ile (e) yi ayramamak Puan 2 2 2 2 2 -1

68/71 lme lemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar Sorular son derece ak ve anlalr olmaldr. Sorular derste ilenen konularn tamamn veya tamamna yaknn kapsayacak ekilde hazrlanmaldr. Bunun iin soru says mmkn olduunca fazla olmaldr. Sadece hatrlamay gerektiren trden sorulardan kanlmaldr. Bunun iin de dorudan derste ilenen veya kitapta bulunan bilgilerin ayns cevap olarak istenmemelidir.

69/71 lme lemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar Sorular mmkn olduunca rencilerin st dzey dnme ve hayata ynelik problem zme becerilerini kullanmalarn gerektiren trden olmaldr. lme ilemlerinde oklu teknikler kullanlmaldr. rnein yazl yoklama, oktan semeli test, proje sunumu, proje raporu, retmen gzlemleri, akran deerlendirme,z deerlendirme, grup deerlendirme, geliim dosyalar (portfolyo) vb. teknikler kullanlabilir.

retmen lme ileminde dikkate alaca ltleri (Dereceli puanlama anahtar dier adyla Rubrik) dnem banda belirlemeli ve bunlar rencilerle paylamaldr 70/71 lme lemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar lme ilemleri yaplrken fiziksel ve psikolojik koullarn uygun olmasna dikkat edilmelidir. lme teknii llecek zellie uygun olmaldr. rnein rencilerin laboratuar

ara gerelerini kullanma becerilerini yazal yoklama ile lme uygun deildir. lme aralarnn hazrlanmas aceleye getirilmemelidir. 71/71 Yararlanlan Kaynaklar Ahmann, J. S. and Glock. M. D. Evaluatng Pupil Growth, 4th ed. Allyn and Bacon, Boston, 1971. Airasian, P. W. Classroom Assessment, 5th ed. Mc Graw Hill, New York, 2005 Aksu, M., Demir, A., ztin, C. ve Payko, F. Etkili retim Semineri Notlar, 11-12 Haziran

2002,Erzurum. Berberolu, G. Snf i lme Deerlendirme Teknikleri, Morpa, stanbul. 2006. Burke, K. How to Assess Authentic Learning, 4th Edition, Corwin Press, California, 2005. Karip, E. (Ed.) lme ve Deerlendirme, 2. Bask, Ankara, 2008. Yararlanlan Kaynaklar Kubiszyn, T. and Borich, G. Educational Testing and Measurement. 7th ed. Hoboken: John Wiley,2003. Linn, R.L. and Gronlund, N.E. Measurement and Assessment in Teaching, 7th ed. Prentice- Hall, New Jersey, 1995.

Linn, R.L. and Miller, M.D. Measurement and Assessment in Teaching, 9th ed. Pearson Prentice- Hall, New Jersey, 2005. zelik, D.A. lme ve Deerlendirme. SYM Yaynlar Ankara, 1992. Tekin, H. Eitimde lme ve Deerlendirme. Yarg Yaynevi, Ankara, 1991. Turgut, M.F. Eitimde lme ve Deerlendirme Metotlar. Yargc Matbaas, Ankara, 1983. Teekkr Bu sununun hazrlanmasndaki deerli

katklarndan dolay Yrd. Do. Dr. Osman SAMANCI ya ve Yrd. Do. Dr. Suat ELK e teekkrlerimi sunuyorum.

Recently Viewed Presentations

 • WEBMASTER SKILL SESSION - Purdue University

  WEBMASTER SKILL SESSION - Purdue University

  You can map \\epics.ecn.purdue.edu\epics\xxx\ to T: (or Z:) for convenience. In the T: drive, your webpage files live in the WWW folder. Your homepage is index.html, index.php, index.htm, etc. For off campus , you need to be connected to Purdue...
 • New Technologies Course - Boston University

  New Technologies Course - Boston University

  Modality Principle. People learn better when words are presented as narration rather than text. Limited amount of "working memory" means that in certain situations you should use printed text to support sensemaking, e.g. if words are: Technical.
 • Chapter 23 { Electric Potential (cont.) 2012 Pearson

  Chapter 23 { Electric Potential (cont.) 2012 Pearson

  C. remains the same. D. becomes 1/2 as great. E. becomes 1/4 as great. You reposition the two plates of a capacitor so that the capacitance doubles. There is vacuum between the plates. If the charges +Q and -Q on...
 • Other Frictional Losses

  Other Frictional Losses

  Other Friction Losses Valves and Fittings * * * * * * * * * * * * * * * Goals Calculate frictional losses in a system containing valves, fittings, and sudden expansions and contractions Express frictional losses in...
 • www.fujitsu.com

  www.fujitsu.com

  Principles of Open-Information Communities Karl Fogel [email protected] Your Volunteer Community? Principles of Participation Participants are people, not companies Make it rewarding to do things right Make it easy to do things right Make decisions in public Document the culture Don't...
 • BHASVIC MTHS A1 DOUBLES ASSIGNMENT 8B 1 (a)

  BHASVIC MTHS A1 DOUBLES ASSIGNMENT 8B 1 (a)

  BHASVIC MαTHS. A1 DOUBLES ASSIGNMENT 8B. 3. A bag contains a large number of coins. It contains only 1p, 5p and 10p coins. The fraction of 1p coins in the bag is q, the fraction of 5p coins in the...
 • Arvutialgebra süsteem WIRIS

  Arvutialgebra süsteem WIRIS

  Arvutialgebra süsteem WIRIS Anti Teepere Eno Tõnisson Taustal Tiina Lasn Kava Kes? Kursusest Arvutialgebra süsteemid matemaatikaõppes WIRIS Kursuslased Kõik maakonnad va. valimisringkond nr. 5 (Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa).
 • Programming and Problem Solving with C++, 2/e

  Programming and Problem Solving with C++, 2/e

  Sylvia Sorkin Last modified by: LinHo Created Date: ... Times New Roman Arial Monotype Sorts Arial Rounded MT Bold Courier New Courier Arial Black Double Lines Chapter 12-1 Arrays Chapter 12 Topics PowerPoint Presentation Structured Data Type Declare variables to...