Die driehoekige sirkel

Die driehoekige sirkel

DIE DRIEHOEKIGE SIRKEL Car o Corrie Vorster Steve Steyn Marcia Salome INLEIDING TOT DIE ROMAN

Eendag, lank lank gelede, was daar drie varkies wat plan moes maak met lastige wolf wat hulle wou opvreet. In verhaal gebeur daar iets met iemand op gegewe tyd en op gegewe plek. Dit word vertel deur iemand. Verhaal is basies reeks gebeure wat (soms) logies op mekaar volg. Dit het duidelike begin, middel en einde. Verhaal bestaan dus uit sekere elemente / komponente wat alles saam die epiese elemente in die verhaal genoem word. EPIESE ELEMENTE IN N VERHAA

Wie tree op? : Karakters Waar gebeur dit? : Ruimte Wanneer gebeur dit? : Tyd Wat kom die karakters oor? : Gebeure Wie is aan die woord? : Verteller Wat wil die verhaal vir ons s? : Tema OORSIG "Caro Eksteen keer na 12 jaar terug na haar tuisdorp met net een doel voor o: vergelding. Diegene wat haar as jong tiener uitgebuit, gespot en verwerp het, moet weet hoe dit voel om verneder en verlon te word. Na soveel jare eien niemand die onderwyseressie as die oorgewig, naewe Karolientjie van die verkeerde kant van die dorp nie, en kan sy haar planne in werking stel.

Maar Caro het nie rekening gehou daarmee dat sy emosioneel betrokke gaan raak by die lewens van haar kollegas en leerders nie - die aantreklike Steyn Brink, die oulike verloofde paartjie Betsie en Dirk, die bitsige Salome, en die plomp, ongelukkige tiener Lauren, in wie sy soveel van haar eie hartseer jeug herken. Wanneer Caro aanbied om die skool se Graad 11-krieketspan af te rig, raak dinge eers ingewikkeld. Die seuns vind dit moeilik om 'n vroulike afrigter te aanvaar, en wanneer rassisme in die span die kop uitsteek, kom Caro voor haar grootste toets te staan. Ironies is dit egter juis rassespanning onder die jong spelers wat Caro in staat stel om die tragiese gebeure van haar verlede te konfronteer."

VERGELDING/WRAAK VS. INKEER Redes waarom mense wil wraak neem: Persoonlike verlies (materieel, persoonlik, ens.) Om eer te herstel Om mense terug te kry vir wat hulle aan jou gedoen het Nog redes???? KARAKTERISERING Karakters is draers van verhaalgebeure. Sonder karakters sou die teks bloot beskrywing of bepeinsing wees.

Basies TWEE soorte karakters: Hoofkarakter(s) en newekarakters. Die hoofkarakter (protagonis) word baie volledig uitgebeeld en deur sy/haar interaksie met ander karakters/omstandighede is daar karakterontwikkeling, d.w.s. die karakter aan die einde van die verhaal is nie meer dieselfde persoon as aan die begin van die verhaal nie. Die hoofkarakter word ondersteun deur sommige newekarakters en ons noem hulle ook protagoniste. Newekarakters wat die hoofkarakter teenstaan, is die

antagoniste. Karakterisering (vervolg) Caro is die hoofkarakter. Sy keer tydelik terug na die skool waar sy jare gelede leerder was sodat sy kan wraak neem vir wat aan haar gedoen is. Ou Dok, Steyn en Betsie ondersteun vir Caro Salome, kollega van Caro (wat jaloers is op Caro oor haar

groeiende vriendskap met Steyn) en George Thompson, graad 11leerder (hy is kwaad vir Caro omdat sy nie sy rassistiese houding ondersteun nie), is die antagoniste in die verhaal hulle opponeer haar. Ou Dok, Steyn, Betsie, Dirk, Salome, George, die ander leerders, Steve, Marcia, Steyn se ma en mnr. Buys, is almal newekarakters. Deur haar omgang met hulle, ontwikkel Caro en sien sy uiteindelik af van haar vergeldingsplanne en vind liefde by Steyn. KARAKTERISERING (VERVOLG) Karakterbeelding en karakterisering geskied deur: Uiterlike beskrywing en naamgewing Uiterlike houding van karakter wat spruit uit innerlike emosies

Dialoog en handeling Wat ander karakters van die hoofkarakter s of dink Hoofkarakter se reaksie op ander karakters Wat die verteller vir ons van die karakter s Beskrywing deur die verteller: Pieter is n dief. Die handeling van n karakter: Pieter druk die sjokolade skelm in sy sak. Dialoog: Het jy gehoor? vra Susan. Hulle het Pieter gevang met sjokolade in sy sak. En hy het nie daarvoor betaal nie! Denke, gedagtes: Ag, niemand sal sien as ek die sjokolade vat nie, dink Pieter. Benaming: Het jy gesien wat Lang Vingers gedoen

het? Selfbeskouing: Ag, ek is mos n gawe ou. INTRIGE (GEBEURE/PLOT) Gebeure is alle handelinge, dialoog, emosies en denke van karakters Dit ontwikkel die spanningslyn logies en hou die leser genteresserd Gebeure moet funksioneel wees Verskillende soorte romans gebaseer op die gebeure: histories,

romanties, jeug, speur, ens. Die driehoekige sirkel is basies liefdesverhaal (Caro en Steyn) Dit het ook raakpunte met jeugverhaal (Caro en die leerders) AGTERGROND / MILIEU / RUIMTE Verwys na die plek waar die gebeure afspeel. Sluit in: Sosiale Kulturele, en Politieke omgewing Karakters beweeg in hierdie ruimte sodat die verhaal realisties vertoon Word deur die verteller of karakters beskryf / ervaar

AGTERGROND (VERVOLG) Ruimtes in die verhaal: Caro se skool (waar sy leerder was en nou onderwyseres is) Skoolkoshuis Blikkiesdorp waar arm mense bly aan die rand van die dorp Die Steyns se plaas Verwysing na Tshwane Skool se sportvelde baie belangrik! (Waar Caro draf en wat in haar gedagtes omgaan; waar sy as leerder swanger geword het) TYD Twee soorte tyd:

Verteltyd: getal bladsye in die boek (216 pp) Vertelde tyd: Algehele tyd waaroor die verhaalgebeure afspeel. (In Caro se geval is dit vanaf haar kinderdae tot en met die huidige) Tyd kan chronologies verloop: A B C of dit kan teen die einde begin en dan deur terugflitse na die verlede die verhaalgebeure beskryf. Vooruitskouings van gebeure kan spanning / afwagting verhoog (Caro se gedagtes laat die middag by die verlate skool) Terugflitse vanuit die hede na die verlede skep ook spanning

TYD (VERVOLG) Verteltyd is 216 bladsye en vertelde tyd etlike jare Gebeure geskied chronologies met terugflitse na Caro se geheim Spanning / vooruitskouende afwagting word geskep oor Caro se drang na vergelding Die sirkel in die titel dui ook op die verlede wat voltrek word in die hede die verlede en die hede kom weer bymekaar uit

VERTELLER Die verteller is die stem / spreker in die verhaal. Moenie verwar word met die skrywer nie, behalwe wanneer dit outobiografies is Soorte vertellers Eerstepersoonsverteller / ek-verteller Derdepersoonsverteller Ek-verteller kan meer geloofwaardig voorkom, maar is beperk tot sy eie persepsie van ander karakters, bv. hy kan nie in hul koppe lees nie, maar oordeel / lewer kommentaar op grond van ander se optrede, ens. Nog nadeel is dat wanneer daar lewensgevaarlike situasies is, die leser nie verwag dat die verteller sal sterf nie want daar is daar niemand om die

storie verder te vertel nie (met uitsonderings). Derdepersoonsverteller kan karakter in die verhaal wees, maar nie noodwendig nie. Hy tree ook alwetend en alomteenwoordig op KONFLIK / BOTSING Konflik lei tot spanning en laat dinge gebeur. Soorte konflik Innerlike konflik. Caro se worsteling met haarself oor haar vergeldingsdrang en onsekerheid wat die einde gaan inhou Uiterlike konflik. Caro se interaksie met Salome (haar jaloesie op Caro oor haar vriendskap met Steyn); konflik tussen Caro en George oor sy rassistiese houding. Ook botsing met Steve wanneer

hy gekonfronteer word met hul verlede Botsing met omstandighede / omgewing. Haar herinneringe aan die minder gegoede deel waar sy gebly het, Blikkiesdorp; die rugbyveld by die skool waar sy swanger geraak het, ens STEMMING / TOON / ATMOSFEER Stemming en toon verwys na die gemoedstemming of atmosfeer wat in die roman geskep word deur die interaksies van karakters. Stemming van afwagting oor Caro se redes vir haar terugkeer na haar alma mater. Ook die naderende konfrontasie tussen Caro

en Steve White dreigende stemming weens Salome se katterigheid met Caro en die onderonsies tussen Caro en George en sy pa rustige stemming op Steyn-hulle se plaas Wisselende spanning van moedeloosheid oor George se invloed in die krieketspan en ekstase wanneer hulle die sterker span klop positiewer en liefdevoller stemming tussen Caro en Steyn namate hul verhouding groei

TEMA / BOODSKAP Sentrale tema: KIES DIE WAARHEID BO DIE LEUEN TEMA IS GEWOONLIK UNIVERSEEL Caro het as skooldogter verkeerde keuses gemaak wat haar tot in haar volwasse lewe benvloed het. Eers nadat sy die waarheid aan Steyn-hulle openbaar het, kry sy bevryding. BOODSKAP: IETS MEER SPESIFIEK WAT DIE SKRYWER IN SY TEKS WIL OORDRA ENKELE BOODSKAPPE IN DIE ROMAN Misplaaste waardes lei tot persoonlike en sosiale

wanverhoudings Geestelike rykdom word laer geag as materile rykdom Rassevooroordele vernietig harmonie binne spanverband Vergeldingsdrang bring nie vrede en geluk nie Liefdesverhouding kan slegs op wedersydse vertroue en eerlikheid gebou word. DANKIE

Recently Viewed Presentations

 • Lecture Notes MSE 601 Engineering Statistics Ahmad R ...

  Lecture Notes MSE 601 Engineering Statistics Ahmad R ...

  Lecture Notes MSE 601 Engineering Statistics Ahmad R. Sarfaraz Manufacturing Systems Engineering and Management California State University, Northridge
 • Chapter One - willersprofessor1.weebly.com

  Chapter One - willersprofessor1.weebly.com

  Thank You For Arguing / Chapter One **Important Term** Chiasmus —a crisscross figure that repeats a phrase with its mirror image. "You can take the boy out of the country, but you can't take the country out of the boy."...
 • EAS 522 Chapter 7 - Globalization

  EAS 522 Chapter 7 - Globalization

  * Source: Schwartz 2003 * * Summary and Conclusions Globalization is certain business trend, as the Asian markets will expanding at a high growth rate in the next 15 to 20 years Ample opportunities for those who are prepared with...
 • Operation Context and Use Case Focus Group

  Operation Context and Use Case Focus Group

  The HA Altimeter-Setting message is used to communicate altimeter reference data for a particular station, generally an airport. The altimeter reference data includes the data reporting time (35a), the reporting station (13.3), and the altimeter setting (34a).
 • Strategies for Achieving Advantage

  Strategies for Achieving Advantage

  Rewards and recognition are strongly linked. Lessons from Growth Leaders: (1) Invest in Innovation Talent. Invest in developing the competences of innovation leaders. Communicate the growth strategy throughout the organization* Stay involved in project reviews.
 • JEOPARDY! Click Once to Begin The Eight Parts

  JEOPARDY! Click Once to Begin The Eight Parts

  JEOPARDY! Click Once to Begin The Eight Parts of Speech Template by Modified by Bill Arcuri, WCSD Chad Vance, CCISD
 • Integrated Pest Management in the 21st Century

  Integrated Pest Management in the 21st Century

  Introduction to Integrated Pest Management (IPM) This is the introduction to Integrated Pest Management, and is the first presentation in a curriculum series produced for Agriculture classrooms and natural resource education venues by the Iowa State University Integrated Pest Management...
 • The BBQ statement: talking about research Graduate Researcher

  The BBQ statement: talking about research Graduate Researcher

  "I'm thinking to build on the work of Z, and perhaps design a new methods/ set of techniques to take us to a different level of understanding." "Those methods are likely to involve…" Image source: Modnar, Morguefile.com, CCO