Dias nummer 1 - WordPress.com

Dias nummer 1 - WordPress.com

(Social) Konstruktionisme Der findes ingen objektivitet ingen absolutte sandheder De store fortllingers tid er forbi Videnskab er kun n af mange andre mulige fortllinger fortllingens sandhed bestemmes af det sprogspil, det paradigme, den forskningstradition, den pgldende videnskabelig gruppering anser som den rigtige Viden, selvet, virkeligheden skabes i sociale relationer og er dermed sociale konstruktioner. Videnskabelige begreber reprsenterer ikke virkeligheden, de beskriver bare et blandt mange andre mulige perspektiver. Alle har ret, alt er lige gyldig, m.m.. Sproget, ordene skaber verden (betydningernes verden) Teoretikere/praktikere: K. Gergen, M. Gergen, S. McNamee, H. Anderson, J. Shotter, R. Harr Konstruktivisme En erkendelsesteori: erkendelse er systemets egen operation (konstruktion). Det du siger er ikke det jeg hrer; det jeg ser ser du p en anden mde = erkendelse er subjektets egen prstation

Lring er en ndvendighed for autopoietiske systemer: at lre er at leve at leve er at lre (Maturana&Varela) Problem (?): relativisme, hvad er virkelig? Muligheder: der er altid flere perspektiver, alle ser noget ingen ser det hele, det den enkelte oplever er det den enkelte oplever. Teorier/teoretikere: Piaget, v. Glasersfeld, Luhmann, Rasmussen, Maturana & Varela Konstruktivisme - Social Konstruktionisme Din oplevelse er din alene. Jeg kan ikke se verden med dine jne Viden opbygges af det tnkende subjekt i en aktiv proces, .. Tnkningen tjener til at organisere subjektets erfarede verden, ikke til opdagelsen af en ontologisk virkelighed Din oplevelse er ikke din alene, den er skabt og stadig skabes af dine sociale relationer, disse historiske bnd, m.m. Viden er lokalt, ikke globalt. Men tnk globalt, handle lokalt.

Erkendelse Konstruktivisme: Systemisk terapi/supervision: Alle stemmer skal blive hrt, cirkularitet, ingen objektivitet. Humanistisk Psykologi: Din oplevelse er det der er sandt for dig. Jeg hjlper dig med at fde dig selv. Jeg nsker ikke at forklare, men at forst, og at hjlpe klienten til at forst sig selv. Systemet skaber sin (erkendelse af) omverden Epistemologisk relativisme Historisk dialektisk Fokus p handling, aktivitet Mennesket er fdt ind i en social verden, som det er med til at skabe Social konstruktionisme: Virkeligheden skabes af/i

sociale relationer Viden, identitet, selvet m.m. er sociale konstruktioner Paradigmer, sprogspil og virkeligheder Paradigme: Et tankemnstre, en videnskabsmands tro, den videnskabsteori man ser som eneste rigtige, de bagvedliggende overbevisninger vedr. metode, forskning og praksis. Sprogspil: Et begreb som Ludwig Wittgenstein introducerer i sit seneste vrk: Filosofiske undersgelser, 1949, og som mange sen- og postmoderne psykologer har arbejdet videre med. Et sprogspil er den mde man taler sammen p, den mde man er sammen p, et sprogspil er en livsform. F.eks. Er murermesterens mde at tale og gebrde sig p anderledes end bibliotekarens eller skolelrerens. De samme ord, de samme udtryk betyder noget forskelligt i forskellige sprogspil. Virkeligheder skabes af og med sprogspil, da ordene og vore udtryk er med til at skabe virkelighedens betydninger. ndrer vi mden at tale om tingene, forholdene, skolen, samfundet, ndres ogs samfundet (jvf. regeringens kulturkamp) Senmoderne Postmoderne Freud Watson, Pavlov,

Skinner Kognitive tilgange Neuropsykologi Stern Kohut Kulturhistorisk Skole Luhmann/Habermas Giddens Systemiske Tilgange Social konstruktionisme, Gergen, Shotter, McNamee Social Konstruktivisme, Tom Andersen, Harlene Anderson Social Therapy, Lois Holzman, Fred Newman Newton Popper Wittgenstein 1 Einstein Kuhn Rorty Wittgenstein 2 Lyotard Derrida Bauman Moderne Post-Positivistisk Empirisme

Kausale rsager Den psykiske/biologiske organisme Test Diagnose behandling Bevidstgrelse Strategier Belnning Konstruktivistisk Dialektik Materialisme Rationalisme Postmodernistisk Aktivisme Multiple rsager Muligheder og fllesskab Selvet og dens rettetheder og dens relationer At bygge fllesskaber der kreer en bedre og social og sundere verden Person-omverdensanalyse

Social De- og rekonstruktion af den forhndenvrende virkelighed Handling/samspil Sunde samfundsmssige relationer At opbygge sociale virkeligheder/fllesskaber, hvor vi alle, som gruppe, og som enkelte, kan udvikle os Folkeskolen Vi ved hvor vi skal hen Vi m sammen finde den fornuftige lsning Moderne Senmoderne Postmoderne Klare regler og rammer Videnskabelige tests Forskellige rum for

forskellige brn Forhandling og argumentation Samtale, dialog, iagttagelse Fornuftige lsninger der kan begrundes Samspil og kreative aktiviteter Fllesskabet: Brn voksne Nye former for skolevirksomhed, skabelse af ny udannelseskultur Lreren som deltager Lreren som direktr Lreren som konsulent Vi lever den nye tid Hvad er min opgave, som underviser og konsulent?

Hvis moderne: leverer evidensbaseret viden om teori, forskningsresultater, metoder og redskaber, der virker hurtig og effektiv Hvis sen-moderne: trner refleksion, kommunikation, dialog, supervision, aktiv lytning, sledes at arbejdet med disse redskaber kan fre til get refleksivitet (bevidsthed om og i-handling, jf. Schn, 1980)), og dermed flere valgmuligheder i praksis. Hvis postmoderne: deltage i skabelsen af et samarbejde midt i en evig sig ndrende virkelighed trne evnen til at kunne virke i situationer, der virker paradoksalt, det vil sige hvor der ikke viser sig entydige svar og lsninger, men ingen eller for mange p n gang, og hvor man p forhnd m erkende, at DEN teori, DEN forskning, der kan forklare nu-ets begivenheder, ikke findes genskabe troen p og bevidstheden om at mennesker er kreative, og at alle har kompetencer, der i samspil med andre kan komme til udtryk, til udvikling, og/eller til opdagelse.

Recently Viewed Presentations

 • Enlightenment & French Revolution

  Enlightenment & French Revolution

  Enlightenment Philosophers. Voltaire: The widely loved and hated Frenchman who changed his name from Francios-Marie Arouet to Voltaire because he felt his last name sounded too much like the word for king. He admired the democratic nature of the English...
 • Common Core 3.0 Subcommittee

  Common Core 3.0 Subcommittee

  Critical Thinking, Assessment, CMI. Assessment. Engagement, Interviewing, Use of Authority. Laws, Court, Teaming, Trauma, F and E. Engagement. The Transition Block is the final block in the sequence and closes up the common core experience for new workers.
 • High Quality Wind Retrievals for Hurricanes Isabel and Fabian ...

  High Quality Wind Retrievals for Hurricanes Isabel and Fabian ...

  Rain Rate Product Improved CFRSL rain retrieval algorithm provides earth-gridded 50 km data product Instantaneous integrated rain rates > 2.4 km*mm/hr Resampled to 12.5 km wind vector grid AMSR vs. SRad Path Attenuation, Horizontal Polarization 2003 Hurricane Results QuikSCAT Rev....
 • Exploring Assessment for Learning

  Exploring Assessment for Learning

  At the heart of assessment for learning is the idea, supported by evidence, that students who truly understand and are involved in their learning have accelerated rates of achievement. In order for students to have this participation in their learning,...
 • Chapter 14 - Gas Laws

  Chapter 14 - Gas Laws

  The pressure on 2.50L of N 2. O changes from 105 kPa to 40.5 kPa. If the temperature does not change, what will the new volume be?A gas with a volume of 4.00L at a pressure of 205 kPa is...
 • 1st & 2nd Samuel Dig Site 6

  1st & 2nd Samuel Dig Site 6

  Defying Caesar's decrees, saying that there is another king. Harboring enemies among them. Visiting the homes of sinners. Performing miracles on the Sabbath. ... Because "he was worshiping in the foreign gods' temple" ...
 • مهندسی فناوری اطلاعات

  مهندسی فناوری اطلاعات

  مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات ترم اول 87-86 سید ابراهیم ابطحی [email protected] مديريت پروژه های فناوری اطلاعات (428-40) (Information Technology Project Management) ضرورت درس: كارشناسان فناوري اطلاعات در سطوح مديريت و اجرا با انواع پروژه هايي ...
 • Jacfa Elections

  Jacfa Elections

  JACFA ELECTIONS Wednesday, May 16, 2018 Food Services Advisory Committee (2 members) Laura Calver Antoine Herlin College Sustainability Committee Representative (3 members) Kelly McKinney Ed Hudson Alexa Leblanc JACFA Financial Review Committee Member (3 members) Alex Panassenko Richard Masters Michael...